Wyniki a jakość uczenia się uczniów w szkole

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 05.04.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Kolejne spotkanie organizowane w ramach cyklu “Odporna szkoła” poświęciliśmy rozmowie o tym, co pozwala wnioskować o tej jakości, rozumianej przez pryzmat zadowolenia uczniów i rodziców oraz osiągania przez szkołę możliwie najwyższych efektów edukacyjnych i wychowawczych.

Podczas webinarium rozmawialiśmy o tym:

  • dlaczego warto gromadzić i analizować twarde dane, które pozwalają wnioskować o jakości uczenia się uczniów i ich dobrostanie (aspektach wychowawczych, poczuciu bezpieczeństwa itp.),
  • skąd brać te informacje, jeśli nie chcemy skupiać się wynikach wyrażonych liczbowo, czyli na ocenach,
  • jakie znaczenie mają te dane dla budowania motywacji i zaangażowania – zarówno uczniów, jak i nauczycieli,
  • jak organizować pracę zespołową nauczycieli wokół gromadzenia i analizowania danych, by korzystać z ich zbiorowej skuteczności.

Naszymi gościniami były ekspertki, których doświadczenie zawodowe pozwoli spojrzeć na ten temat w kilku ważnych perspektyw:

  • Barbara Dubiecka-Kruk – nauczycielka, autorka podręczników do matematyki, scenariuszy szkoleń, diagnoz i próbnych arkuszy egzaminacyjnych z matematyki. Trenerka oświatowa i coach edukacyjny, moderatorka design thinking. Zajmuje się pomiarem dydaktycznym – badaniem poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w celu formułowania wartościowej informacji zwrotnej.
  • Marta Hołub – dyrektorka jednej z wrocławskich szkół podstawowych. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Z CEO współpracuje od 2012 roku jako dyrektorka konsultantka i trenerka. Pracowała jako doradczyni w programie Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się. Jako dyrektorka szkoły podzieli się wiedzą o tym, jak pracować z radą pedagogiczną oraz jakie znaczenie dla motywacji i zaangażowania uczniów i nauczycieli ma gromadzenie i analizowanie danych.
  • Joanna Prokopowicz – nauczycielka matematyki w klasach I – III oraz IV – VIII w Niepublicznej Szkole Podstawowej Gaudeamus w Warszawie. Sprawuję nadzór metodyczny nad edukacją matematyczną w swojej szkole. Jest także liderką w programie Całościowy Rozwój Szkoły – wdraża ocenianie kształtujące i organizuje współpracę nauczycieli w tym zakresie. Podzieli się doświadczeniem współpracy z dyrektorką wokół wzmacniania zbiorowej skuteczności nauczycieli we wspieraniu uczenia się uczniów.

Spotkanie poprowadzili Przemysław Kluge, ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej ds. rozwoju dyrektorów szkół oraz Katarzyna Pijanowska, koordynatorka cyklu „Odporna szkoła”.

Sieć dyrektorska organizowana jest przy współpracy programu „Szkoła ucząca się”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Podobne materiały

Film lub webinarium

O budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli

Zobacz
Artykuł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ukraińskich uczniów w szkołach

W niniejszym materiale zawarto podpowiedzi, w jaki sposób prowadzić rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów ukraińskich.
Zobacz
Artykuł

Jak przyjmować w szkole nowych uczniów? 6 najważniejszych...

Materiał  skierowany jest do dyrektorów szkół, którzy mierzą się z nadal trwającym napływem uczniów z Ukrainy.
Zobacz
Film lub webinarium

Ocenianie, które pomaga w nauczaniu i uczeniu się....

Sposób oceniania wywołuje gorące dyskusje z rodzicami i wewnątrz rady pedagogicznej. Podjęcie tej rozmowy jest pierwszym krokiem
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY