Dlaczego warto rozmawiać o migracjach?

Obecność migrantów i migrantek w Polsce i w Europie to temat, który często pojawia się w mediach i nierzadko wywołuje silne emocje. Bywa wykorzystywany przez środowiska populistyczne, np. do uzyskiwania poparcia poprzez zarządzanie strachem w społeczeństwie. Młodzież, która będzie odpowiedzialna za budowanie społeczeństwa obywatelskiego w kolejnych pokoleniach, musi być świadoma przyczyn i konsekwencji przemieszczania się ludności oraz dostrzegać wielowymiarowość tego zjawiska (nie tylko w kontekście wyzwań globalnych, ale również korzyści dla lokalnych społeczności). Rozmawianie o migracjach może się stać przestrzenią do nauki krytycznego myślenia, do pokazania, jak odnaleźć się w szumie medialnych informacji, oraz kształtowania postaw, które wpłyną korzystnie na relacje migrantów i migrantek z lokalnymi społecznościami w szkole i poza nią. Rozmowy przeprowadzone z młodymi Polkami i Polakami wykazały, że migracja nie jest tematem zbyt obszernie omawianym w czasie zajęć szkolnych. Tylko 38 procent uczniów i uczennic zaproszonych do badania miało szansę zdobyć informacje o migracji i uchodźstwie w swojej szkole. Jeżeli w szkołach nie rozmawia się na tematy dotyczące migracji, uczniowie i uczennice odczuwający niedosyt i sięgają do innych źródeł – zwykle jest to Internet. W wyniku niewiedzy mogą powstawać również stereotypy i uprzedzenia względem migrantów i migrantek.

Źródło: Raport z badania ilościowego i jakościowego mającego na celu analizę i ocenę postaw młodzieży wobec zagadnienia współczesnych migracji, Danae na zlecenie Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2020. Obecnie najwięcej osób w historii mieszka w kraju innym niż ten, w którym się urodzili. W 2019 roku liczba migrantów i migrantek na świecie osiągnęła szacunkowo 272 miliony, o 51 milionów więcej niż w 2010 roku.

Migranci i migrantki międzynarodowi stanowią 3,5 procent światowej populacji (https://www.un.org). Migranci i migrantki wpływają na gospodarkę, społeczeństwo i kulturę danego kraju. Aby w pełni rozumieć sytuację i złożoność tego wzajemnego oddziaływania, warto się zastanawiać nad czynnikami, które wpływają na procesy migracyjne. Skąd się bierze migracja zarobkowa? Dokąd udają się migranci i migrantki w poszukiwaniu zatrudnienia? Kim są uchodźcy klimatyczni? Dokąd i dlaczego Polacy i Polki emigrowali w przeszłości? Dokąd emigrują dzisiaj?

W 2019 roku liczba osób uciekających od wojny, prześladowań i konfliktów przekroczyła 70 milionów, z czego prawie 26 milionów to uchodźcy i uchodźczynie. Jeszcze nigdy w siedemdziesięcioletniej historii urzędu Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców UNHCR na świecie nie było tylu uciekających przed wojną i przemocą, co obecnie. Źródło: Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, Figures at a Glance, Strona otworzy się w nowej karcie. https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html.

<filmik hein de has, albo ten o populizmie, infografikę z liczbami i statystykami>