Jak postawić pierwsze kroki w odpowiedzi na wyzwania klimatyczne z uczniami i uczennicami edukacji wczesnoszkolnej?

Informacje o materiale

Data dodania: 17.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Nauczyciele świetlicy, Wychowawcy

Artykuł

Dzieci nie są obojętne na zmiany klimatyczne

Badania wskazują, że aż 88% dzieci w wieku od 6 do 12 lat martwi się zmianami klimatycznymi. Prawie tyle samo respondentów wierzy w swój indywidualny wkład w ratowanie planety (85%). Kampania „Mistrzowie klimatu Cartoon Network” porusza ważne zagadnienia dotyczące ekologii i w przyjazny sposób zachęca najmłodszych do dbania o otaczający nas świat.

Zasada 3U: unikaj, utylizuj, używaj ponownie

Zmiany klimatyczne są zjawiskiem bardzo złożonym. Wierzymy, że zdobycie rzetelnej wiedzy ekologicznej będzie miało realny wpływ na ochronę klimatu. Jako partner merytoryczny kampanii Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało materiały edukacyjne z myślą o uczniach i uczennicach klas I-III, aby od najmłodszych lat kształtować w nich przekonanie, że każdy krok jest ważny w walce o czystą planetę.

Materiały opierają się na filmach edukacyjnych, zamieszczonych na stronie Cartoon Network. Filmy trwają niecałą minutę. Bohaterowie znani z kreskówki „Craig znad Potoku”, zachęcają do wprowadzenia do codziennych praktyk zasady 3U – unikaj, utylizuj, używaj ponownie. A wszystko po to, żeby chronić świat!

Materiały edukacyjne kampanii „Mistrzowie klimatu” obejmują:

  • wprowadzenie

Dlaczego już od najmłodszych lat warto kształtować u uczniów i uczennic postawę odpowiedzialności za otaczającą nas rzeczywistość? Kilka słów od Elżbiety Krawczyk, szefowej Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej Centrum Edukacji Obywatelskiej

  • scenariusz lekcji stacjonarnej (45 min)
  • scenariusz lekcji zdalnej (30 min)

Scenariusze zajęć są przewodnikiem dla nauczyciela/nauczycielki. Zawierają wskazówki metodyczne wyjaśniające, w jaki sposób przeprowadzić zajęcia. Materiały zawierają cele lekcji oraz kryteria sukcesu. Scenariusze można wykorzystać w edukacji stacjonarnej lub zdalnej.

  • prezentację

Prezentacja jest bezpośrednio powiązana ze scenariuszami i „prowadzi” przez zajęcia.

  • kartę pracy z zadaniem domowym

Karta pracy z zadaniem domowym zawiera 3 aktywności. Uczeń/uczennica może wykonać wszystkie lub wybrać jedno. Zadania mogą być wykonywane samodzielnie, w parach lub z bliskimi.

Materiały koncentrują się na trzech obszarach związanych z edukacją proekologiczną dzieci klas I-III:

  1. unikaniu zbędnych opakowań w czasie zakupów,
  2. utylizacji odpadów (segregacji),
  3. recyklingu, czyli ponownym wykorzystywaniu odpadów.

Są to działania, które mają budować wrażliwość na środowisko i wyzwania ekologiczne oraz zachęcać do dalszego angażowania się w ratowanie planety na zasadzie „małych kroków”.

Materiały zostały przygotowane przez Justyną Wiśniewską, nauczycielkę wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, od wielu lat zaangażowaną w tematykę ochrony środowiska, chociażby poprzez realizację wielu projektów z edukacji ekologicznej, na przykład: „Ekozespoły”, „Bystrzyca moja rzeka”, „Ratujmy kasztanowce”, „Sowy w Polsce”.

Podejmij wyzwanie i stwórz wirtualny ogród

Pracę ze scenariuszami można wzbogacić podejmując wyzwania zamieszczone na stronie Cartoon Network. W akcji wzięło udział już prawie sześćset tysięcy osób z całego świata! Uczestnicy każdego dnia podejmują wyzwania, skłaniające do aktywności w domu, szkole i lokalnych społecznościach. Zadania dotyczą tematów w różnych kategoriach: odpowiedzialnego podróżowania, recyklingu, odżywania, energii, wody, fauny i flory. Postępy wszystkich biorących udział w kampanii osób są rejestrowane na wirtualnej mapie pokazującej ukończone wyzwania. Za wykonane zadania można otrzymać nagrodę w postaci wirtualnej rośliny i stworzyć własny, wirtualny ogród. Inicjatywa jest wspierana przez Fundację WWF, jedną z  największych światowych organizacji zajmujących się ochroną przyrody.

Pobierz materiały edukacyjne 

Źródło: https://cartoonnetworkclimatechampions.com/pl-pl/, dostęp 6.09.2021.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY