Standard edukacji na rzecz równości płci

Scenariusz lub ćwiczenie

Informacje o materiale

Data dodania: 08.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Celem kwestionariusza jest (auto)refleksja na temat poziomu świadomości i wspierania równości płci przez szkołę. Ma ona pomóc odpowiedzieć na pytania, czy i jak środowisko szkolne i konkretne placówki dążą do wyrównywania szans chłopców i dziewczyn, czy szkoła uwzględnia potrzeby zarówno uczniów jak i uczennic oraz czy dba o komfort i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej. Równość płci rozumiemy szeroko, jako tworzenie takich warunków, w których różnice wynikające z płci nie będą prowadzić do gorszego traktowania, nierównego dostępu czy wykluczenia uczniów i uczennic. Po wypełnieniu ankiety na podany adres mailowy wysyłana jest wiadomość z instrukcją zawierającą wyniki i propozycję dalszych kroków.

Standard edukacji na rzecz równości płci

Celem poniższego kwestionariusza jest (auto)refleksja na temat poziomu świadomości i wspierania równości płci przez szkołę. Ma ona pomóc odpowiedzieć na pytania, czy i jak środowisko szkolne i konkretne placówki dążą do wyrównywania szans chłopców i dziewczyn, czy szkoła uwzględnia potrzeby zarówno uczniów jak i uczennic oraz czy dba o komfort i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej.

Równość płci rozumiemy szeroko, jako tworzenie takich warunków, w których różnice wynikające z płci nie będą prowadzić do gorszego traktowania, nierównego dostępu czy wykluczenia uczniów i uczennic.

Instrukcja: Poniżej przedstawiamy sytuacje, które mogłyby mieć miejsce w twojej szkole lub rzeczywiście dotyczą placówki, w której pracujesz. Pod każdą z sytuacji znajdują się cztery różne scenariusze, czyli potencjalne reakcje dyrekcji, innych nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic na opisane sytuacje. Twoim zadaniem jest zapoznanie się po kolei z wszystkimi sytuacjami i wskazanie jednej odpowiedzi, która wg ciebie jest najbardziej prawdopodobna. Nawet jeśli uważasz, że w twojej szkole opisana sytuacja nie mogłaby mieć miejsca, spróbuj sobie taką sytuację wyobrazić. Oczywiście możesz nie wiedzieć, jak w rzeczywistości zachowałaby się dyrekcja szkoły, inni nauczyciele i nauczycielki oraz uczniowie i uczennice, dlatego postaraj się wskazać tę odpowiedź, która według ciebie jest najbardziej prawdopodobna.

W każdej z pozycji możesz wybrać jedną odpowiedź. Po wypełnieniu ankiety na podany wyżej adres mailowy otrzymasz wiadomość z instrukcją zawierającą dalsze kroki.

Aby wypełnić formularz,

Grafika przedstawiająca napis "Równe/ różne".

Aby wypełnić formularz, kliknij tutaj.

Podobne materiały

Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY