Standard edukacji na rzecz równości płci

Scenariusz lub ćwiczenie

Informacje o materiale

Data dodania: 08.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Celem kwestionariusza jest (auto)refleksja na temat poziomu świadomości i wspierania równości płci przez szkołę. Ma ona pomóc odpowiedzieć na pytania, czy i jak środowisko szkolne i konkretne placówki dążą do wyrównywania szans chłopców i dziewczyn, czy szkoła uwzględnia potrzeby zarówno uczniów jak i uczennic oraz czy dba o komfort i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej. Równość płci rozumiemy szeroko, jako tworzenie takich warunków, w których różnice wynikające z płci nie będą prowadzić do gorszego traktowania, nierównego dostępu czy wykluczenia uczniów i uczennic. Po wypełnieniu ankiety na podany adres mailowy wysyłana jest wiadomość z instrukcją zawierającą wyniki i propozycję dalszych kroków.

Standard edukacji na rzecz równości płci

Celem poniższego kwestionariusza jest (auto)refleksja na temat poziomu świadomości i wspierania równości płci przez szkołę. Ma ona pomóc odpowiedzieć na pytania, czy i jak środowisko szkolne i konkretne placówki dążą do wyrównywania szans chłopców i dziewczyn, czy szkoła uwzględnia potrzeby zarówno uczniów jak i uczennic oraz czy dba o komfort i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej.

Równość płci rozumiemy szeroko, jako tworzenie takich warunków, w których różnice wynikające z płci nie będą prowadzić do gorszego traktowania, nierównego dostępu czy wykluczenia uczniów i uczennic.

Instrukcja: Poniżej przedstawiamy sytuacje, które mogłyby mieć miejsce w twojej szkole lub rzeczywiście dotyczą placówki, w której pracujesz. Pod każdą z sytuacji znajdują się cztery różne scenariusze, czyli potencjalne reakcje dyrekcji, innych nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic na opisane sytuacje. Twoim zadaniem jest zapoznanie się po kolei z wszystkimi sytuacjami i wskazanie jednej odpowiedzi, która wg ciebie jest najbardziej prawdopodobna. Nawet jeśli uważasz, że w twojej szkole opisana sytuacja nie mogłaby mieć miejsca, spróbuj sobie taką sytuację wyobrazić. Oczywiście możesz nie wiedzieć, jak w rzeczywistości zachowałaby się dyrekcja szkoły, inni nauczyciele i nauczycielki oraz uczniowie i uczennice, dlatego postaraj się wskazać tę odpowiedź, która według ciebie jest najbardziej prawdopodobna.

W każdej z pozycji możesz wybrać jedną odpowiedź. Po wypełnieniu ankiety na podany wyżej adres mailowy otrzymasz wiadomość z instrukcją zawierającą dalsze kroki.

Aby wypełnić formularz,

Grafika przedstawiająca napis "Równe/ różne".

Aby wypełnić formularz, kliknij tutaj.

Podobne materiały

Materiał graficzny

Plakaty informacyjne na temat niskiej emisji

Plakaty informacyjne dotyczące niskiej emisji mające na celu zaprezentowanie kroków, które można podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.
Zobacz
Publikacja

Kurs internetowy „Młodzi na rzecz czystego powietrza”

Kurs „Młodzi na rzecz czystego powietrza" ma na celu pomoc w zrealizowaniu projektu uczniowskiego oraz zwiększyć wiedzę
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Włącz szkołę- scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć o organizacjach społecznych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Artykuł

Open Space jako metoda partycypacji w szkole

Open space (otwarta przestrzeń, dalej w skrócie - OS) to popularna metoda prowadzeniadebat/konferencji, która bazuje na bardzo
Zobacz
Dobra praktyka

1Planet4All – Razem dla klimatu! – dobre praktyki

Dobre przykłady projektów młodzieżowych poświęconych zmianie klimatu.
Zobacz
Publikacja

FAQ: Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego

Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego w pytaniach i odpowiedziach.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Nuna i Natasza – dwie historie, jedna godność....

Scenariusz służy budowaniu empatii, refleksji nad postrzeganiem uchodźców i uporządkowaniu pojęć w kontekście migracji .
Zobacz
Dobra praktyka

Dobra praktyka z programu „Globalna szkoła. Razem dla...

Zobacz
Audio

Dialogues on transition – podcasts in english

Podcasty na temat transformacji ustrojowej po angielsku.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Zrozumieć transformację- scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć o transformacji ustrojowej.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY