Rekomendacje do pracy nad programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

Dobra praktyka

Informacje o materiale

Data dodania: 28.02.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy, Wychowawcy

Opis materiału

Zawarte w niniejszej publikacji rekomendacje i dobre praktyki są wynikiem pracy z dziesięcioma szkołami podstawowymi w ramach programu Wychowanie to podstawa w roku szkolnym 2021/2022. Celem było wypracowanie rozwiązań organizacyjnych dotyczących procesu diagnozy, planowania, adaptacji, wdrażania i ewaluacji obowiązujących w polskiej szkole programów wychowawczo-profilaktycznych.

W tej publikacji proponujemy, aby przede wszystkim:

  • dokonać przeglądu istniejącego już programu wychowawczo-profilaktycznego oraz inwentaryzacji zawartych w nim działań, jak również szkolnych praktyk;
  • skoncentrować działania wokół wybranych celów, nadać priorytety;
  • pracując nad programem, zaplanować od razu sposoby i tryb monitorowania oraz ewaluacji działań;
  • zaangażować do pracy nad programem jak największą grupę nauczycieli i nauczycielek, a dodatkowo uczniów i uczennice oraz ich rodziców. 
———
Projekt “Wychowanie to podstawa” korzysta z dofinansowania o wartości 109 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.
 
Celem projektu “Wychowanie to podstawa” jest przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań edukacyjnych.

Pobierz materiał

Wychowanie to podstawa. Rekomendacje do pracy nad programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły. Dobre praktyki.

format: pdf

wielkość: 202,29 KB

Pobierz

Podobne materiały

Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY