Rekomendacje szczegółowe Szkoły dla Innowatora: materiały eksperckie

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 12.04.2023

Grupa docelowa: Bibliotekarze, Dyrektorzy, Nauczyciele przedmiotowi, Nauczyciele świetlicy, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Opis materiału

W kontekście kompetencji przyszłości mamy obecnie do czynienia z rozproszeniem informacji i niejednolitym nazewnictwem. Taka sytuacja ogranicza zrozumienie, co należy kształcić u uczennic i uczniów, jak to robić, mierzyć, a tym bardziej oceniać. Wiąże się z tym wiele problemów, a głównym z nich jest niedopasowanie edukacyjne, które skutkuje brakiem odpowiednich kompetencji u absolwentek i absolwentów szkół.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które przybliżą Państwu te zagadnienia.

Pobierz materiał

1. Propozycja Katalogu kompetencji

format: pdf

wielkość: 538,84 KB

Pobierz

2. Standard rozwoju kompetencji

format: pdf

wielkość: 538,84 KB

Pobierz

3. Rekomendacje zmiana Prawo oświatowe

format: pdf

wielkość: 538,84 KB

Pobierz

5. Rekomendacje kształcenie nauczycieli

format: pdf

wielkość: 538,84 KB

Pobierz

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

format: pdf

wielkość: 538,84 KB

Pobierz

7. Wskazanie obszarów zmian w rozporządzeniu w sprawie oceniania

format: pdf

wielkość: 538,84 KB

Pobierz

8. Propozycje zmian w ramowych pogramach nauczania

format: pdf

wielkość: 538,84 KB

Pobierz

9. Propozycja działań zmierzających do upowszechnienia pracy interdyscyplinarnej w systemie edukacji

format: pdf

wielkość: 538,84 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY