Wyniki a jakość uczenia się uczniów w szkole

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 05.04.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Kolejne spotkanie organizowane w ramach cyklu “Odporna szkoła” poświęciliśmy rozmowie o tym, co pozwala wnioskować o tej jakości, rozumianej przez pryzmat zadowolenia uczniów i rodziców oraz osiągania przez szkołę możliwie najwyższych efektów edukacyjnych i wychowawczych.

Podczas webinarium rozmawialiśmy o tym:

  • dlaczego warto gromadzić i analizować twarde dane, które pozwalają wnioskować o jakości uczenia się uczniów i ich dobrostanie (aspektach wychowawczych, poczuciu bezpieczeństwa itp.),
  • skąd brać te informacje, jeśli nie chcemy skupiać się wynikach wyrażonych liczbowo, czyli na ocenach,
  • jakie znaczenie mają te dane dla budowania motywacji i zaangażowania – zarówno uczniów, jak i nauczycieli,
  • jak organizować pracę zespołową nauczycieli wokół gromadzenia i analizowania danych, by korzystać z ich zbiorowej skuteczności.

Naszymi gościniami były ekspertki, których doświadczenie zawodowe pozwoli spojrzeć na ten temat w kilku ważnych perspektyw:

  • Barbara Dubiecka-Kruk – nauczycielka, autorka podręczników do matematyki, scenariuszy szkoleń, diagnoz i próbnych arkuszy egzaminacyjnych z matematyki. Trenerka oświatowa i coach edukacyjny, moderatorka design thinking. Zajmuje się pomiarem dydaktycznym – badaniem poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w celu formułowania wartościowej informacji zwrotnej.
  • Marta Hołub – dyrektorka jednej z wrocławskich szkół podstawowych. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Z CEO współpracuje od 2012 roku jako dyrektorka konsultantka i trenerka. Pracowała jako doradczyni w programie Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się. Jako dyrektorka szkoły podzieli się wiedzą o tym, jak pracować z radą pedagogiczną oraz jakie znaczenie dla motywacji i zaangażowania uczniów i nauczycieli ma gromadzenie i analizowanie danych.
  • Joanna Prokopowicz – nauczycielka matematyki w klasach I – III oraz IV – VIII w Niepublicznej Szkole Podstawowej Gaudeamus w Warszawie. Sprawuję nadzór metodyczny nad edukacją matematyczną w swojej szkole. Jest także liderką w programie Całościowy Rozwój Szkoły – wdraża ocenianie kształtujące i organizuje współpracę nauczycieli w tym zakresie. Podzieli się doświadczeniem współpracy z dyrektorką wokół wzmacniania zbiorowej skuteczności nauczycieli we wspieraniu uczenia się uczniów.

Spotkanie poprowadzili Przemysław Kluge, ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej ds. rozwoju dyrektorów szkół oraz Katarzyna Pijanowska, koordynatorka cyklu „Odporna szkoła”.

Sieć dyrektorska organizowana jest przy współpracy programu „Szkoła ucząca się”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY