Sześć słów o Tadeuszu Mazowieckim

Scenariusz lub ćwiczenie

Informacje o materiale

Data dodania: 15.02.2022

Grupa docelowa: Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy

Opis materiału

Scenariusz zajęć (lub mini projektu) oparty jest o ideę “Six Words Memoirs”, która polega na zamknięciu w sześciu słowach jakiejś treści, najczęściej o charakterze biograficznym. Uczy zwięzłości i wydobycia tego, co najistotniejsze w ciekawej formie. Zajęcia realizowane mogą być na trzy sposoby. Wersja podstawowa wymaga wykorzystania materiałów załączonych do scenariusza i realizacji podczas jednej lekcji. Rozszerzona – wymaga dostępu do komputerów i Internetu. Wersja projektowa pozwala najpełniej wykorzystać potencjał metody „pamiętnik z sześciu słów” – realizacja projektu nie powinna zająć więcej niż tydzień. Ten konkretny scenariusz dotyczy biografii Tadeusza Mazowieckiego, ale samą metodę można wykorzystać w stosunku do innych postaci z najnowszej historii Polski, świata, a także własnej miejscowości. Najciekawszych propozycje „pamiętników” warto zamieścić w sieci (np na stronie szkoły) lub szkolnej pracowni historycznej czy językowej.

Pobierz materiał

Dziedzictwo Tadeusza Mazowieckiego. Pamiętniki z sześciu słów

format: pdf

wielkość: 639,86 KB

Pobierz

Sześć słów o Tadeuszu Mazowieckim. Instrukcja dla ucznia podstawowa i rozszerzona

format: pdf

wielkość: 639,86 KB

Pobierz

Sześć słów o Tadeuszu Mazowieckim. Instrukcja dla ucznia - projektowa

format: pdf

wielkość: 639,86 KB

Pobierz

Tadeusz Mazowiecki i Solidarność

format: pdf

wielkość: 639,86 KB

Pobierz

Tadeusz Mazowiecki i polityka

format: pdf

wielkość: 639,86 KB

Pobierz

Tadeusz Mazowiecki i transformacja

format: pdf

wielkość: 639,86 KB

Pobierz

Tadeusz Mazowiecki i Niemcy

format: pdf

wielkość: 639,86 KB

Pobierz

Tadeusz Mazowiecki i Bałkany

format: pdf

wielkość: 639,86 KB

Pobierz

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY