Razem o migracjach. Karty do analizy wydarzeń i procesów społecznych

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 20.12.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Opis materiału

Jak rozmawiać o migracjach w dobie szumu informacyjnego? Jak dyskutować o migracji bazując na sprawdzonej wiedzy? Dobrze przeprowadzona rozmowa może się stać przestrzenią do nauki krytycznego myślenia, pokazania, jak się odnaleźć w szumie medialnych informacji, oraz kształtowania postaw, które wpłyną korzystnie na relacje migrantów i migrantek z lokalnymi społecznościami w szkole i poza nią. Warto przybliżać uczniom i uczennicom zagadnienie migracji  za pomocą naszej publikacji i dołączonych do nich kart omawiających podstawowe definicje mechanizmów psychospołecznych, które uruchamiają się w relacjach międzygrupowych: [my-oni], [stereotyp], [uprzedzenie], [wykluczenie], [dyskryminacja], [mowa nienawiści], [piramida nienawiści], [dehumanizacja], [kozioł ofiarny], [teoria spiskowa], [efekt widza], [etnocentryzm]. Karty powstały z myślą aby wesprzeć młodzież, nauczycieli i nauczycielki w analizie zjawisk, procesów, które wiążą się z podziałami społecznymi i dotyczą relacji mniejszość – większość. W szczególności w związku z wojną w Ukrainie i liczną obecnością uczniów i uczennic z terenów objętych wojną w polskich szkołach.

Pobierz materiał

Karty do analizy wydarzeń i mechanizmów psychospołecznych

format: pdf

wielkość: 2,07 MB

Pobierz

Publikacja Razem o migracjach. Karty do analizy wydarzeń i mechanizmów procesów społecznych

format: pdf

wielkość: 2,07 MB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY