Jak przygotować szkołę na przyjęcie uczniów z Ukrainy? Wskazówki dla dyrektorów

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 05.04.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Inwazja na Ukrainę i przyjęcie przez Polskę dużej liczby uchodźców z tego kraju stawia przed szkołą kolejne duże wyzwania. Pierwszym z nich jest wyjaśnienie uczniom, co dzieje się w Ukrainie. Drugim, znacznie większym, jest przygotowanie naszych szkół do przyjęcia ukraińskich uczennic i uczniów.

Dzieci z Ukrainy i innych krajów uczą się już z powodzeniem w wielu polskich szkołach. Wiemy więc, że jest możliwe zorganizowanie szkoły, która dobrze służy wszystkim swoim uczennicom i uczniom mimo ich różnorodności. Jak to zrobić opowiedzieli dyrektorzy, w których placówkach już teraz uczą się dzieci pochodzące z innych krajów, oraz ekspertka specjalizująca się we wspieraniu szkół w tym temacie.

W czasie spotkania, które zorganizowaliśmy wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, dotknęliśmy kilku najważniejszych zagadnień:

  • jak wesprzeć nauczycielki i przygotować ich na pracę z nowymi uczniami,
  • jak w tej sytuacji komunikować się z rodzicami,
  • jak przygotować wszystkich uczniów na przyjęcie w szkole nowych koleżanek i kolegów,
  • na co zwrócić szczególną uwagę w pierwszych dniach obecności w szkole nowych uczennic i uczniów,
  • gdzie szukać kolejnych informacji i dodatkowego wsparcia.

Skupiliśmy się na pierwszych krokach, które warto podjąć już teraz. Nie wyczerpaliśmy tematu, ale daliśmy Państwu wskazówki, jak działać. Planujemy kolejne spotkania odpowiadające na Wasze potrzeby i oczekiwania.

Do udziału w webinarium zaprosiliśmy:

  • dr Izabelę Czerniejewską – ekspertkę z zakresu edukacji wielokulturowej, specjalistkę ds. uczniów – imigrantów w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, wspierającą szkoły w województwie wielkopolskim w przygotowywaniu szkół do przyjęcia uczniów z doświadczeniami migracyjnymi. Pracuje również w Migrant Info Point w Poznaniu.
  • dr Agnieszkę Tomasik – dyrektorkę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, w którym uczy się kilkudziesięciu uczniów z doświadczeniem migracyjnym, nauczycielkę i pedagog specjalną, mediatorkę, koordynatorkę innowacyjnego projektu doskonalenia nauczycieli „Kreatywna Pedagogika” w Gdańsku, konsultantkę języka polskiego w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach. Prowadzi bloga „Szkoła (okiem) dyrektora”.
  • Andrzej Niedbała – dyrektor Szkoły Podstawowej w Raszynie z oddziałami przygotowawczymi dla dzieci cudzoziemskich. Obecnie w szkole ma 200 dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Takie zadania realizuje od kilkunastu lat.

Spotkanie poprowadzili Sylwia Żmijewska-Kwiręg – członkini zarządu i dyrektorka programowa Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Przemysław Kluge, ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej ds. rozwoju dyrektorów szkół. Sieć dyrektorska organizowana jest przy współpracy programu „Szkoła ucząca się”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY