Nauczanie zdalne z uczniem i uczennicą o specjalnych potrzebach. Dobre praktyki

Dobra praktyka

Informacje o materiale

Data dodania: 05.02.2021

Grupa docelowa: Specjaliści w szkole

Opis materiału

Doświadczenia znanych mi pedagożek i pedagogów specjalnych, a także moje mówią, że uczniom i uczennicom ze specjalnymi potrzebami jest w czasie edukacji zdalnej szczególnie trudno. Zwykle źle znoszą domową izolację oraz samotność przy monitorze. Często przeżywają silne napięcia emocjonalne oraz stres związany z nauką zdalną. Przecież właśnie oni mogli w „stacjonarnej” szkole liczyć na co dzień na obecność i wsparcie nauczyciela współorganizującego kształcenie. Mieli w szkole osobę, która znajduje się zawsze obok, wspiera, gdy znajdą się w trudnej sytuacji, z którą świętują sukcesy, i która jest, gdy przeżywają kryzysy i trudności.” – pisze Izabela Jaskółka-Turek, pedagog szkolny, terapeuta i pedagog specjalny. Zachęcamy do zapoznania się z jej tekstem na temat roli nauczyciela wspomagającego, a także z doświadczeniami osób wykonujących ten zawód!

Aktualnie obowiązujące prawo oświatowe nakłada na dyrektorów szkół obowiązek zatrudniania nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. Jego zadaniem jest współorganizowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przypadku objęcia kształceniem specjalnym ze względu na autyzm, zespół Aspergera czy niepełnosprawności sprzężone (rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym). Potocznie ten nauczyciel ten nazywany jest nauczycielem wspomagającym.

Jakie zatem zadania pełną nauczyciele współorganizujący w szkole?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. jasno wskazuje ich zadania. Otóż Ci oto nauczyciele:

  1. Prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie.
  2. Prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
  3. Uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych.
  4. Udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
  5. Prowadzą zajęcia, o których mowa w § 5 pkt 4 ( czyli tzw. inne zajęcia, w szczególności zajęcia rewalidacyjne).”

Jak zatem radzą sobie nauczycielki i nauczyciele współorganizujący podczas edukacji zdalnej?

Przedstawiamy kilka dobrych praktyk w zakresie wspierania swoich podopiecznych wypracowanych właśnie przez nich. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją dla szerszej grupy pedagożek i pedagogów specjalnych.

  • „W naszej szkole jako nauczyciele wspomagający prowadzimy regularne spotkania w zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podczas których wymieniamy się doświadczeniami, sukcesami i porażkami zarówno naszymi jak i naszych podopiecznych.” Ewelina Dłużniewska, Dorota Wrona, Justyna Bielecka, Agata Kalinowska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku 
  • „Kluczowym dla mnie zadaniem było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: Jak dostosować plan pracy nauczyciela współorganizującego do indywidualnych  potrzeb i możliwości uczennicy? Jak na nowo przywrócić stały rytm dnia? Jakie metody pozwolą mi uporządkować i utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności?” Agata Szczuka, Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie 
  • „Przede wszystkim rozpoczęliśmy od ponownego rozpoznania sytuacji uczniów w ich domach – zapotrzebowania na sprzęt, warunków domowych, współpracy z rodzicami. A także od zagospodarowania czasem pedagogów i innych pracowników szkoły, którzy nie prowadzą lekcji z klasami, czyli nauczycieli biblioteki oraz świetlicy. W momencie ponownego zamknięcia szkół i przejścia na nauczanie zdalne, umożliwiono szkołom prowadzenie konsultacji, zajęć w małych grupach. Ten zapis w ustawie bardzo nam pomógł w pracy z dziećmi potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.” Aneta Kotlenga Wicedyrektor i pedagog SP1 w Kartuzach 
  • „Praca w dobie pandemii to nie tylko rewalidacja, terapia i wspomaganie tych uczniów w nauce. To często również wsparcie ucznia oraz rodzica w mierzeniu się z tą trudną rzeczywistością.” Justyna Koczor, pedagog specjalny, wychowawca, Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN w Radlinie

Pobierz materiał

Agata Szczuka, Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie

format: pdf

wielkość: 329,80 KB

Pobierz

Ewelina Dłużniewska, Dorota Wrona, Justyna Bielecka, Agata Kalinowska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

format: pdf

wielkość: 329,80 KB

Pobierz

Aneta Kotlenga Wicedyrektor i pedagog SP1 w Kartuzach

format: pdf

wielkość: 329,80 KB

Pobierz

Justyna Koczor, pedagog specjalny, wychowawca, Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN w Radlinie

format: pdf

wielkość: 329,80 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Kto się boi matematyki? Czy da się ją...

Poznaj sposoby na to, aby dzieci polubiły matematykę i zainspiruj się doświadczeniem z pracy z dziećmi w
Zobacz
Film lub webinarium

Jak twórczo wykorzystać potencjał lokalny w bibliotece?

"Lokalność w bibliotece" cz. II. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Film lub webinarium

Diagnoza lokalna w bibliotece

"Lokalność w bibliotece" cz. I. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Gra Edukacyjna

Ikony skojarzeń i gra karciana do spektaklu „Iskry...

Narzędzie edukacyjne, które pomoże poznać lub zapamiętać dokonania osób ważnych dla polskiej historii, nauki i kultury.
Zobacz
Gra Edukacyjna

RÓWNE SZANSE. Gra korytarzowa

Narzędzie edukacyjne, pobudzające do refleksji nad wzajemną współpracą w społeczności szkolnej i przydatne we wdrażaniu standardu równości
Zobacz
Film lub webinarium

Nauczyciel i rodzic. Jak razem zbudować dobry kontakt?

Obustronna komunikacja jest podstawą dobrych kontaktów, z których korzyści możesz czerpać Ty, rodzice i Twoi uczniowie.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pracować nad programem wychowawczo-profilaktycznym w szkole?

Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

VI.13 Czy Chiny zastąpią USA w roli supermocarstwa?

Scenariusz lekcji realizuje zagadnienie VI.13. Dotyczy Chin, ich supermocarstwowych predyspozycji oraz rywalizacji z USA.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

VII.5, VI.15 Rozmowy w trójkącie bermudzkim – między...

Scenariusz lekcji realizuje zagadnienie VII.5 i VI.15. Dotyczy złożonych zagadnień związanych ze współistnieniem religii, wolności wypowiedzi i
Zobacz
Materiał graficzny

Prezentacja do webinaru ,,Przedsiębiorczy, czyli zaangażowany. Jak dbać...

Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Program warsztatu dla nauczycieli ,,Jak założyć spółdzielnię uczniowską”

Zobacz
Materiał graficzny

Prezentacja do webinaru dla uczniów ,,Budując mosty”

Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY