Konflikt w klasie. Pytania i odpowiedzi

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 17.05.2023

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Nauczyciele świetlicy, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Opis materiału

Konflikt pojawia się w procesie grupowym w klasie w sposób naturalny. Najczęściej dochodzi do niego między uczniami, ale czasem występuje też na linii nauczycieluczeń. Jak wspierać uczniów i uczennice w konfliktowych sytuacjach w wielokulturowej klasie? I jak postępować w sytuacji konfliktu z uczniem lub uczennicą?
Zebraliśmy Wasze pytania dotyczące trudnych, konfliktowych sytuacji w klasie. Podczas spotkania odpowiadała na nie ekspertka Agnieszka Szczepanik.
Porozmawiamy między innymi o:

  • konflikcie jako zjawisku typowym i naturalnym dla zespołu klasowego
  • konflikcie wielokulturowym
  • roli wychowawcy w sytuacji konfliktu w klasie, m.in. o radzeniu sobie z własnymi emocjami oraz zachowywaniu spokoju i bezstronności
  • rozwiązywaniu konfliktów w klasie, np. dzięki łagodzeniu emocji uczniów i znajdowaniu porozumienia

Agnieszka Szczepanik to trenerka kompetencji kulturowych, współautorka programu edukacji międzykulturowej, autorka programu i prowadząca warsztaty przygotowujące do pracy mentorów wolontariuszy międzynarodowych, koordynatorka projektów międzykulturowych realizowanych w szkołach.
Spotkanie poprowadziła Katarzyna Pijanowska, koordynatorka cyklu „Odporna szkoła”.
—-
Partnerem wydarzenia jest Norwegian Refugee Council.
Patronem medialnym wydarzenia jest „Dyrektor szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświaty”.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY