Czym są zagadnienia globalne?

Informacje o materiale

Data dodania: 12.09.2021

Grupa docelowa: Wychowawcy, Uczniowie, Rodzice, Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi

Artykuł

Nasz świat staje się coraz mniejszy. My wszyscy – zarówno młodzież, jak i dorośli – swoimi decyzjami wpływamy na sytuację ludzi w innych częściach świata (a oni wpływają na nas). Aby odnaleźć się w tej sieci powiązań i pozytywnie wpływać na swoje otoczenie, młodzi ludzie powinni rozumieć procesy rządzące funkcjonowaniem tzw. „globalnej wioski”, w której żyjemy. Procesy, o których mowa powiązane są z wieloma tematami, które ze względu na kształt współczesnego świata są zarówno tematami lokalnymi, jak i globalnymi. Tematy te nazywami w CEO zagadnieniami globalnymi i zwracamy uwagę na ich aspekt współzależności.

Przykładowe zagadnienia:

Migranci i migrantki wpływają na gospodarkę, społeczeństwo i kulturę danego kraju. Aby w pełni rozumieć sytuację i złożoność tego wzajemnego oddziaływania, warto zastanawiać się nad czynnikami, które wpływają na procesy migracyjne. Skąd się bierze migracja zarobkowa? Dokąd udają się migranci i migrantki w poszukiwaniu zatrudnienia? Kim są uchodźcy klimatyczni? Dokąd i dlaczego Polacy i Polki emigrowali w przeszłości? Dokąd emigrują dzisiaj?

Zmiana klimatu jest jednym z głównych wyzwań stojących dziś przed ludzkością, ponieważ wpływa na funkcjonowanie społeczeństw i gospodarek na całym świecie, od wywoływania anomalii pogodowych po ograniczanie plonów i zaostrzanie konfliktów międzynarodowych. Jakie są przyczyny i konsekwencje zmiany klimatu oraz jak możemy jej zapobiegać? Jaka jest i jaka może być rola polityki, biznesu, nauki, ruchów społecznych i jednostek w tym procesie? W jaki sposób zmiana klimatu wiąże się z innymi zagadnieniami globalnymi, takimi jak: migracje, pokój i konflikty, różnorodność biologiczna, edukacja?

Według ONZ równość płci to nie tylko podstawowe prawo człowieka, ale także fundament zrównoważonego świata, w którym ludzie żyją w pokoju i dobrobycie. Zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, godnej pracy oraz do udziału w podejmowaniu decyzji politycznych i gospodarczych wzmocni zrównoważoną gospodarkę i przyniesie korzyści społeczeństwom i całej ludzkości. Jakich nierówności doświadczają kobiety w dzisiejszym świecie? Czym różnią się one w poszczególnych krajach? Co możemy zrobić jako konsumenci i konsumentki, koledzy i koleżanki, członkowie i członkinie rodzin, chłopcy i dziewczęta, aby wzmocnić pozycję kobiet? W jaki sposób upodmiotowienie kobiet może wspierać budowanie pokoju i sprawiedliwości na świecie?

Więcej zagadnień i przykładów związanych z nimi współzależności znajduje się w publikacji: Edukacja globalna na zajęciach przedmimotowych w szkole podstawowejhttps://globalna.ceo.org.pl/edukacja-globalna-na-zajeciach-przedmiotowych-w-szkole-podstawowej.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY