Jak twórczo wykorzystać potencjał lokalny w bibliotece?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 15.09.2023

Grupa docelowa: Bibliotekarze

Opis materiału

W czasie webinarium:

– Porozmawiamy o tym, jak zinterpretować wiedzę zdobytą po przeprowadzeniu diagnozy lokalnej.

– Omówimy, czym jest potencjał lokalny i jak biblioteki mogą go twórczo wykorzystywać w swojej działalności.

– Dowiemy się jaką rolę może przyjmować biblioteka w lokalnej społeczności i co może wnieść praca z lokalną historią i dziedzictwem.

– Porozmawiamy o tym, jak biblioteka może odpowiadać na potrzeby i pomysły mieszkanek i mieszkańców.

– Omówimy, w jaki sposób można zachęcić i zaangażować lokalną społeczność w działania biblioteczne, a także jak wspólnie tworzyć miejsce, jakim jest biblioteka.

– Przedstawimy konkretne przykłady działań z lokalną społecznością, zarówno te realizowane w przestrzeni bibliotecznej, jak i poza nią.

Prowadzenie: Justyna Orlikowska – antropolożka, edukatorka i badaczka. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna od 2009 roku. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz szkolenia dla kadr kultury, współtworzy materiały edukacyjne. Zaangażowana w projekty krajowe i międzynarodowe dotyczące szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego, lokalnych tradycji i kultur regionalnych, a także projekty dotyczące wielokulturowości, oraz współczesnych nurtów antropologii.

*** Webinarium realizowane dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” i finansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programy Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023

👉 I część cyklu: https://biblioteka.ceo.org.pl/diagnoza-lokalna-w-bibliotece/

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY