Przestrzeń, w której dobrze się uczy

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 18.09.2021

Grupa docelowa: Dyrektorzy, Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Jeśli głównym celem programu pilotażowego Szkoła dla innowatora jest rozwijanie innowacyjnego myślenia i działania, warto zastanowić się, jak zmiany w przestrzeni edukacyjnej szkoły mogą w tym pomóc. Można tu mówić o pozytywnym wpływie dwojakiego rodzaju po pierwsze przestrzeń klasy, pracowni przedmiotowej, a nawet korytarza, holu czy szkolnego ogrodu może sprzyjać innowacjom edukacyjnym po stronie nauczycieli/lek oraz uczennic i uczniów. Po drugie sam proces wprowadzania zmian można potraktować jako swego rodzaju „poligon doświadczalny”, wyjątkową okazję do ćwiczenia kompetencji niezbędnych do innowacyjnego i kreatywnego działania.

Od lat na całym świecie prowadzone są liczne studia badawcze nad znaczeniem przestrzeni dla poziomu innowacyjności różnych instytucji. Poszukiwania najlepszych rozwiązań finansowane są często przez największe korporacje, działające w obszarze nowych technologii, takie jak Google, Microsoft czy Facebook, dla których ten wymiar funkcjonowania pracowników ma kluczowe znaczenie. Wystarczy sprawdzić, jak wygląda siedem biur znanych światowych marek, by się przekonać, jaką wagę przykłada się tu do funkcjonalności, komfortu, elastyczności, ale także estetyki miejsca do wspólnej kreatywnej pracy (7 Creative Office Spaces Designed to Spark Innovation).
Z nowatorskich rozwiązań przestrzennych słyną start-upy, które, choć często zaczynają swoją działalność w garażach lub kawiarniach, gdy przechodzą na kolejny etap rozwoju, dbają o elastyczność rozwiązań biurowych, miejsca wspólne, wygodne i mobilne meble oraz strefy wyciszenia i relaksu.

Twórcy projektów budynków i wnętrz biurowych odwołują się do różnych dziedzin nauki: ergonomii, psychologii społecznej, a nawet neurologii, a nie tylko intuicji i przypominają, że wiele wynalazków i przełomowych rozwiązań powstaje poza biurkiem, w przestrzeniach pośrednich, w miejscach do wspólnego spożywania posiłków i nieformalnych spotkań.

Pobierz przewodnik „Przestrzeń, w której dobrze się uczy. Jak to osiągnąć w naszej szkole?”, który powstał w ramach programu „Szkoła dla innowatora”

 

Pobierz materiał

Publikacja przestrzeń w której dobrze się uczy A. Pacewicz

format: pdf

wielkość: 3,64 MB

Pobierz

Podobne materiały

Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY