Jak realizować gotowe scenariusze lekcji zdalnie?

Informacje o materiale

Data dodania: 22.04.2020

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi

Artykuł

Centrum Edukacji Obywatelskiej i inne organizacje zajmujące się edukacją mają w zasobach gotowe scenariusze lekcji przedmiotowych i tematycznych odwołujące się bezpośrednio do podstawy programowej. W sytuacji nauczania zdalnego bardzo często adaptacji wymagają zaproponowane  w nich metody nauczania, szczególnie tzw. metody aktywizujące, angażujące uczniów bezpośrednio i w czasie rzeczywistym.

Aby pomóc nauczycielom i nauczycielkom w przystosowaniu gotowych scenariuszy lekcji do realizacji w trybie zdalnym, przygotowaliśmy listę narzędzi do przeprowadzenia konkretnych typów ćwiczeń, w większości realizowanych metodami aktywizującymi. Niektóre z tych narzędzi są całkowicie darmowe, inne występują w wersji podstawowej i rozszerzonej. Wiele z nich jest obsługiwanych po polsku. Staraliśmy się wybierać te, które wydawały nam się najprostsze, ale podajemy alternatywy, wiedząc, że wygoda korzystania z aplikacji to sprawa indywidualna. Mamy też świadomość, że lista jest niekompletna i dynamiczna. Tytułem jej uzupełnienia zaadaptowaliśmy fragment przygotowanego do pracy w klasie scenariusza lekcji z języka polskiego na potrzeby nauczania zdalnego.

Praca w parach oraz w małych i większych grupach

 • ZoomWebEx lub Adobe Connect: te platformy do wideokonferencji i spotkań online mają funkcję Breakout Rooms, czyli elastycznego i odwracalnego łączenia uczestników w mniejsze grupy, w których mogą oni równolegle pracować nad zadaniami.
Lekcja odwrócona (strategia wyprzedzająca): wspólna praca uczniów poza lekcją w dowolnej formie (telefonicznie, na czacie, przez komunikatory głosowe – możliwości są ogromne) to zachęta do utrzymywania kontaktu i wsparcie integracji klasy w warunkach zdalnych.
 • Conceptboard: tablica do jednoczesnej współpracy wizualnej. Obsługa po angielsku.

Burza pomysłów, post-ity, metoda problemowa

 • Mentimeter: do zadawania pytań, ankiet, quizów podczas prezentacji. Odpowiedzi udzielane przez smartfon są gromadzone w postaci chmur słów, wykresów itp. Obsługa po angielsku.
 • AnswerGarden: szybkie zbieranie odpowiedzi na postawione pytanie. Bardzo łatwa obsługa po angielsku.
 • Whiteboard: aplikacja m.in. z wirtualnymi post-itami.

Flipchart, mapa myśli

 • Conceptboard: do wykorzystania na co najmniej dwa sposoby: 1) uczniowie sami zapisują swoje pomysły na wspólnej tablicy (na lekcji lub w ramach przygotowania do lekcji); 2) uczniowie dyskutują na bieżąco, a wszystko zapisuje wyznaczona osoba lub nauczyciel, nauczycielka. Obsługa po angielsku.
 • Padlet: miejsce do zamieszczania krótkich notatek z grafiką. Notatki można nawzajem czytać i komentować. Przydatny do przedstawiania rezultatów pracy.

Tworzenie ćwiczeń

 • LearningApps: ich istota to prostota. Wystarczy kilka kliknięć, żeby utworzyć proste graficznie ćwiczenia.
 • Wordwall: tworzenie gier wieloosobowych, materiałów interaktywnych
 • Nearpod: quizy, ćwiczenia, gry, prezentacje, importowanie lekcji. Obsługa po angielsku.

Karty pracy

 • Dysk Google: dostępnianie w chmurze do wypełnienia w komputerze lub wydrukowania przez uczniów.
 • Formularze Google: tworzenie własnych kart lub interaktywne wypełnianie np. kart pracy ze scenariuszy lekcji wprowadzonych wcześniej do formularza.

Tablica, pisanie na tablicy

 • Edukator: platforma do prowadzenia lekcji online z funkcją pisania na klasycznej zielonej tablicy. Można też wyświetlać na niej przygotowane wcześniej lub tworzone na bieżąco materiały.
 • AWW board: prosta biała tablica, na której może pisać kilka osób jednocześnie. Obsługa po angielsku.
 • Udostępnianie ekranu, zrzuty ekranu, zdjęcia

Wykład, pogadanka

 • Genially: tworzenie prezentacji i infografik. Obsługa po angielsku.

Kontrolowanie czasu

 • Stoper i budzik w smartfonie
 • Technika Pomodoro: zakłada dzielenie czasu pracy na 25-minutowe jednostki. Sprawdzi się w pracy samodzielnej.
 • Toggl: tworzenie godzinowego planu zadań. Obsługa po angielsku.

Obróbka plików PDF

 • I Love PDF: konwersja, scalanie, dzielenie i zmniejszanie plików PDF.

 

Fragment-lekcji-Prometeusz-czyli-pierwszy-dobroczyńca-ludzkości” z publikacji CEO „Edukacja globalna na zajęciach języka polskiego w szkole podstawowej” (Warszawa 2018)

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY