Edukacja obywatelska jest globalna

Podróżujemy, migrujemy, studiujemy na zagranicznych uczelniach, pracujemy w międzynarodowych firmach, kupujemy produkty z innych kontynentów i tam je wysyłamy. Fascynują nas języki i kultury odległych krajów – muzyka, kino, literatura, kuchnia. Polski rząd uczestniczy w podejmowaniu decyzji, które dotyczą całego świata. Nasze wybory i zachowania przyczyniają się do zmiany lub ochrony klimatu, która dotyka mieszkańców i mieszkanki odległych krańców ziemi. Żyjemy w świecie globalnych współzależności.
Scenariusz zajęć

Wspaniały materiał oto wspaniały materiał

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

audio
Audio

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

audio
Audio

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

audio
Audio

Dodaj tu swój tekst nagłówka

audio
Audio

Dodaj tu swój tekst nagłówka

audio
Audio

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Wołodymyr Zełenski
To jest gość

Wiele z tych sytuacji trudno pojąć nam, dorosłym. W natłoku wielu, często sprzecznych ze sobą informacji, trudno zrozumieć złożoność i kompleksowość globalnych zjawisk i procesów. Rolą szkoły jest pomóc młodym ludziom odnaleźć swoje miejsce we współczesnej skomplikowanej rzeczywistości. Temu służy edukacja globalna i ekologiczna.

Bardzo zależy mi na tym, żeby żyć w społeczeństwie obywatelskim. W społeczeństwie, które jest otwarte, wrażliwe, które dostrzega problemy innych ludzi, również tych mieszkających w innej części świata. Dlatego z wielkim przekonaniem na swoich lekcjach włączam treści globalne

Jadwiga Jarosz

nauczycielka z Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku Białej

Edukacja globalna korzysta z różnorodnych narzędzi:

  • może być realizowana na zajęciach przedmiotowych w ramach podstawy programowej – w ten sposób uczniowie i uczennice poznają praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy, a poruszanie aktualnych i różnorodnych tematów zwiększa atrakcyjność zajęć;
  • korzysta z metody projektu uczniowskiego, który pozwala przygotować uczniów i uczennice do wykorzystywania wiadomości teoretycznych w praktyce, rozbudza w nich kreatywność, buduje poczucie sprawczości oraz rozwija umiejętność pracy w grupie;
  • proponuje różnorodne materiały edukacyjne: zdjęcia, artykuły, gotowe scenariusze zajęć, plakaty i infografiki, materiały filmowe;
  • stawia na pracę zespołową, dlatego zaprasza uczniów i uczennice do uczestnictwa w festiwalach, gdzie młodzież poznaje swoich rówieśników i rówieśniczki i nawzajem się inspiruje, a nauczyciele i nauczycielki w trakcie kursów mają okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń i refleksji;
  • wychodzi poza mury szkoły, zachęca do zajęć w terenie, odpowiadania na potrzeby społeczności lokalnej, wchodzenia z nią w interakcję i współpracę.

Szkoła powinna łączyć naukę szkolną z bieżącymi wydarzeniami, odwoływać się do aktualnej sytuacji społecznej, politycznej, gospodarczej, środowiskowej – zarówno lokalnej, jak i globalnej. Może być także przestrzenią do poruszania trudnych, kontrowersyjnych tematów, na temat których młodzi ludzie często chcą, ale nie mają z kim rozmawiać. W ten sposób szkoła odgrywa ważną rolę w kształtowaniu postaw, wartości i umiejętności, kompetencji przyszłości. Te pomogą młodym stawiać czoła globalnym wyzwaniom – zarówno w ramach społeczności szkolnej, lokalnej, jak i globalnie.