Rola dyrektora w zaspokajaniu potrzeb uczniów po pandemii

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 18.09.2021

Grupa docelowa: Dyrektorzy, Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Podczas spotkania przyjrzeliśmy się kwestii niesienia skutecznej pomocy, jej zakresu i organizacji z trzech perspektyw: eksperckiej, dyrektorskiej i nauczycielskiej. Liczymy na to, że ten trójgłos okaże się szczególnie użyteczny, by podejść do sprawy nie tylko praktycznie, lecz także refleksyjnie, myśląc o perspektywie dłuższej niż tylko pierwsze miesiące nowego roku szkolnego i głębszej niż tylko “uzupełnianie braków”. Podczas spotkania online wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania:

Spotkanie poprowadził Przemysław Kluge – ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej ds. rozwoju dyrektorów, oświatowiec i trener. Zarządzał szkołami publicznymi i niepublicznymi oraz ogólnopolskim ośrodkiem doskonalenia nauczycieli. Prowadzi zajęcia i konsultacje z zakresu zarządzania oświatą oraz umiejętności miękkich. Współpracuje z uczelniami wyższymi oraz renomowanymi ośrodkami szkoleniowymi.

Jego gościniami były:

Zapraszamy do współtworzenia z Centrum Edukacji Obywatelskiej sieci uczącej się, która będzie elementem działań CEO organizowanych w ramach cyklu “Odporna szkoła”.
W Centrum Edukacji Obywatelskiej chcemy stworzyć przestrzeń, w której dyrektorzy/ki i wicedyrektorzy/rki szkół będą mogli uzyskiwać bieżące informacje i eksperckie analizy, ujawniać swoje opinie i wymieniać się dobrymi praktykami.

Webinar inauguruje cykl spotkań online dla kadry zarządzającej szkołą – dyrektorów/ek i wicedyrektorów/ek współpracujących z CEO. Do udziału w naszych wydarzeniach zapraszamy także wszystkich, którym bliska jest wizja szkoły skupionej na uczeniu się wszystkich uczniów i uczennic.
Spotkania będziemy organizować co miesiąc (z wyjątkiem okresu wakacyjnego), dostosowując ich tematy do bieżących wyzwań i zadań, wynikających z dynamiki roku szkolnego.
Zapraszamy Państwa do aktywnego współtworzenia programu wydarzeń w stopniu, jaki uznacie za stosowny. Poza udziałem w spotkaniach zachęcamy do aktywności na czacie (podczas webinarów), wypełniania ankiet czy kontaktu z nami poprzez e-mail: dyrektorzy@ceo.org.pl. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje tematów oraz wystąpień.
Sieć dyrektorska organizowana jest w ramach cyklu “Odporna szkoła” przy współpracy programu “Szkoła ucząca się”.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak reagować na przemoc w klasie?

Sytuacje przemocowe między uczniami należą do najtrudniejszych, z jakim mierzą się w szkole nauczyciele i nauczycielki.
Zobacz
Artykuł

Informacja zwrotna. Cud w szkole i w domu.

Poznaj informację zwrotną, która zawiera wskazanie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, oraz pokazuje to, co wymaga
Zobacz
Film lub webinarium

Niezbędnik dokumentalny. Jak korzystać z filmów dokumentalnych na...

Podczas webinaru przyjrzeliśmy się wykorzystaniu filmów dokumentalnych w pracy edukacyjnej – zarówno w warstwie analizy i interpretacji,
Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć warunki, które wzmacniają zaangażowanie nauczycieli?

Jak tworzyć warunki w szkole, w których nauczyciele i nauczycielki będą chętniej się angażować.
Zobacz
Film lub webinarium

Moja i twoja, czyli nasza. Jakiej szkoły chcą...

Jak stworzyć środowisko, które sprzyja uczniom i uczennicom, wzmacnia ich aktywność oraz otwartość na innych.
Zobacz
Artykuł

Współpraca z organizacją społeczną

Jak prowadzić współpracę z organizacją społeczną, by korzyści dla placówki oświatowej były jak największe.
Zobacz
Artykuł

Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach

Artykuł „Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach” ma na celuprzedstawienie metody Kręgów Naprawczych, genezy ich
Zobacz
Artykuł

Scenariusz zebrania z rodzicami

Zobacz
Artykuł

Diagnoza kompetencji przedmiotowych uczniów z doświadczeniem migracji

Ocena wiedzy z zakresu poszczególnych przedmiotów jest jedną z kluczowych aktywności podejmowanych przez nauczycieli w ramach ewaluacji.
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb społecznych dzieci i młodzieży.
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY