Wyniki a jakość uczenia się uczniów w szkole

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 05.04.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Kolejne spotkanie organizowane w ramach cyklu “Odporna szkoła” poświęciliśmy rozmowie o tym, co pozwala wnioskować o tej jakości, rozumianej przez pryzmat zadowolenia uczniów i rodziców oraz osiągania przez szkołę możliwie najwyższych efektów edukacyjnych i wychowawczych.

Podczas webinarium rozmawialiśmy o tym:

  • dlaczego warto gromadzić i analizować twarde dane, które pozwalają wnioskować o jakości uczenia się uczniów i ich dobrostanie (aspektach wychowawczych, poczuciu bezpieczeństwa itp.),
  • skąd brać te informacje, jeśli nie chcemy skupiać się wynikach wyrażonych liczbowo, czyli na ocenach,
  • jakie znaczenie mają te dane dla budowania motywacji i zaangażowania – zarówno uczniów, jak i nauczycieli,
  • jak organizować pracę zespołową nauczycieli wokół gromadzenia i analizowania danych, by korzystać z ich zbiorowej skuteczności.

Naszymi gościniami były ekspertki, których doświadczenie zawodowe pozwoli spojrzeć na ten temat w kilku ważnych perspektyw:

  • Barbara Dubiecka-Kruk – nauczycielka, autorka podręczników do matematyki, scenariuszy szkoleń, diagnoz i próbnych arkuszy egzaminacyjnych z matematyki. Trenerka oświatowa i coach edukacyjny, moderatorka design thinking. Zajmuje się pomiarem dydaktycznym – badaniem poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w celu formułowania wartościowej informacji zwrotnej.
  • Marta Hołub – dyrektorka jednej z wrocławskich szkół podstawowych. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Z CEO współpracuje od 2012 roku jako dyrektorka konsultantka i trenerka. Pracowała jako doradczyni w programie Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się. Jako dyrektorka szkoły podzieli się wiedzą o tym, jak pracować z radą pedagogiczną oraz jakie znaczenie dla motywacji i zaangażowania uczniów i nauczycieli ma gromadzenie i analizowanie danych.
  • Joanna Prokopowicz – nauczycielka matematyki w klasach I – III oraz IV – VIII w Niepublicznej Szkole Podstawowej Gaudeamus w Warszawie. Sprawuję nadzór metodyczny nad edukacją matematyczną w swojej szkole. Jest także liderką w programie Całościowy Rozwój Szkoły – wdraża ocenianie kształtujące i organizuje współpracę nauczycieli w tym zakresie. Podzieli się doświadczeniem współpracy z dyrektorką wokół wzmacniania zbiorowej skuteczności nauczycieli we wspieraniu uczenia się uczniów.

Spotkanie poprowadzili Przemysław Kluge, ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej ds. rozwoju dyrektorów szkół oraz Katarzyna Pijanowska, koordynatorka cyklu „Odporna szkoła”.

Sieć dyrektorska organizowana jest przy współpracy programu „Szkoła ucząca się”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY