WPŁYW KONSUMPCJI NA ZMIANĘ KLIMATU – XXXV LO W WARSZAWIE

Dobra praktyka

Informacje o materiale

Data dodania: 23.02.2022

Grupa docelowa: Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi, Uczniowie

Opis materiału

Redakcja „Prus4Planet”

Konsumentem jest każdy z nas ale często nie uwzględniamy wpływu, jaki na zmianę klimatu mają kupowane przez nas produkty. Tematem konsumpcji właśnie i jej powiązaniami ze zmianą klimatu postanowiła się zająć Klimatyczna Redakcja Szkolna  „Prus4Planet” założona przez uczennice i uczniów XXXV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Młodzież przez kilka miesięcy pracowała pod opieką nauczycielki biologi, pani Renaty Sidoruk-Sołoducha, a rezultaty jej pracy dziennikarskiej można zobaczyć m.in. na stworzonej w tym celu stronie internetowej i profilu na instagramie.

Chcąc lepiej poznać świadomość ekologiczną związaną ze zmianą klimatu  swoich kolegów i koleżanek Redakcja “Prus4Planet” przeprowadziła ankietę wśród uczniów i uczennic swojej szkoły i zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej. Łącznie badanie objęło 133  osoby w wieku 10-19 lat. Wyniki badań i ich analizę redakcja zaprezentowała w formie artykułu a także przy okazji debaty zorganizowanej dla uczniów swojej szkoły pt.: Czy recykling powinien być obowiązkowy? Kolejnymi wątkami poruszanymi w artykułach publikowanych przez redaktorów i redaktorki “Prus4Planet” były konsumpcja mięsa i  produkcja ubrań, zwłaszcza temat mody i fast fashion, ich wpływ na zmianę klimatu i koszty środowiskowe związane z konsumpcją.

Redakcja rezultaty swojej pracy publikowała na wspomnianej stronie internetowej, prowadzonej nie tylko w wersji polskiej ale też angielskiej, na redakcyjnym instagramie i w szkolnej gazecie „PrusPress”. Dotychczas z artykułami i swoimi działaniami młodzież dotarła do ponad pół tysiąca osób. Zapraszamy też do zapoznania się z nimi w tych miejscach:

Kryteria sukcesu.

Dzięki podjętym działaniom członkowie i członkinie redakcji spełnili kilka z kryteriów sukcesu:

  • zrozumieli zmianę klimatu,
  • poruszyli temat, który wcześniej nie był znany odbiorcom i odbiorczyniom (społeczności szkolnej),
  • rozwinęli swoje umiejętności w poszukiwaniu informacji, sprawdzenia ich wiarygodności, przeprowadzaniu wywiadów,
  • poznali wiele nowych źródeł informacji, które umiejętnie wykorzystali.
  • poznali, jakie mogą być skutki zmiany klimatu w lokalnym kontekście,
  • rozwinęli swoje umiejętności w poszukiwaniu informacji, sprawdzenia ich wiarygodności, przeprowadzaniu debat,

Wielkie gratulacje dla redaktorek i redaktorów “Prus4Planet”, i dla opiekunki zespołu redakcyjnego!

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY