Praktyczne narzędzia w projekcie młodzieżowym

Informacje o materiale

Data dodania: 20.01.2022

Grupa docelowa: Wychowawcy, Uczniowie, Nauczyciele przedmiotowi, Bibliotekarze

Artykuł

Projekt młodzieżowy to jedna z popularniejszych form edukacyjnych. Aby korzystać z niej w sposób efektywny i ciekawy, dobrze jest poznać narzędzia, które mogą nam pomóc w sprawnej realizacji projektu. W niniejszej publikacji znajdziemy materiały i narzędzia, które ułatwią pracę opiekunów i opiekunek zespołu, samego zespołu oraz poszczególnych osób w nim zgromadzonych. Pomogą one w organizacji pracy, rejestrowaniu osiągnięć, dokumentowaniu działań i prezentacji efektów.

Narzędzia online

Narzędzia Internetowe i aplikacje mogą pełnić wiele funkcji i zostać wykorzystane na każdym etapie procesu projektowego:

  • Organizacja i realizacja projektu: wsparciem będą narzędzia, które pomogą uczniom i uczennicom pochylić się nad celem projektu młodzieżowego, organizacją pracy w grupie, podziałem zadań, harmonogramem, podsumowaniem;
  • Dokumentacja: przydadzą się narzędzia, dzięki którym STEM Klub będzie mógł dokonywać zapisu (w formie pisemnej, audiowizualnej itd.) zrealizowanych działań i osiągnięć; mogą być one wykorzystane do użytku wewnętrznego grupy lub do prezentacji działań na zewnątrz, np. w postaci bloga;
  • Prezentacja: do tego celu proponujemy narzędzia, dzięki którym młodzież w łatwy sposób przygotuje profesjonalną stronę internetową, prezentację multimedialną czy grafikę, dokona edycji zrealizowanego przez siebie filmu lub stworzy ebooka.

Narzędziownik to przewodnik on-line, który zbiera narzędzia internetowe i przedstawia podstawowe informacje niezbędne do rozpoczęcia pracy z danym narzędziem. Młodzież znajdzie tam propozycje bezpłatnych narzędzi online, m.in.: Book Creator,  Padlet, WIXX, Blogger, Prezi, Clipchamp Create, Canva, Phyphox, Socrative, Plickers, Mal den code i wiele innych. 

1. Zaplanowanie projektu

Planer to materiał pomagający uczniom przeprowadzić projekt młodzieżowy poprzez wszystkie fazy: utworzenie grupy, określenie celu własnego i grupowego, diagnoza lokalna, planowanie projektu, harmonogram, działania projektowe, prezentacja efektów i ewaluacja. Można go jednak używać w trakcie realizacji projektów młodzieżowych skupionych na innych tematach.

Program warsztatu Dlaczego dziewczyny ocalą Planetę? – określenie indywidualnych zasobów, które pomagają włączyć się w projekt młodzieżowy.

Ćwiczenia:

2. Określenie tematu

Karty pracy dot. diagnozy lokalnej, pomogą określić, jakie jest podejście grupy docelowej na temat wybrany przez zespół młodzieżowy. Będzie to istotne dla wybrania odpowiednich działań, które doprowadzą do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Dzięki kartom zespół projektowy określi poziom wiedzy grupy docelowej oraz ich potrzeby, a następnie zaplanuje projekt dostosowany do oczekiwań odbiorców i odbiorczyń. 

Ćwiczenie: Jaki temat?” – wspiera w wyborze tematu projektu młodzieżowego.

3. Określenie celu

Karta Pracy Kampania Informacyjno-edukacyjna pomoże zrozumieć czym jest projekt w formie kampanii informacyjno-edukacyjnej. Jest to rodzaj kampanii społecznej objaśniającej, jaka jest sytuacja w wybranej dziedzinie, oraz edukującej, jaką wprowadzić zmianę, by było lepiej.

Karty pracy – Projet rzeczniczy, wzmacniający widzę na temat działań rzeczniczych, np. petycja, list otwarty lub spotkanie z przedstawicielami samorządu.

Ćwiczenie: „Pokoje Walta Disneya” – pomaga określić cele projektu.

4. Zaplanowanie działań

Przewodniki prezentujące różnorodne działania w ramach projektu młodzieżowego:

Przewodnik dla młodzieży po kampaniach”, w ramach programu “Klimat to temat! Perspektywa kobiet”,
Ścieżki do celów – czyli co możecie zrobić dla świata?” dotyczący działań na rzecz wyzwań globalnych.
Weź oddech – dobre praktyki” oraz Przewodnik po programie „Weź oddech w Białymstoku” opracowane w ramach programu „Weź oddech”.

Promocja? Sojusznicy? Mamy kilka podpowiedzi:

Młody obywatel rozmawia czyli jak wyjść z działaniami poza szkołę?”, wskazówki w realizacji projektu młodzieżowego,
Kolejny krok na szlaku współpracy„, wspierający nawiązanie partnerstwa lokalnego między grupą młodzieży a innymi podmiotami.

Ćwiczenia:

Dodatkowe materiały:

5. Prezentacja efektów

Młodzi w akcji. Przewodnik po programie, publikacja prowadzi młodzież przez cały proces projektu młodzieżowego szczególnie polecamy rozdział o prezentacji efektów i finale projektu oraz zestaw załączników: Formularz zgody na wykorzystanie wywiadu; Zgoda na wykorzystanie wizerunku; List do sojusznika.

EKO Kalendarz z listą wydarzeń o charakterze ekologicznym.

Ćwiczenie: „Zwizualizujmy to” – ostatnie przygotowania przed finałem projektu.

6. Podsumowanie projektu

Podsumowania projektu rzeczniczego, Porady dot. istotnego etapu projektu, jakim jest podsumowanie, dzięki które,u Uczniowie i uczennice mają szansę i przestrzeń na podzielenie się własnymi wrażeniami po projekcie i współpracy w grupie.

Ćwiczenia:

Pobierz materiał

Ćwiczenie „E-książka projektu”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Kontrakt”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Co nas łączy?”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie "Jaki temat?"

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Przewodnik po programie „Weź oddech w Białymstoku”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie "Generator pomysłów"

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Kwiatki projektowe”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Mapowanie”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Działania na start”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Latające plakaty. Promocja”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie "Kanały informowania"

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Zbieranie pomysłów na promocję”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Udana promocja projektu”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Przykładowy list do sojusznika

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Przykładowy plan promocji

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Zwizualizujmy to”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie "Czy osiągnęliśmy cel?"

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Przepis na udany projekt”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie "Informacja zwrotna"

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Podobne materiały

Artykuł

Wpływ trudnych emocji na uczenie się

Artykuł pokazuje, w jak złożonej emocjonalnie sytuacji znajdują się uczniowie i uczennice, którzy doświadczyli wojny i przymusowej
Zobacz
Artykuł

Jak rozpoznawać konflikt na tle narodowościowym i jak...

Czym jest konflikt na tle narodowościowym? Jak może się przejawiać i jakie działania może podjąć nauczyciel, aby
Zobacz
Film lub webinarium

Nieoczywiste sposoby na literaturę

Skąd się bierze popularność Szymborskiej na TikToku? Komu się podobają literackie kolaże? Czy młodzież czytająca Wattpada przyjdzie
Zobacz
Film lub webinarium

Stres, presja, odpowiedzialność za uczniów. Jak sprostać tym...

Jak radzić sobie ze stresem i presją w pracy w szkole oraz dbać o swój dobrostan.
Zobacz
Film lub webinarium

Rada pedagogiczna. Spotkanie zespołu. Co wzmocni ich sprawczość?

Współpraca w zespole nauczycielski, czyli efektywne rady pedagogiczne.
Zobacz
Film lub webinarium

Kto się boi matematyki? Czy da się ją...

Poznaj sposoby na to, aby dzieci polubiły matematykę i zainspiruj się doświadczeniem z pracy z dziećmi w
Zobacz
Film lub webinarium

Jak twórczo wykorzystać potencjał lokalny w bibliotece?

"Lokalność w bibliotece" cz. II. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Film lub webinarium

Diagnoza lokalna w bibliotece

"Lokalność w bibliotece" cz. I. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Gra Edukacyjna

Ikony skojarzeń i gra karciana do spektaklu „Iskry...

Narzędzie edukacyjne, które pomoże poznać lub zapamiętać dokonania osób ważnych dla polskiej historii, nauki i kultury.
Zobacz
Gra Edukacyjna

RÓWNE SZANSE. Gra korytarzowa

Narzędzie edukacyjne, pobudzające do refleksji nad wzajemną współpracą w społeczności szkolnej i przydatne we wdrażaniu standardu równości
Zobacz
Film lub webinarium

Nauczyciel i rodzic. Jak razem zbudować dobry kontakt?

Obustronna komunikacja jest podstawą dobrych kontaktów, z których korzyści możesz czerpać Ty, rodzice i Twoi uczniowie.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pracować nad programem wychowawczo-profilaktycznym w szkole?

Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY