Jak rozwijać kompetencję budowania relacji u dzieci w szkole i w domu?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 10.01.2024

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Nauczyciele świetlicy, Rodzice, Wychowawcy

Opis materiału

Z webinarium dowiecie się:
  •  jak u dzieci w wieku 7-12 przebiega naturalny proces rozwijania kompetencji budowania relacji,
  •  dlaczego rozwój budowania relacji wspiera bezpieczne korzystanie z internetu,
  •  jak nauczyciele/ki mogą wspierać odpowiedzialne podejmowanie decyzji u dzieci w szkole, a rodzice w domu.
Spotkanie prowadzili:
Jan Dąbkowski – koordynator „Dobrych łączy” rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne na rzecz bezpieczeństwa online i offline w Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Swoją ekspercką wiedzą podzielą się:
dr Magdalena Śniegulska – psycholożka ze Szkoły Edukacji PAFW i UW, a także Uniwersytetu SWPS. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji, wspierania rozwoju i umiejętności rodzicielskich. Autorka tekstów popularyzujących wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych. Prowadzi terapię indywidualną i grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym.
dr hab. Piotr Plichta – pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor i współautor około 100 artykułów i rozdziałów w monografiach zwartych krajowych i zagranicznych. Autor „Socjalizacji i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej”. Współautor programu IMPACT – Interdyscyplinarnego Modelu Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej.

#sel

Zobacz nagranie

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY