Jak wprowadzać standardy równości płci w szkole. Podręcznik

Publikacja

Informacje o materiale

Data dodania: 06.09.2021

Grupa docelowa: Dyrektorzy, Nauczyciele przedmiotowi, Rodzice, Specjaliści w szkole, Uczniowie, Wychowawcy

Opis materiału

Publikacja, powstała w ramach projektu „Równe/Różne. Wspieranie równości płci w szkołach”. Celem projektu jest promocja wysokich standardów w zakresie równości płci w szkołach. Równość płci rozumiemy szeroko, jako tworzenie takich warunków, w których różnice wynikające z płci, tożsamości płciowej czy orientacji psychoseksualnej nie będą prowadzić do gorszego traktowania, wykluczenia czy nierównego dostępu uczniów i uczennic do tego, co może zaoferować im szkoła. W podręczniku znajduje się opis koncepcji proponowanego standardu, dobre praktyki oraz inspiracje do działania na rzecz wyrównywania szans uczniów i uczennic.

Pobierz materiał

Jak wprowadzać standardy równości płci w szkole. Podręcznik

format: pdf

wielkość: 796,31 KB

Pobierz

Podobne materiały

Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY