Rozwój nauczyciela oraz szkoły

Zajmowanie się zagadnieniami z zakresu edukacji globalnej podnosi moją świadomość obywatelską. Zauważyłam, że mam odwagę zadawać pytania, na które nie od razu znam odpowiedź, ale samo podążanie za jakimś pytaniem wpływa na mnie rozwijająco. Myślę, że dzięki temu, że u siebie obserwuję ten rozwój, jestem bardziej autentyczna w oczach moich uczniów i uczennic

Jadwiga Jarosz

nauczycielka z Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku Białej

Włączenie edukacji globalnej do zajęć szkolnych to szansa nie tylko dla młodzieży, ale też dla dyrektorów, dyrektorek, nauczycieli i nauczycielek na poszerzenie własnych horyzontów, eksperymentowanie, odkrywania dobrze znanych dziedzin od innej strony. Pedagodzy i pedagożki w trakcie kursów dla nauczycieli mają okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń i refleksji i „podglądania pracy innych szkół”.

Gdy rozwijają się pracownicy i pracowniczki szkoły, zmienia się cała instytucja. Szkoła staje się miejscem:

  • w którym wspiera się uczniów i uczennice w formułowaniu wizji zrównoważonego świata przyszłości, rozwija odpowiedzialność za jej realizację (także na własnym, szkolnym gruncie), uczy zaangażowania i tworzy przestrzeń na podejmowanie działań i inicjatyw;
  • któremu bliskie są wartości: uczenie się, zaangażowanie, szacunek, współpraca, i której zależy na kształtowaniu postaw: szacunku, otwartości, empatii, uczciwości, odpowiedzialności i solidarności potrzebnych, aby mieć motywację, poczucie osobistego wpływu i gotowość do podejmowania działań na rzecz zmian w swoim najbliższym otoczeniu i w perspektywie globalnej, dla wspólnego dobrobytu i zrównoważonego rozwoju świata;
  • w którym uczniowie i uczennice czują się bezpieczni, równi, szanowani, mają możliwość rozwijania swoich pasji i brania odpowiedzialności za swój proces uczenia się;
  • które nie tylko uczy się o tym, jak odpowiadać na globalne wyzwania, ale sama realizuje to założenie w praktyce, wdrażając rozwiązania i dobre praktyki z zakresu m.in. praw człowieka (np. dotyczące kwestii równości płci, przeciwdziałania dyskryminacji) czy zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu modeluje zachowania społeczności szkolnej i lokalnej, a także zachęca do autorefleksji w tym zakresie i buduje wzajemną motywację do wprowadzania zmian i modyfikacji zachowań i codziennych nawyków.

W takiej szkole nauczyciele i nauczycielki mogą liczyć na wsparcie i przestrzeń do poruszania aktualnych zagadnień globalnych w ciekawy sposób zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, godzin wychowawczych, jak i zajęć pozalekcyjnych oraz w codziennym życiu szkoły. Pracownicy i pracowniczki szkoły czują się gotowi do prowadzenia rozmów na tematy trudne, budzące kontrowersje – w bezpiecznej atmosferze, z szacunkiem dla rozmówców i rozmówczyń, uważnością na różne perspektywy oraz głosy grup mniejszościowych i defaworyzowanych oraz z umiejętnością przeciwdziałania mowie nienawiści. Mają także szansę budowania wspierających relacji, animowania współpracy między uczniami i uczennicami (a także w gronie nauczycielskim).

ZOBACZ LISTĘ Z
PODSTAWAMI NAUKOWYMI