Czym są zagadnienia globalne?

Informacje o materiale

Data dodania: 12.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy, Bibliotekarze, Uczniowie, Rodzice

Artykuł

Nasz świat staje się coraz mniejszy. My wszyscy – zarówno młodzież, jak i dorośli – swoimi decyzjami wpływamy na sytuację ludzi w innych częściach świata (a oni wpływają na nas). Aby odnaleźć się w tej sieci powiązań i pozytywnie wpływać na swoje otoczenie, młodzi ludzie powinni rozumieć procesy rządzące funkcjonowaniem tzw. „globalnej wioski”, w której żyjemy. Procesy, o których mowa powiązane są z wieloma tematami, które ze względu na kształt współczesnego świata są zarówno tematami lokalnymi, jak i globalnymi. Tematy te nazywami w CEO zagadnieniami globalnymi i zwracamy uwagę na ich aspekt współzależności.

Przykładowe zagadnienia:

Migranci i migrantki wpływają na gospodarkę, społeczeństwo i kulturę danego kraju. Aby w pełni rozumieć sytuację i złożoność tego wzajemnego oddziaływania, warto zastanawiać się nad czynnikami, które wpływają na procesy migracyjne. Skąd się bierze migracja zarobkowa? Dokąd udają się migranci i migrantki w poszukiwaniu zatrudnienia? Kim są uchodźcy klimatyczni? Dokąd i dlaczego Polacy i Polki emigrowali w przeszłości? Dokąd emigrują dzisiaj?

Zmiana klimatu jest jednym z głównych wyzwań stojących dziś przed ludzkością, ponieważ wpływa na funkcjonowanie społeczeństw i gospodarek na całym świecie, od wywoływania anomalii pogodowych po ograniczanie plonów i zaostrzanie konfliktów międzynarodowych. Jakie są przyczyny i konsekwencje zmiany klimatu oraz jak możemy jej zapobiegać? Jaka jest i jaka może być rola polityki, biznesu, nauki, ruchów społecznych i jednostek w tym procesie? W jaki sposób zmiana klimatu wiąże się z innymi zagadnieniami globalnymi, takimi jak: migracje, pokój i konflikty, różnorodność biologiczna, edukacja?

Według ONZ równość płci to nie tylko podstawowe prawo człowieka, ale także fundament zrównoważonego świata, w którym ludzie żyją w pokoju i dobrobycie. Zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, godnej pracy oraz do udziału w podejmowaniu decyzji politycznych i gospodarczych wzmocni zrównoważoną gospodarkę i przyniesie korzyści społeczeństwom i całej ludzkości. Jakich nierówności doświadczają kobiety w dzisiejszym świecie? Czym różnią się one w poszczególnych krajach? Co możemy zrobić jako konsumenci i konsumentki, koledzy i koleżanki, członkowie i członkinie rodzin, chłopcy i dziewczęta, aby wzmocnić pozycję kobiet? W jaki sposób upodmiotowienie kobiet może wspierać budowanie pokoju i sprawiedliwości na świecie?

Więcej zagadnień i przykładów związanych z nimi współzależności znajduje się w publikacji: Edukacja globalna na zajęciach przedmimotowych w szkole podstawowejhttps://globalna.ceo.org.pl/edukacja-globalna-na-zajeciach-przedmiotowych-w-szkole-podstawowej.

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

Co Europa zawdzięcza arabom?

Co Europa zawdzięcza Arabom? Islam jako religia obecna od zawsze w Europie. Scenariusz zajęć na lekcje historii,
Zobacz
Dobra praktyka

Tydzień Edukacji Globalnej. Pomysły na aktywności.

Jak zorganizować Tydzień Edukacji Globalnej w Waszej szkole? Poradnik krok po kroku
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

What do all those numbers mean? – Migrants...

What do all those numbers mean? – Migrants and numbers. Scenariusz zajęć na lekcję języka angielskiego w
Zobacz
Dobra praktyka

Jak poruszać tematykę migracyjną na zajęciach geografii?

Jak poruszać tematykę migracyjną na zajęciach przedmiotowych z geografii? Materiał metodyczny do szkół ponadpodstawowych
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Why do people move? Dlaczego ludzie się przemieszczają?

Why do people move? Dlaczego ludzie się przemieszczają? Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych
Zobacz
Dobra praktyka

Jak poruszać tematykę migracyjną na godzinie wychowawczej?

Jak poruszać tematykę migracyjną na godzinie wychowawczej? Materiał metodyczny
Zobacz
Film lub webinarium

Jak prowadzić zajęcia na temat migracji?

Jak prowadzić zajęcia na temat migracji i uchodźstwa z poszanowaniem różnych punktów widzenia? Prezentacja z webinarium Centrum
Zobacz
Dobra praktyka

Dobre praktyki związane z migracjami

Dobre praktyki związane z migracjami. Materiał merytoryczny
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Punkty widzenia w Klubie Dobrej Rozmowy

Klub dobrej rozmowy. Scenariusz wprowadzający
Zobacz
Dobra praktyka

Klub Dobrej Rozmowy z ciekawym człowiekiem

Klub dobrej rozmowy z gościem. Wskazówki, jak zorganizować spotkanie z osobą z doświadczeniem migracji.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Rola polskiej emigracji w odzyskaniu niepodległości w 1918...

Rola i udział polskiej emigracji w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Scenariusz zajęć historii dla VII klasy
Zobacz
Artykuł

Kryzys humanitarny w Jemenie

Kryzys humanitarny w Jemenie. Najważniejsze informacje dla nauczycieli i edukatorów
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY