Sprawiedliwe toalety. Dobra praktyka z Zabrza

Materiał jest podsumowaniem jednego z projektów młodzieżowych dotyczącego nierówności społecznych na świecie. Temat poruszony przez uczniów i uczennice to brak dostępu do toalet w Indiach, który ma szerokie konsekwencje, nie tylko zdrowotne, ale i społeczne. Młodzi ludzie postanowili przedstawić ten problem w formie gry planszowej z wykorzystaniem indyjskiej techniki kolam. Materiał może być inspiracją do prowadzenia projektów młodzieżowych w swojej szkole w sposób interesujący i z poszanowaniem innych kultur.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań

Webquest

WebQuest to rodzaj projektu, w którym uczniowie realizują zadanie na podstawie instrukcji umieszczonej w Internecie. Głównym źródłem informacji, wykorzystywanym przez młodzież, są materiały zamieszczone w sieci, które mogą być uzupełnione innymi materiałami.

Instrukcja jest podzielone na następujące elementy:

  • strona główna (tytułowa) – zawiera tytuł oraz informację o adresatach WebQuestu,
  • wprowadzenie – zawiera wprowadzenie w tematykę realizowanego WebQuestu,
  • zadanie – zawiera polecenia dla poszczególnych grup,
  • proces – zawiera opis kroków, jakie należy wykonać, aby zrealizować zadania,
  • źródła – zawierają listę wybranych linków do zasobów dostępnych w sieci, które są potrzebne do wykonania zadań, lista może być wzbogacona o inne źródła i zasoby,
  • kryteria oceniania – zawierają sposób oceny wykonanego zadania,
  • podsumowanie – zawiera podsumowanie projektu.

Przykład WebQuestu z edukacji globalnej.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań

Wyzwania związane z migracjami. Perspektywa Gdańska

Polska będzie stawała wobec coraz większych i bardziej różnorodnych wyzwań migracyjnych. Z kraju, w którym saldo migracji przez wiele lat było ujemne, staje się krajem, do którego przyjeżdża coraz więcej migrantów. Wśród najważniejszych trudności i wyzwań autorka wymienia homogeniczność naszego kraju, brak widoczności imigrantów/ek i “kryzys uchodźczy”. Publikacja pokazuje, jak z tymi wyzwaniami radzi sobie Gdańsk, który szeroko podejmuje temat swoich nowych obywateli i obywatelek z innych krajów.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań

Tydzień Edukacji Globalnej. Pomysły na aktywności.

Publikacja prowadzi czytelników i czytelniczki krok po kroku po ścieżce organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej. Ta coroczna międzynarodowa akcja ma na celu zwrócenie uwagi Europejczyków na zagadnienia o charakterze globalnym, w tym przypadku migracje. W materiale znajdziemy inspiracje i pomysły na aktywności w czasie TEG: m.in. przedstawienie teatralne, lektura reportażu, happening, flashmob, kampania społeczna. Niniejszy przewodnik prowadzi nas od planowania przez realizację, aż po ewaluację.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań

Jak poruszać tematykę migracyjną na zajęciach geografii?

Publikacja wskazuje konkretne obszary i działy podstawy programowej, w nawiązaniu do których można wprowadzić tematykę migracyjną na lekcje geografii. Autorka wskazuje na jakich materiałach źródłowych warto bazować przygotowując się do zajęć. Autorka przywołuje metody, które możemy stosować w czasie zajęć, np. metoda dociekań filozoficznych. W materiale metodycznym znajdziemy także wskazówki odnośnie sposobu organizowania dyskusji, która powinna odbywać się rzetelnie i z poszanowaniem opinii uczniów i uczennic.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań

Jak poruszać tematykę migracyjną na godzinie wychowawczej?

Publikacja odpowiada na potrzebę poruszania w szkole trudnych, ale aktualnych tematów. Godzina wychowawcza to świetna okazja do poprowadzenia zajęć o uchodźstwie, ale także do poruszenia tematu lęków, obaw, nierzetelnych informacji, które się z tym wiążą. Autorka dzieli się swoimi doświadczeniami prowadzenia zajęć w tej tematyce, do których bardzo często włącza segment antydyskryminacyjny. Dzięki temu uczniowie i uczennice są nie tylko wyposażeni w wiedzę, ale też umieją prowadzić rzeczową dyskusję o skomplikowanych tematach.

Inne aktualności

Aktualności

Zobacz inne obszary naszych działań