Praca w parach i grupach podczas lekcji online

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 08.02.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Ekspertki zaproszone na kolejne spotkanie z cyklu „Odporna szkoła” dyskutowały nad zagadnieniem pracy w parach i grupach podczas edukacji zdalnej. Wiemy, że uczniowie i uczennice z klas IV-VIII SP oraz szkół średnich w najbliższym czasie nie wrócą do edukacji stacjonarnej. Warto więc rozwijać temat współpracy, a także zadbać, by w czasie nauki online młodzież utrzymywała ze sobą relacje. W ten sposób nie tylko zwiększymy skuteczność procesu dydaktycznego, lecz także pozytywnie wpłyniemy na kondycję psychiczną naszych uczniów i uczennic.

Kto skorzysta z treści przekazanych podczas webinarium?

Webinarium skierowane jest do wszystkich nauczycieli i nauczycielek, którzy już pracują w parach i grupach podczas lekcji zdalnych. Przydatne będzie również tym, którzy szukają pomysłów na to, jak przenieść pracę w grupach z zajęć stacjonarnych do zajęć online.

O czym rozmawialiśmy?

Podczas spotkania poruszyliśmy, między innymi, następujące tematy:

  • dlaczego warto pracować w parach i grupach również online,
  • jak wykorzystać do tego metody, które znamy z edukacji stacjonarnej,
  • jak wyzwolić pracę w grupach na lekcjach online,
  • jak i czy oceniać pracę w grupach.

Prelegentki

Swoimi doświadczeniami oraz wskazówkami dotyczącymi prowadzenia angażujących lekcji zdalnych podzieliły się praktyczki pracujące w szkołach:

Bernadetta Czerkawska – nauczycielka i trenerka. Od wielu lat współpracuje z radami pedagogicznymi, kadrą kierowniczą w oświacie i dzieli się doświadczeniem, jak prowadzić lekcje, na których młodzież uczy się, nabywa kompetencje, buduje więzi i relacje. Szczególną uwagę przywiązuje do planowania współpracy uczniów i uczennic, wzajemnego uczenia się.

Edyta Wąsik – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. Obecnie uczy historii w Międzynarodowej Szkole Podstawowej w Lublinie. Trenerka, asystentka szkół oraz mentorka kursu internetowego w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ekspertka zadań edukacyjnych w zakresie planowania zadań uruchamiających głębokie uczenie się i monitorowanie tego procesu.

Joanna Sułek – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej w Mińsku Mazowieckim. Zwolenniczka oceniania kształtującego i OK zeszytu.


Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Utwór powstał w ramach cyklu „Odporna szkoła”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszych informacji, w tym informacji o stosownej licencji, posiadaczach praw oraz o cyklu „Odporna szkoła”. Treść licencji jest dostępna na stronie.

Materiały dodatkowe

Prezentacja o pracy w parach i grupach online
Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY