Uczniowie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Jak przygotować szkołę?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 02.09.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Większość szkół w Polsce w tym roku szkolnym przyjmie uczennice i uczniów z Ukrainy (według danych MEiN ich liczba w polskich szkołach we wrześniu będzie oscylować wokół 200 tys). Będzie mieć w swojej społeczności również inne dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
𝗗𝗼𝗯𝗿𝘇𝗲, 𝗯𝘆 𝗱𝘆𝗿𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿𝗸𝗮 𝗹𝘂𝗯 𝗱𝘆𝗿𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝘀𝗸𝗼𝗿𝘇𝘆𝘀𝘁𝗮ł 𝘇𝗲 𝘀𝗽𝗿𝗮𝘄𝗱𝘇𝗼𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗿𝗼𝘇𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝗮𝗻́, 𝗯𝘆 𝗽𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝗼𝘄𝗮𝗰́ 𝘀𝘇𝗸𝗼ł𝗲̨ 𝗱𝗼 𝗽𝗿𝗮𝗰𝘆 𝘇 𝗻𝗶𝗺𝗶.

Wraz z ekspertami i ekspertkami rozmawialiśmy o:

  • szkole włączającej, która widzi, wzmacnia i umożliwia współpracę wszystkich uczniów i uczennic (nie tylko tych o specyficznych potrzebach edukacyjnych, lecz także dzieci uchodźczych),
  • podstawach prawnych, które tworzą ramy tej otwartości i dają dyrektorom możliwości podjęcia określonych działań (jak zatrudnienie pedagoga specjalnego),
  • specjalistach i organizacjach pozarządowych, którzy mogą wesprzeć kadrę w codziennej pracy.
Do pobrania jest checklista, która pozwoli odpowiedzieć sobie na pytania o stopień przygotowania zespołu nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Podpowiadamy także, jak krok po kroku zaplanować pracę w kolejnych tygodniach i miesiącach w tym aspekcie.

Naszymi gośćmi i gościniami byli:
  • Ola Rodzewicz – dyrektorka Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ekspertka merytoryczna w projekcie „Forum edukacji włączającej” i Akademii Edukacji Włączającej, Członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła, trenerka.
  • Małgorzata Solowska – dyrektorka IX Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku, nauczycielka WOS-u, historii i języka angielskiego. Szeroko rozwija ideę samorządności szkolnej we współpracy z OSSU w Brukseli.
  • Jan Dąbkowski – kieruje zespołem, który tworzy program „Szkoła otwartości”. Trener, koordynator działań, a także autor scenariuszy m.in. edukacji medialnej i dziennikarskiej, obywatelskiej, antydyskryminacyjnej, dot. praw człowieka. Wspiera kadrę szkół w działaniach, które rozwijają u uczniów kompetencje społeczno-emocjonalne, a nauczycieli uczą reagowania na dyskryminację i przemoc.
Spotkanie poprowadził Przemysław Kluge, ekspert ds. rozwoju dyrektorów w Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Partnerem wydarzenia jest Norwegian Refugee Council.

Pobierz materiał

Pytania, które pomogą Ci sprawdzić stopień przygotowania zespołu nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Checklista dla dyrektora

format: pdf

wielkość: 192,94 KB

Pobierz

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Planowanie kosztów otwarcia i prowadzenia przedsiębiorstwa

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła dla innowatora – spotkania uczennic i uczniów...

Nagranie spotkań z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm, przedstawiające kompetencje proinnowacyjne.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozmawiać z nauczycielami w trudnych sytuacjach?

Narzędzia komunikacyjne pomagające porozumiewać się w sytuacjach, które wzbudzają trudne emocje.
Zobacz
Publikacja

Szkoła gotowa na globalne wyzwania

Przedstawiona broszura to zbiór artykułów ekspertek w dziedzinie edukacji globalnej i ekologicznej. Przybliża cele, tematy i metody
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY