Rola dyrektora w zaspokajaniu potrzeb uczniów po pandemii

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 18.09.2021

Grupa docelowa: Dyrektorzy, Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Podczas spotkania przyjrzeliśmy się kwestii niesienia skutecznej pomocy, jej zakresu i organizacji z trzech perspektyw: eksperckiej, dyrektorskiej i nauczycielskiej. Liczymy na to, że ten trójgłos okaże się szczególnie użyteczny, by podejść do sprawy nie tylko praktycznie, lecz także refleksyjnie, myśląc o perspektywie dłuższej niż tylko pierwsze miesiące nowego roku szkolnego i głębszej niż tylko “uzupełnianie braków”. Podczas spotkania online wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania:

Spotkanie poprowadził Przemysław Kluge – ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej ds. rozwoju dyrektorów, oświatowiec i trener. Zarządzał szkołami publicznymi i niepublicznymi oraz ogólnopolskim ośrodkiem doskonalenia nauczycieli. Prowadzi zajęcia i konsultacje z zakresu zarządzania oświatą oraz umiejętności miękkich. Współpracuje z uczelniami wyższymi oraz renomowanymi ośrodkami szkoleniowymi.

Jego gościniami były:

Zapraszamy do współtworzenia z Centrum Edukacji Obywatelskiej sieci uczącej się, która będzie elementem działań CEO organizowanych w ramach cyklu “Odporna szkoła”.
W Centrum Edukacji Obywatelskiej chcemy stworzyć przestrzeń, w której dyrektorzy/ki i wicedyrektorzy/rki szkół będą mogli uzyskiwać bieżące informacje i eksperckie analizy, ujawniać swoje opinie i wymieniać się dobrymi praktykami.

Webinar inauguruje cykl spotkań online dla kadry zarządzającej szkołą – dyrektorów/ek i wicedyrektorów/ek współpracujących z CEO. Do udziału w naszych wydarzeniach zapraszamy także wszystkich, którym bliska jest wizja szkoły skupionej na uczeniu się wszystkich uczniów i uczennic.
Spotkania będziemy organizować co miesiąc (z wyjątkiem okresu wakacyjnego), dostosowując ich tematy do bieżących wyzwań i zadań, wynikających z dynamiki roku szkolnego.
Zapraszamy Państwa do aktywnego współtworzenia programu wydarzeń w stopniu, jaki uznacie za stosowny. Poza udziałem w spotkaniach zachęcamy do aktywności na czacie (podczas webinarów), wypełniania ankiet czy kontaktu z nami poprzez e-mail: dyrektorzy@ceo.org.pl. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje tematów oraz wystąpień.
Sieć dyrektorska organizowana jest w ramach cyklu “Odporna szkoła” przy współpracy programu “Szkoła ucząca się”.

Podobne materiały

Film lub webinarium

O budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli

Zobacz
Artykuł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ukraińskich uczniów w szkołach

W niniejszym materiale zawarto podpowiedzi, w jaki sposób prowadzić rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów ukraińskich.
Zobacz
Artykuł

Jak przyjmować w szkole nowych uczniów? 6 najważniejszych...

Materiał  skierowany jest do dyrektorów szkół, którzy mierzą się z nadal trwającym napływem uczniów z Ukrainy.
Zobacz
Film lub webinarium

Ocenianie, które pomaga w nauczaniu i uczeniu się....

Sposób oceniania wywołuje gorące dyskusje z rodzicami i wewnątrz rady pedagogicznej. Podjęcie tej rozmowy jest pierwszym krokiem
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY