Migracje

Współczesny świat oferuje nam niespotykaną wcześniej mobilność. Szacuje się, że 18 milionów Polaków lub osób polskiego pochodzenia żyje za granicą kraju. Z kolei 45 proc. młodych Polaków i Polek deklaruje, że spotyka w swoich szkołach uczniów–cudzoziemców. A na całym świecie szacuje się, że co trzecia osoba posiada doświadczenie migracji. Migracje to wyzwanie, które wpływa na rzeczywistość młodych i któremu będą stawiać czoła. Warto przybliżać młodzieży zagadnienie migracji w Polsce i na świecie tak, aby potrafili odnaleźć się w złożonym, wielowymiarowym świecie i rozmawiać na społecznie ważne tematy.

Wiedza i fakty o migracjach

Zdobądź wiedzę o migracjach XXI wieku z rzetelnych źródeł i sprawdź, co o migracjach wiedzą i myślą młodzi ludzie.

zobacz

Jak rozmawiać o migracjach?

Otwieraj na różne punkty widzenia i ucz dobrej rozmowy, nawet na trudne tematy.

zobacz

Storytelling: Historie migracyjne

Za danymi statystycznymi stoją ludzie i ich konkretne historie. Poznaj opowieści o migracjach z pierwszej ręki - od samych migrantów i migrantek.

zobacz

Buduj otwartą szkołę

Jak pracować z dzieckiem z doświadczeniem migracji i jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole?

zobacz

Jak możesz się zaangażować?

  • Interesujesz się bieżącymi wydarzeniami na świecie i chcesz, żeby Twoi uczniowie i uczennice wiedzieli, jak krytycznie analizować przekazy medialne oraz podjęli refleksję na temat własnych opinii i postaw?
  • Marzy Ci się poprowadzenie zajęć, podczas których młodzież będzie uczyła się ze sobą dyskutować na ważne społecznie tematy i wzajemnie słuchać swoich argumentów?
  • Chcesz rozszerzyć swój repertuar narzędzi pracy o metodę storytellingu, pracując z ciekawymi filmikami i gotowymi scenariuszami zajęć?

Oferta dla nauczycieli

Zobacz, jakie prowadzimy aktualnie kursy, programy, warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek.
Sprawdź

Kampania "Ponad Granicami"

Poznaj historie migrantów i migrantek i pokaż je swoim uczniom i uczennicom. Włączcie się do dyskusji na temat współczesnych migracji.
Sprawdź

Poznaj opinie tych, którzy już z nami współpracują!

Opinie

Chciałabym częściej wykorzystywać na lekcji metodę storytellingu. Myślę, że droga do zrozumienia drugiego człowieka, jego motywacji, potrzeb, pragnień, dążeń, jego bólu, smutku i radości wiedzie przez opowieść. Scenariusze opracowane przez CEO zainspirowały mnie do stworzenia sobie bazy materiałów na temat zjawiska migracji i uchodźstwa. Zachęciły również do pisania scenariuszy lekcji. Scenariusze zajęć opracowane przez CEO są przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, można scenariusz realizować punkt po punkcie, ale też dokonywać w nim pewnych zmian, bez obawy, że zawali się cała konstrukcja

Basia Głąb
nauczycielka filozofii i etyki w Technikum TEB Edukacja w Częstochowie

Chciałabym częściej wykorzystywać na lekcji metodę storytellingu. Myślę, że droga do zrozumienia drugiego człowieka, jego motywacji, potrzeb, pragnień, dążeń, jego bólu, smutku i radości wiedzie przez opowieść. Scenariusze opracowane przez CEO zainspirowały mnie do stworzenia sobie bazy materiałów na temat zjawiska migracji i uchodźstwa. Zachęciły również do pisania scenariuszy lekcji. Scenariusze zajęć opracowane przez CEO są przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, można scenariusz realizować punkt po punkcie, ale też dokonywać w nim pewnych zmian, bez obawy, że zawali się cała konstrukcja

Basia Głąb
nauczycielka filozofii i etyki w Technikum TEB Edukacja w Częstochowie

Oferta dla każdego

1W polskich szkołach zwiększa się liczba dzieci cudzoziemskich oraz polskich dzieci, które wróciły z emigracji. W związku z tym nasila się potrzeba wspierania całej społeczności szkolnej w odnalezieniu się w tej sytuacji. W czerwcu 2020 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej, w której zwraca się z apelem do dyrektorów i dyrektorek szkół, kadry pedagogicznej, społeczników, społeczniczek, dziennikarzy i dziennikarek o intensyfikację działań edukacyjnych promujących wiedzę o historii i wartości, jaką jest integracja europejska. Wspierając uczniów i uczennice w zdobywaniu informacji o migracjach XXI wieku i podejmując refleksję nad kryzysem polityk migracyjnych krajów europejskich, nauczyciele i nauczycielki mogą umacniać poczucie wspólnej tożsamości i budować przyszłość Europy. Rzeczywista, trwała zmiana na rzecz współpracy szkolnej społeczności możliwa jest tylko wtedy, gdy towarzyszy jej zrozumienie i aktywne wsparcie dyrektora/dyrektorki.

W polskich szkołach zwiększa się liczba dzieci cudzoziemskich oraz polskich dzieci, które wróciły z emigracji. W związku z tym nasila się potrzeba wspierania całej społeczności szkolnej w odnalezieniu się w tej sytuacji. W czerwcu 2020 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej, w której zwraca się z apelem do dyrektorów i dyrektorek szkół, kadry pedagogicznej, społeczników, społeczniczek, dziennikarzy i dziennikarek o intensyfikację działań edukacyjnych promujących wiedzę o historii i wartości, jaką jest integracja europejska. Wspierając uczniów i uczennice w zdobywaniu informacji o migracjach XXI wieku i podejmując refleksję nad kryzysem polityk migracyjnych krajów europejskich, nauczyciele i nauczycielki mogą umacniać poczucie wspólnej tożsamości i budować przyszłość Europy. Rzeczywista, trwała zmiana na rzecz współpracy szkolnej społeczności możliwa jest tylko wtedy, gdy towarzyszy jej zrozumienie i aktywne wsparcie dyrektora/dyrektorki.

3W polskich szkołach zwiększa się liczba dzieci cudzoziemskich oraz polskich dzieci, które wróciły z emigracji. W związku z tym nasila się potrzeba wspierania całej społeczności szkolnej w odnalezieniu się w tej sytuacji. W czerwcu 2020 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej, w której zwraca się z apelem do dyrektorów i dyrektorek szkół, kadry pedagogicznej, społeczników, społeczniczek, dziennikarzy i dziennikarek o intensyfikację działań edukacyjnych promujących wiedzę o historii i wartości, jaką jest integracja europejska. Wspierając uczniów i uczennice w zdobywaniu informacji o migracjach XXI wieku i podejmując refleksję nad kryzysem polityk migracyjnych krajów europejskich, nauczyciele i nauczycielki mogą umacniać poczucie wspólnej tożsamości i budować przyszłość Europy. Rzeczywista, trwała zmiana na rzecz współpracy szkolnej społeczności możliwa jest tylko wtedy, gdy towarzyszy jej zrozumienie i aktywne wsparcie dyrektora/dyrektorki.