Praktyczne narzędzia w projekcie młodzieżowym

Informacje o materiale

Data dodania: 20.01.2022

Grupa docelowa: Wychowawcy, Uczniowie, Nauczyciele przedmiotowi, Bibliotekarze

Artykuł

Projekt młodzieżowy to jedna z popularniejszych form edukacyjnych. Aby korzystać z niej w sposób efektywny i ciekawy, dobrze jest poznać narzędzia, które mogą nam pomóc w sprawnej realizacji projektu. W niniejszej publikacji znajdziemy materiały i narzędzia, które ułatwią pracę opiekunów i opiekunek zespołu, samego zespołu oraz poszczególnych osób w nim zgromadzonych. Pomogą one w organizacji pracy, rejestrowaniu osiągnięć, dokumentowaniu działań i prezentacji efektów.

Narzędzia online

Narzędzia Internetowe i aplikacje mogą pełnić wiele funkcji i zostać wykorzystane na każdym etapie procesu projektowego:

  • Organizacja i realizacja projektu: wsparciem będą narzędzia, które pomogą uczniom i uczennicom pochylić się nad celem projektu młodzieżowego, organizacją pracy w grupie, podziałem zadań, harmonogramem, podsumowaniem;
  • Dokumentacja: przydadzą się narzędzia, dzięki którym STEM Klub będzie mógł dokonywać zapisu (w formie pisemnej, audiowizualnej itd.) zrealizowanych działań i osiągnięć; mogą być one wykorzystane do użytku wewnętrznego grupy lub do prezentacji działań na zewnątrz, np. w postaci bloga;
  • Prezentacja: do tego celu proponujemy narzędzia, dzięki którym młodzież w łatwy sposób przygotuje profesjonalną stronę internetową, prezentację multimedialną czy grafikę, dokona edycji zrealizowanego przez siebie filmu lub stworzy ebooka.

Narzędziownik to przewodnik on-line, który zbiera narzędzia internetowe i przedstawia podstawowe informacje niezbędne do rozpoczęcia pracy z danym narzędziem. Młodzież znajdzie tam propozycje bezpłatnych narzędzi online, m.in.: Book Creator,  Padlet, WIXX, Blogger, Prezi, Clipchamp Create, Canva, Phyphox, Socrative, Plickers, Mal den code i wiele innych. 

1. Zaplanowanie projektu

Planer to materiał pomagający uczniom przeprowadzić projekt młodzieżowy poprzez wszystkie fazy: utworzenie grupy, określenie celu własnego i grupowego, diagnoza lokalna, planowanie projektu, harmonogram, działania projektowe, prezentacja efektów i ewaluacja. Można go jednak używać w trakcie realizacji projektów młodzieżowych skupionych na innych tematach.

Program warsztatu Dlaczego dziewczyny ocalą Planetę? – określenie indywidualnych zasobów, które pomagają włączyć się w projekt młodzieżowy.

Ćwiczenia:

2. Określenie tematu

Karty pracy dot. diagnozy lokalnej, pomogą określić, jakie jest podejście grupy docelowej na temat wybrany przez zespół młodzieżowy. Będzie to istotne dla wybrania odpowiednich działań, które doprowadzą do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Dzięki kartom zespół projektowy określi poziom wiedzy grupy docelowej oraz ich potrzeby, a następnie zaplanuje projekt dostosowany do oczekiwań odbiorców i odbiorczyń. 

Ćwiczenie: Jaki temat?” – wspiera w wyborze tematu projektu młodzieżowego.

3. Określenie celu

Karta Pracy Kampania Informacyjno-edukacyjna pomoże zrozumieć czym jest projekt w formie kampanii informacyjno-edukacyjnej. Jest to rodzaj kampanii społecznej objaśniającej, jaka jest sytuacja w wybranej dziedzinie, oraz edukującej, jaką wprowadzić zmianę, by było lepiej.

Karty pracy – Projet rzeczniczy, wzmacniający widzę na temat działań rzeczniczych, np. petycja, list otwarty lub spotkanie z przedstawicielami samorządu.

Ćwiczenie: „Pokoje Walta Disneya” – pomaga określić cele projektu.

4. Zaplanowanie działań

Przewodniki prezentujące różnorodne działania w ramach projektu młodzieżowego:

Przewodnik dla młodzieży po kampaniach”, w ramach programu “Klimat to temat! Perspektywa kobiet”,
Ścieżki do celów – czyli co możecie zrobić dla świata?” dotyczący działań na rzecz wyzwań globalnych.
Weź oddech – dobre praktyki” oraz Przewodnik po programie „Weź oddech w Białymstoku” opracowane w ramach programu „Weź oddech”.

Promocja? Sojusznicy? Mamy kilka podpowiedzi:

Młody obywatel rozmawia czyli jak wyjść z działaniami poza szkołę?”, wskazówki w realizacji projektu młodzieżowego,
Kolejny krok na szlaku współpracy„, wspierający nawiązanie partnerstwa lokalnego między grupą młodzieży a innymi podmiotami.

Ćwiczenia:

Dodatkowe materiały:

5. Prezentacja efektów

Młodzi w akcji. Przewodnik po programie, publikacja prowadzi młodzież przez cały proces projektu młodzieżowego szczególnie polecamy rozdział o prezentacji efektów i finale projektu oraz zestaw załączników: Formularz zgody na wykorzystanie wywiadu; Zgoda na wykorzystanie wizerunku; List do sojusznika.

EKO Kalendarz z listą wydarzeń o charakterze ekologicznym.

Ćwiczenie: „Zwizualizujmy to” – ostatnie przygotowania przed finałem projektu.

6. Podsumowanie projektu

Podsumowania projektu rzeczniczego, Porady dot. istotnego etapu projektu, jakim jest podsumowanie, dzięki które,u Uczniowie i uczennice mają szansę i przestrzeń na podzielenie się własnymi wrażeniami po projekcie i współpracy w grupie.

Ćwiczenia:

Pobierz materiał

Ćwiczenie „E-książka projektu”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Kontrakt”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Co nas łączy?”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie "Jaki temat?"

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Przewodnik po programie „Weź oddech w Białymstoku”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie "Generator pomysłów"

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Kwiatki projektowe”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Mapowanie”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Działania na start”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Latające plakaty. Promocja”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie "Kanały informowania"

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Zbieranie pomysłów na promocję”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Udana promocja projektu”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Przykładowy list do sojusznika

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Przykładowy plan promocji

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Zwizualizujmy to”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie "Czy osiągnęliśmy cel?"

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie „Przepis na udany projekt”

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Ćwiczenie "Informacja zwrotna"

format: pdf

wielkość: 367,55 KB

Pobierz

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY