Nasze doświadczenie i partnerzy

Proponowane rozwiązania opieramy na ponad 25-letnim doświadczeniu, wiedzy eksperckiej i współpracy z praktykami. Z naszego wsparcia korzysta około 20 tysięcy nauczycielek i nauczycieli oraz dyrekcje kilku tysięcy szkół z całej Polski.

W naszych programach opieramy się na badaniach naukowych odnośnie edukacji, w szczególności edukacji globalnej i ekologicznej czy świadomości dzieci i młodzieży odnośnie wybranych zagadnień. Odpowiadamy na bieżące potrzeby i sytuację w szkołach. Mamy przyjemność pracować z szerokim gronem krajowych i międzynarodowych specjalistów i specjalistek z różnych dziedzin. Współtworzymy proponowane przez nas materiały edukacyjne we współpracy z doświadczonymi ekspertami i ekspertkami, edukatorami i edukatorkami, trenerkami, badaczami i badaczkami, naukowcami, psychologami i psycholożkami, dziennikarzami, dziennikarkami zgodnie z najnowszą wiedzą naukową. W każdym semestrze pracujemy z nauczycielami, nauczycielkami, dyrektorami i dyrektorkami z kilkuset szkół w Polsce.

Pracujemy z:

logotyp i opis

logotyp i opis

logotyp i opis

logotyp i opis

Jeden akapit o licznych współpracach międzynarodowych i krajowych z prestiżowymi organizacjami.

logotyp i opis

logotyp i opis

logotyp i opis

logotyp i opis

Jakie projekty zrealizowaliśmy do tej pory?

W przeszłości realizowaliśmy w tym obszarze tematycznym takie programy, jak np.: XYZ, ABC, GHI.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ