Programy

Materiały dla dyrektora

Nasze wskazówki i materiały przygotowane przez ekspertów i dyrektorów pomogą Ci całościowo zadbać o szkołę w sytuacji napływu uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy. Wybierz tę, która najbardziej Cię interesuje. 

Poznaj naszą publikację „Aspekty prawne i dobre praktyki przyjmowania do szkół uczniów z Ukrainy”Stworzyliśmy ten niezbędnik, wsłuchując się w trudności i wątpliwości, które mają współpracujący z nami dyrektorzy. 

Przedstawiamy zbiór najważniejszych aktów prawnych, dzięki którym poprawnie zorganizujesz pracę szkoły w tej sytuacji.

Sprawdź również, jakie rozwiązania wprowadzają organy prowadzące:

Wybrane materiały pomogą Ci zorganizować oddział przygotowawczy. Dowiesz się  z nich, kogo możesz zatrudnić do wsparcia ucznia niemówiącego w języku polskim. Znajdziesz też wskazówki, jak organizować procesy integracyjne, adaptacyjne i edukacyjne w szkole.

Oddziały przygotowawcze są rekomendowaną przez MEiN formą organizacji pracy z dziećmi ukraińskimi. Polecamy publikację wydaną przez Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja.

Publikacja powstała w ramach projektu „Asystenci Międzykulturowi – ASY W SZKOLE. Akademia Asystentów Międzykulturowych” realizowanego przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja i współfinansowanego ze środków Miasta Krakowa

Został stworzony z myślą o społecznościach szkolnych, w których uczą się dzieci cudzoziemskie lub w których mogą się pojawić. Jego celem jest ułatwienie pracy w sytuacji, w której w szkole uczą się osoby zróżnicowane pod względem pochodzenia — w szczególności w jej początkowej fazie. Szkolny System Integracji to zestaw gotowych narzędzi oraz pomysłów do wykorzystania. System został podzielony na etapy, zgodnie z chronologią roku szkolnego. System opracowany został przez Fundację EMIC 2017

Wraz z dyrektorami tworzącymi oddziały przygotowawcze oraz ekspertką edukacji wielokulturowej rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć oddziały przygotowawcze, przyglądaliśmy się wyzwaniom kadrowym, inspirowaliśmy się różnym podejściem w planowaniu procesów adaptacyjnych, integracyjnych i edukacyjnych.

Webinarium: Decyzje dyrektora dot. uczniów z Ukrainy. Komunikacja i współpraca

Podczas webinarium skierowanego do dyrektorek i dyrektorów szkół przyjrzeliśmy się temu, jak dyrektorzy szkół współpracują z organem prowadzącym, rodzicami, uczniami i nauczycielami przy podejmowaniu decyzji. Rozmawialiśmy też o komunikacji w społeczności szkolnej i wspieraniu współpracy rodziców polskich i ukraińskich.

Nauczanie

Wybrane pomoce dydaktyczne pomogą Ci się zmierzyć z wyzwaniem,  jakim  będzie nauka języka polskiego przybywających z Ukrainy dzieci i nastolatków. 

Publikacja podpowiada, jak zorganizować proces uczenia się języka edukacji szkolnej w polskiej szkole. 

Edukacja wielokulturowa zakłada współpracę wszystkich nauczycieli, nie tylko języka polskiego. Wybrane wskazówki, (np. do nauczania matematyki) pomogą  w pracy na innych zajęciach. Ważny jest też aspekt kulturowy, integracyjny – skorzystajcie z  zestawów  na świetlicę czy godzinę wychowawczą. 

Na stronie Szkoły Edukacji znajdują się poradniki z zakresu: języka ojczystego, matematyki, historii, biologii z przyrodą, pracy wychowawczej. Znajdziecie w nich: analizę podstawy programowej danego przedmiotu w Ukrainie, przykładowe zadania dla uczniów niemówiących po polsku lub znających podstawy naszego języka, przykładowe zadania i działania integracyjne, materiały dydaktyczne, wskazówki dla zespołów przedmiotowych.

Fundacja im. Mikołaja Reja 2019. Celem niniejszej publikacji jest wsparcie nauczycieli w procesie uczenia uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji języka edukacji szkolnej na zajęciach matematyki.   

Choć MEiN rekomenduje oddziały przygotowawcze, to częściej stosowaną praktyką  jest włączanie uczniów i uczennic z Ukrainy do już istniejących klas. To  silnie oddziałuje na wszystkie osoby, które je tworzą. By czuły się dobrze i uczyły skutecznie potrzebne jest takie przeorganizowanie pracy szkoły, które zaopiekuje ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne i emocjonalne.

W ciągu ostatnich lat w wielu konkretnych szkołach (przy wsparciu organizacji zajmujących się tematykę wielokulturowości, uchodźczą i migracyjną), także na poziomie organów prowadzących wypracowano spójne rozwiązania i dobre praktyki.

Poniższe publikacje prezentują całościowe podejście do budowania edukacji wielokulturowej w szkole. Powstały kilka lat temu, ale opisywany wtedy sposób myślenia o włączaniu dzieci, planowaniu pracy szkoły i przygotowaniu kadry jest wciąż aktualny. Znajdują się w nich praktyczne wskazówki na temat tego, w jaki sposób szkolna kadra pedagogiczna może współpracować ze sobą na rzecz wsparcia ucznia/uczennicy z doświadczeniem migracyjnym i budowania integracji w wielokulturowej społeczności szkolnej.

Zestaw pięciu materiałów metodycznych, w których znajdują się praktyczne wskazówki na temat tego, w jaki sposób szkolna kadra pedagogiczna może współpracować ze sobą na rzecz wsparcia ucznia/uczennicy z doświadczeniem migracyjnym i budowania integracji w wielokulturowej społeczności szkolnej.

Autorki starają się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób nauczyciel może sobie radzić i co może mu pomóc w pracy ze zróżnicowaną kulturowo grupą uczniów. Opracowanie kończą rekomendacje na temat kształtowania wielokulturowej polityki szkoły, przygotowane na podstawie dostępnej literatury.

Lista obejmująca różne obszary funkcjonowania szkoły, przeznaczona dla szkół, do których uczęszczają lub będą uczęszczać dzieci z doświadczeniem migracji, której celem jest pomóc w prowadzeniu współpracy i organizacji pracy szkoły w taki sposób, aby wspierać integrację oraz umożliwić jak najlepszą edukację wszystkim uczennicom i uczniom.

Webinarium: Jak przygotować szkołę na przyjęcie uczniów z Ukrainy?

Na spotkaniu, które zorganizowaliśmy z ODN w Poznaniu, rozmawialiśmy m.in. o tym: jak przygotować nauczycieli na pracę z nowymi uczniami, jak w tej sytuacji komunikować się  z rodzicami, jak przygotować uczniów na przyjęcie nowych koleżanek i kolegów, na co zwrócić uwagę w pierwszych dniach w szkole nowych uczennic i uczniów, gdzie szukać informacji i wsparcia.

Nauka w systemie ukraińskim

Materiały dla nauczyciela

Wybierz kategorię, która najbardziej Cię interesuje i sprawdź nasze artykuły, scenariusze lekcji oraz przewodniki (do czytania lub oglądania)

Nauczanie o wojnie i jej konsekwencjach: edukacja globalna i medialna

Materiały z zakresu edukacji globalnej i edukacji medialnej pozwolą przeprowadzić lekcje na różnych szkolnych przedmiotach czy godzinie wychowawczej. Dzięki nim młodzi ludzie lepiej zrozumieją sytuację – często niełatwą – sytuację wokół nich.

scenariusze
Scenariusz lub ćwiczenie

Wojna w Ukrainie. Emocje – fakty – wartości – działania (klasy IV-VIII sp)

Materiał składa się z czterech zestawów ćwiczeń wspierających poruszanie w klasie tematu wojny w Ukrainie: zauważamy swoje emocje, bazujemy na faktach, rozmawiamy o wartościach, działamy solidarnie.

scenariusze
Scenariusz lub ćwiczenie

Wojna w Ukrainie. Emocje – fakty – wartości – działania (szkoły ponadpodstawowe)

Cztery zestawy propozycji krótkich ćwiczeń, dodatkowych aktywności, które mogą stanowić ich rozszerzenie lub kontynuację, oraz wskazówki metodyczne dostosowane do szkół ponadpodstawowych.

Materiały dotyczące rozmowy o wojnie

Edukacja globalna

Scenariusze przedmiotowe

Edukacja medialna

Integracja grup, klas i szkół; wsparcie międzykulturowe

Gdy w szkole pojawiają się osoby z doświadczeniem migracyjnym, zmienia się całe środowisko. Nasza rozwiązania pomogą Ci wspierać je tak, aby było zgrane, przyjazne, harmonijne, ale także by wszyscy jego członkinie i członkowie umieli sobie radzić z trudnymi sytuacjami.

scenariusze
Scenariusz zajeć

Jak z uczniami rozmawiać o wojnie, kiedy w klasie są osoby z Ukrainy, Rosji lub Białorusi?

artykuł
Artykuł

Poznaj kulturę i naród ukraiński poprzez literaturę, muzykę i film

artykuł
Artykuł

Co możemy zrobić w związku z wojną w Ukrainie?

Adaptacja i wsparcie psychologiczne osób z Ukrainy

Uczniowie i uczennice z Ukrainy potrzebują wsparcia pedagogicznego, a często również psychologicznego. Przeprowadzka, niezależnie od tego czy była to decyzja całej rodziny, czy ucieczka przed konfliktem zbrojnym, to dla dziecka wielka zmiana. Zmieniają się nawyki związane z harmonogramem dnia, posiłkami, czasem wolnym, sposobem ubierania się i zabawą.  Ich ponowne „oswojenie” to wymagający proces. Pamiętajmy również, że w wielu przypadkach doświadczeniu migracji mogły towarzyszyć traumatyczne wydarzenia. 

Artykuł

Uczeń i uczennica z doświadczeniem migracyjnym w szkole – materiały o tym, jak ich wspierać

W artykule zostały zebrane materiały, które opisują sytuację edukacji w szkole dziecka pochodzącego z kraju cudzoziemskiego: od przepisów prawnych i psychologicznych aspektów tego doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania edukacji międzykulturowej aż po praktyczne wskazówki dla nauczycieli i materiały do pracy w klasie. 

Wyzwania językowe

Artykul

Sprawdzone gry, które pomagają w nauce języka obcego

– Służą efektywnemu utrwaleniu słownictwa i gramatyki,
– angażują emocje uczniów,
– wzmacniają relacje między uczestnikami kursu językowego,
– pomagają stworzyć przyjazną atmosferę w grupie.

Artykul

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

W ostatnich latach powstało sporo pomocy dydaktycznych w tym zakresie – kilka z nich szczególnie polecamy.

Webinaria i kursy

Edukacja dzieci uchodźczych

Poznaj materiały Centrum Edukacji Obywatelskiej, które pomogą Ci skutecznie pracować w sytuacji, gdy w szkole obecni są uczniowie i uczennice z Ukrainy. Dzięki nim poradzisz sobie z niepokojem uczniów i rodziców. Utrzymasz także skuteczność nauczania, gdy do ogólnodostępnej klasy dołączą nowi uczniowie oraz przygotujesz się do pracy w oddziałach przygotowawczych.

Najnowsze

Model integracji edukacyjnej

Opracowaliśmy model integracji edukacyjnej, który porządkuje myślenie o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach. Odpowiada na potrzebę włączenia dzieci z Ukrainy do systemu edukacji i zaadaptowania szkoły do funkcjonowania w nowych warunkach.

Zobacz nagrania z webinariów

Z Centrum Edukacji Obywatelskiej unikniesz frustracji i utrzymasz skuteczność nauczania

Migracje to jeden z tematów, w których specjalizuje się Centrum Edukacji Obywatelskiej

Nasza organizacja od lat zajmuje się poruszaniem tematu migracji i edukacją globalną w polskiej szkole. Wiemy, że jego podejmowanie wymaga odpowiedniego przygotowania i zajmujemy się nim w ramach obszaru programowego Odpowiadaj na globalne wyzwania. 

Zachęcamy do odwiedzenia naszego serwisu, którym dostępnych jest więcej materiałów poświęconych edukacji globalnej i migracjom. To treści niezwykle przydatne w kontekście kryzysu uchodźczego dotykającego Polską i Ukrainę.

Serwis

Migracje

Rozmawiajmy o migracjach, bo to jedno z globalnych wyzwań, ale też część naszej codzienności, np. kiedy pojawiają się sąsiedzi, którzy mówią w innym języku.

?>