Co warto wiedzieć o zadaniach angażujących i pogłębiających uczenie się?

Informacje o materiale

Autor/-ka: Małgorzata Ostrowska

Data dodania: 14.10.2020

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi

Artykuł

Czas edukacji zdalnej ujawnił znaczenie uczących zadań dla uczennic i uczniów. Wydawać by się mogło, że każde zadanie może czegoś uczyć i to wystarczy. Tak jednak nie jest. Dla postępów uczących się nie jest obojętne, czego uczy dane zadanie, jakie umiejętności i postawy rozwija.

Zadania ćwiczeniowe a zadania pogłębiające uczenie się

Warto widzieć różnicę pomiędzy zadaniem ćwiczącym jakąś sprawność, np. liczenie, wyszukiwanie informacji w tekście, układanie dialogu, odczytywanie danych z mapy, posługiwanie się zegarem, układanie zdań z zastosowaniem określonej struktury językowej a zadaniem pogłębiającym uczenie się, które wymaga od uczniów myślenia i przetwarzania wiedzy na przykład w drodze odnajdywania związków i zależności, rozpoznawania problemów i ich rozwiązywania, syntetyzowania, abstrahowania, formułowania sądów i ich uzasadniania.

Poziom trudności zadań pogłębiających uczenie się

Pogłębienie uczenia się nie musi oznaczać konieczności wykonania ekstremalnie trudnych zadań. Głębokie uczenie się jest możliwe, gdy zadania są dla uczniów osiągalnym wyzwaniem, angażują ich i prowokują do wysiłku w myśleniu a w ślad za nim – w działaniu.

Dla kogo przeznaczone są zadania pogłębiające uczenie się?

Jeśli będą dostosowane do danego etapu rozwoju, może podejmować je każda uczennica i każdy uczeń pracujący indywidualnie, w parze lub w grupie.  Ważne, żeby treść i forma zadania były wyrażone za pomocą znanych słów i pojęć oraz była możliwa do wyobrażenia sobie przez odbiorców. Najlepiej, gdy zadanie jest bliskie doświadczeniom uczniów i zawiera w sobie jakąś historię związaną ze znanymi im miejscami, ludźmi lub faktami.

Przykłady zadań pogłębiających uczenie się

  • Karol i Marta z 6b planują gry i zabawy, podczas których piątoklasiści będą grać w 2 ognie. Każdą z czterech klas piątych może reprezentować jedna drużyna. Czy zdążą rozegrać wszystkie mecze w czasie 2 godzin jeśli jeden mecz trwa 10 minut i każda klasa ma zagrać z każdą?
  • Pani Ewa, nasza szkolna bibliotekarka, jest zapaloną turystką. W minione wakacje wybrała się w rejon Polski, w którym zwiedziła zamek królewski zbudowany dla Zygmunta Augusta, nigdy niezdobytą twierdzę, widziała cerkiew, meczet i pustelnię, miała niespodziewane spotkanie z łosiem. Dokąd pojechała pani Ewa, w jakich była miejscach?

Uczniowie nie znoszą nudy

Wykonywanie serii zadań odtwórczych i ćwiczeniowych, podobnych do siebie w każdym przerabianym dziale uczy schematyzmu, powoduje rutynę, sprzyja nudzie i osłabieniu motywacji do nauki.  Zadania pogłębiające uczenie się są różnorodne, bogatsze, rozbudzają ciekawość poznawczą i dają uczniom szansę wyjścia poza schematy myślenia. Dlatego warto na ich korzyść zmniejszyć liczbę zadań odtwórczych.

Zadania głęboko uczące w edukacji zdalnej

Edukacja zdalna sprawiła, że podstawowym miejscem nauki stał się dom, w którym nie ma bezpośredniego kontaktu z kolegami z klasy i wspólnego uczenia się. Dlatego takie zadania doskonale sprawdziły się w nauczaniu na odległość ze względu na ich treść i często charakter interdyscyplinarny. Wielu nauczycieli zrezygnowało z podręcznikowej formuły zadań rozpoczynających się od: dokonaj analizy, wyjaśnij, udowodnij, zbuduj, przygotuj, oceń, sformułuj argumenty i podobnych. Tworzą własne zadania zawierające zaciekawiające uczniów historie inspirowane domem i jego otoczeniem, tym co dzieje się w świecie i wplatają w nie zagadnienia z nauczanego przedmiotu.

Frajda dla uczniów z uczenia się

Poza tym, że uczenie się na pogłębionym poziomie przynosi wiele korzyści dla rozwoju uczniów, istnieje jeszcze jeden element, który zachęca do wykorzystywania dobrych zadań. Ze względu na ciekawą konstrukcję, to że stanowią wyzwanie i często adresowane są do uczniów pracujących zespołowo, zadania uczące na pogłębionym poziomie dają im uciechę i satysfakcję z wykonania “fajnego zadania”.

***

Polecamy

Nauczycielu, Nauczycielko! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak tworzyć zadania pogłębiające uczenie się, to sprawdź nasze dwugodzinne internetowe warsztaty dla rady pedagogicznej. Bierze w nich udział całe grono nauczycielskie, a Ty możesz zachęcić swojego dyrektora lub dyrektorkę do zgłoszenia.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Rada pedagogiczna. Spotkanie zespołu. Co wzmocni ich sprawczość?

Współpraca w zespole nauczycielski, czyli efektywne rady pedagogiczne.
Zobacz
Film lub webinarium

Kto się boi matematyki? Czy da się ją...

Poznaj sposoby na to, aby dzieci polubiły matematykę i zainspiruj się doświadczeniem z pracy z dziećmi w
Zobacz
Film lub webinarium

Jak twórczo wykorzystać potencjał lokalny w bibliotece?

"Lokalność w bibliotece" cz. II. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Film lub webinarium

Diagnoza lokalna w bibliotece

"Lokalność w bibliotece" cz. I. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Gra Edukacyjna

Ikony skojarzeń i gra karciana do spektaklu „Iskry...

Narzędzie edukacyjne, które pomoże poznać lub zapamiętać dokonania osób ważnych dla polskiej historii, nauki i kultury.
Zobacz
Gra Edukacyjna

RÓWNE SZANSE. Gra korytarzowa

Narzędzie edukacyjne, pobudzające do refleksji nad wzajemną współpracą w społeczności szkolnej i przydatne we wdrażaniu standardu równości
Zobacz
Film lub webinarium

Nauczyciel i rodzic. Jak razem zbudować dobry kontakt?

Obustronna komunikacja jest podstawą dobrych kontaktów, z których korzyści możesz czerpać Ty, rodzice i Twoi uczniowie.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pracować nad programem wychowawczo-profilaktycznym w szkole?

Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

VI.13 Czy Chiny zastąpią USA w roli supermocarstwa?

Scenariusz lekcji realizuje zagadnienie VI.13. Dotyczy Chin, ich supermocarstwowych predyspozycji oraz rywalizacji z USA.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

VII.5, VI.15 Rozmowy w trójkącie bermudzkim – między...

Scenariusz lekcji realizuje zagadnienie VII.5 i VI.15. Dotyczy złożonych zagadnień związanych ze współistnieniem religii, wolności wypowiedzi i
Zobacz
Materiał graficzny

Prezentacja do webinaru ,,Przedsiębiorczy, czyli zaangażowany. Jak dbać...

Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Program warsztatu dla nauczycieli ,,Jak założyć spółdzielnię uczniowską”

Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY