Nie jesteś sam_a, czyli jak współpracować z innymi nauczycielami?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 19.04.2023

Grupa docelowa: Dyrektorzy, Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy

Opis materiału

Współpraca to dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami, wspólne realizowanie zadań, a także wzajemne wspieranie się w trudnych sytuacjach.
Nawiązanie nici porozumienia i stworzenie sieci wsparcia z innymi nauczycielami i nauczycielkami daje poczucie satysfakcji i pozwala się rozwijać. Przynosi także wiele innych korzyści. Dzięki współpracy:

  • dzielisz się pracą, oszczędzasz czas i zyskujesz i poczucie, że nie jesteś sama w zadaniu
  • budujesz swoje poczucie bezpieczeństwa, ponieważ w grupie uzyskasz wsparcie i pomoc
  • masz pozytywny wpływ na procesy nauczania i uczenia się młodych osób

Kolejne webinarium z cyklu  „Odporna szkoła” poświęciliśmy właśnie sposobom współpracy między nauczycieli i nauczycielek. Z nagrania dowiesz się o:

  • sposobach inicjowania współpracy i organizowania działań grupy 
  • różnych formach współpracy oraz korzyściach, jakie przynoszą spacer edukacyjny, analiza prac uczniowskich i coaching koleżeński
  • modelach pracy zespołowej, czyli zespołach przedmiotowych, grupach pomocnych przyjaciół i zespołach wsparcia ucznia cudzoziemskiego

Ta ostatnia forma pracy zespołowej może okazać się szczególnie pomocna w szkołach z klasami międzynarodowymi, gdy język polski nie jest jedynym, którego używają uczniowie i uczennice.
Swoją praktyczną wiedzą o sposobach dobrej współpracy podzieliły się z Tobą:

  • Urszula Pieczonka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Babicach, liderka w Laboratorium Szkoły uczącej się.
  • Iwona Skiba – nauczycielka języka polskiego jako obcego i języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie. Jest liderką w Laboratorium Szkoły uczącej się a także mentorką w Szkole Edukacji.
  • Emilia Kędziorek – zajmuje się tematyką wychowawczą. W Centrum Edukacji Obywatelskiej jest odpowiedzialna za tworzenie materiałów edukacyjnych oraz szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Przez 27 lat pracowała jako nauczycielka licealna. Prowadzi kursy i warsztaty dla dorosłych i młodzieży.

Spotkanie poprowadziła Katarzyna Pijanowska, koordynatorka cyklu „Odporna szkoła”.
___________
Webinarium organizowane jest przy współpracy programu „Szkoła ucząca się”. Program ten jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.
Partnerem wydarzenia jest Norwegian Refugee Council.
Patronem medialnym wydarzenia jest „Dyrektor szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświaty”.
Webinarium organizowane jest przy współpracy programu „Szkoła ucząca się”. Program ten jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY