Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad rozwojem kompetencji społeczno-emocjonalnych w warunkach szkolnych

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 30.09.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Specjaliści w szkole, Wychowawcy

Opis materiału

Przewodnik jest częścią materiałów do pracy z filmami z kolekcji „Dobre łącza”, która powstała na bazie refleksji, że świat młodych ludzi realny i wirtualny (online i offline) to są po prostu różne płaszczyzny do realizacji tych samych potrzeb. A rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych wspierających dzieci i młodzież w codziennym funkcjonowaniu będzie dla nich najlepszym zabezpieczeniem na czas użytkowania internetu. 

Oprócz szczegółowego opis przygotowanych materiałów, zawiera także praktyczne wskazówki jak przeprowadzić ciekawe, angażujące lekcje, grę przestrzenną czy trening kompetencji społeczno-emocjonalnych. Znajdziesz w nim inspiracje do codziennych drobnych oddziaływań wychowawczych, pomysły jak zachęcać i wspierać rodziców nad SEL u swoich dzieci. Ważną część Przewodnika stanowią spojrzenia na model SEL przez pryzmat sztuki czy wielokulturowości. 

Pobierz materiał

Przewodnik do pracy nad kompetencjami SEL

format: pdf

wielkość: 1,92 MB

Pobierz

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Planowanie kosztów otwarcia i prowadzenia przedsiębiorstwa

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła dla innowatora – spotkania uczennic i uczniów...

Nagranie spotkań z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm, przedstawiające kompetencje proinnowacyjne.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozmawiać z nauczycielami w trudnych sytuacjach?

Narzędzia komunikacyjne pomagające porozumiewać się w sytuacjach, które wzbudzają trudne emocje.
Zobacz
Publikacja

Szkoła gotowa na globalne wyzwania

Przedstawiona broszura to zbiór artykułów ekspertek w dziedzinie edukacji globalnej i ekologicznej. Przybliża cele, tematy i metody
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY