WPŁYW KONSUMPCJI NA ZMIANĘ KLIMATU – XXXV LO W WARSZAWIE

Dobra praktyka

Informacje o materiale

Data dodania: 23.02.2022

Grupa docelowa: Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi, Uczniowie

Opis materiału

Redakcja „Prus4Planet”

Konsumentem jest każdy z nas ale często nie uwzględniamy wpływu, jaki na zmianę klimatu mają kupowane przez nas produkty. Tematem konsumpcji właśnie i jej powiązaniami ze zmianą klimatu postanowiła się zająć Klimatyczna Redakcja Szkolna  „Prus4Planet” założona przez uczennice i uczniów XXXV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Młodzież przez kilka miesięcy pracowała pod opieką nauczycielki biologi, pani Renaty Sidoruk-Sołoducha, a rezultaty jej pracy dziennikarskiej można zobaczyć m.in. na stworzonej w tym celu stronie internetowej i profilu na instagramie.

Chcąc lepiej poznać świadomość ekologiczną związaną ze zmianą klimatu  swoich kolegów i koleżanek Redakcja “Prus4Planet” przeprowadziła ankietę wśród uczniów i uczennic swojej szkoły i zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej. Łącznie badanie objęło 133  osoby w wieku 10-19 lat. Wyniki badań i ich analizę redakcja zaprezentowała w formie artykułu a także przy okazji debaty zorganizowanej dla uczniów swojej szkoły pt.: Czy recykling powinien być obowiązkowy? Kolejnymi wątkami poruszanymi w artykułach publikowanych przez redaktorów i redaktorki “Prus4Planet” były konsumpcja mięsa i  produkcja ubrań, zwłaszcza temat mody i fast fashion, ich wpływ na zmianę klimatu i koszty środowiskowe związane z konsumpcją.

Redakcja rezultaty swojej pracy publikowała na wspomnianej stronie internetowej, prowadzonej nie tylko w wersji polskiej ale też angielskiej, na redakcyjnym instagramie i w szkolnej gazecie „PrusPress”. Dotychczas z artykułami i swoimi działaniami młodzież dotarła do ponad pół tysiąca osób. Zapraszamy też do zapoznania się z nimi w tych miejscach:

Kryteria sukcesu.

Dzięki podjętym działaniom członkowie i członkinie redakcji spełnili kilka z kryteriów sukcesu:

  • zrozumieli zmianę klimatu,
  • poruszyli temat, który wcześniej nie był znany odbiorcom i odbiorczyniom (społeczności szkolnej),
  • rozwinęli swoje umiejętności w poszukiwaniu informacji, sprawdzenia ich wiarygodności, przeprowadzaniu wywiadów,
  • poznali wiele nowych źródeł informacji, które umiejętnie wykorzystali.
  • poznali, jakie mogą być skutki zmiany klimatu w lokalnym kontekście,
  • rozwinęli swoje umiejętności w poszukiwaniu informacji, sprawdzenia ich wiarygodności, przeprowadzaniu debat,

Wielkie gratulacje dla redaktorek i redaktorów “Prus4Planet”, i dla opiekunki zespołu redakcyjnego!

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY