Szkoła dobrej rozmowy

Trudne i kontrowersyjne tematy są częścią naszego codziennego życia. Dlatego młodzi ludzie powinni rozwijać umiejętności niezbędne do dostrzegania różnych perspektyw i analizowania ich przyczyn i konsekwencji. Szkoła powinna być miejscem, w którym młodzi ludzie mogą testować pomysły, odkrywać nowe sposoby myślenia oraz zmieniać swoje poglądy bez obawy o osąd. Jednocześnie uczniowie i uczennice powinni móc bezpiecznie doświadczyć niezrozumienia i zmierzyć się z różnicą poglądów, tym samym ucząc się i rozwijając dzięki wsparciu wykwalifikowanych nauczycieli i nauczycielek. W doświadczeniu szkolnej edukacji szczególnie ważne i wartościowe jest spotkanie. Szkoła jest jednym z niewielu dziś miejsc, które stwarza możliwość bezpośredniego spotkania osób mających różne spojrzenie na rzeczywistość i odmienne poglądy, wywodzących się z różnych środowisk czy reprezentujących inne wartości. Spotkanie to ma też międzypokoleniowy charakter – w szkole spotykają się ze sobą nie tylko uczniowie, ale także uczniowie z nauczycielami. Edukacji towarzyszą również rodzice, którzy tworzą istotną część społeczności szkoły.

Jeśli zastanawiamy się dzisiaj, dlaczego szkoła jest ważna, jeśli dyskutujemy o stojących przed nią wyzwaniach w związku ze zmieniającą się rzeczywistością – to trzeba podkreślić wartość szkolnego spotkania jako szansy na praktykowanie rozmowy i uczenia się dialogu. To znakomita okazja do dyskutowania o tym, co najważniejsze – o wartościach, o problemach współczesnego świata, o sprawach ważnych dla młodych ludzi, również o kwestiach trudnych i kłopotliwych.

<artykuł Skrzypczaka, graficzkę z glf>