O migracjach na zajęciach szkolnych

O migracjach na godzinie wychowawczej

Sprawa migrantów i uchodźców dotyka podstawowych postaw i wartości, takich jak tożsamość, osobiste bezpieczeństwo, obowiązek pomocy potrzebującym, tolerancja. Rozmowa o wartościach przygotowuje do świadomych wyborów, daje szansę rozpoznać, co jest dla nas ważne, i uczy to wyrażać. Dzięki słuchaniu, co jest istotne dla innych, możemy ich zrozumieć, a często dostrzec, co nas łączy i poczuć wspólnotę wartości. Wysłuchanie z szacunkiem drugiej strony jest podstawą do zrozumienia wyborów rozmówcy i buduje możliwość dalszego porozumienia. Podczas rozmowy z młodzieżą o ważnych dla nich wartościach możesz wykorzystać pytania:
Jakie wartości są dla ciebie ważne, gdy myślisz o przyjęciu do Polski uchodźców i uchodźczyń/obecności w Polsce migrantów i migrantek? Wymień kilka, nawet gdy uważasz, że trudno je będzie spełnić (np. solidarność międzyludzka, bezpieczeństwo mieszkańców Polski, współczucie dla ofiar wojny, jednorodność narodowa mieszkańców Polski).
Jakie masz obawy oraz jakie widzisz szanse na realizację ważnych dla ciebie wartości w związku z perspektywą zamieszkania w Polsce osób wywodzących się z innych kultur? Jak byś chciał/a, aby ludzie byli traktowani, gdy ratując życie, opuszczają z rodzinami swoje domy i ojczyznę?
Jak sam/a chciał(a)byś być traktowany/traktowana, gdybyś z rodziną musiał/a uciekać z terenów objętych wojną?

Poruszanie zagadnienia migracji na zajęciach w szkole ma na celu nie tylko wprowadzenie młodzieży w tematykę przyczyn i skutków współczesnych migracji ludności obserwowanych w najbliższym otoczeniu, ale też pokazanie ich w kontekście wybranych globalnych współzależności (m.in. praw człowieka, zmiany klimatu, nierówności społecznych, równości płci) i Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Cel 1: Koniec z ubóstwem, Cel 4: Dobra jakość edukacji, Cel 10: Mniej nierówności, Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu, Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje).

Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie wraz ze swoimi opiekunami znaleźli na godzinach wychowawczych przestrzeń do prowadzonej w atmosferze wzajemnego szacunku rozmowy, aby młodzież odwoływała się do wartości, postaw, kwestii tożsamości narodowej, co jest szczególnie ważne w edukacji globalnej. Taka refleksja z poziomu indywidualnego, przy wsparciu przygotowanego wychowawcy, pomoże młodym zobaczyć sytuację migracyjną w szerszym kontekście i pozwoli na podjęcie świadomych obywatelskich decyzji.

 

O migracjach na zajęciach przedmiotowych

Na zajęciach z geografii można się uczyć czytania mapy, jednocześnie się dowiadując, jak migracje wpływają na procesy demograficzne. Na lekcji języka polskiego można przeczytać Psalm Wisławy Szymborskiej i na tej podstawie dyskutować o roli granic państwowych oraz państwowości. Na lekcji biologii można porozmawiać o tym, jak działalność człowieka wpływa na klimat i jak zmiana klimatu wpływa na migracje. Na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie natomiast o tym, kim są uchodźcy i uchodźczynie zgodnie z zapisami prawa międzynarodowego i dlaczego te akty należy respektować.

https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/ceo_globalnie_lokalnie_www.pdf