Współpraca nauczycieli – okiem praktyka

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 17.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy

Opis materiału

Podczas webinarium nauczycielki z czterech szkół, które łączy udział w Klubie “Szkoły uczącej się”, pokazują spełniony potencjał współpracy w szkole w różnych jej aspektach:

 • współpracy między uczniami, którzy wspierają się w procesie uczenia
 • profesjonalnej współpracy nauczycieli w doskonaleniu nauczania, która pozwala celnie odpowiadać na potrzeby uczniów a także łączyć siły w projektach interdyscyplinarnych
 • współpracy, która obejmuje uczniów, nauczycieli i rodziców, tworzy wspólnotę celów i buduje przywiązanie do “naszej szkoły”

Rozmawialiśmy o tym, co składa się na sukces przedstawionych działań i jakie warunki są potrzebne, by współpraca była głęboka i efektywna, a także co dzięki niej zyskują: uczniowie, nauczyciele i cała społeczność szkolna.

W webinarium udział wzięły:

 •  Elżbieta Nazaruk – nauczycielka języka polskiego z trzynastoletnim stażem, wychowawczyni klasy 7, liderka zespołu przedmiotowego W Międzynarodowej Szkole Podstawowej „Paderewski” w Lublinie. Jedna rzecz, którą chcę przekazać o sobie to „jeśli coś robisz, włóż w to serce, inaczej nici z frajdy”.
 • Joanna Wróblewska-Karpowicz – nauczycielka języka angielskiego i francuskiego, wychowawczyni, a także koordynatorka projektów Erasmus+ i PO WER w Międzynarodowej Szkole Podstawowej „Paderewski” w Lublinie. W swojej pracy stawia na otwartość i ciekawość – zarówno swoją, jak i swoich uczniów.
 • Renata Janik – nauczycielka historii, terapeuta, wychowawczyni, koordynatorka szkolnego Programu Nauki Zachowania w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Jej motto to słowa św. Augustyna: „Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko”
 • Jolanta Łosowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapeutka, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, a także liderka szkolnego zespołu Pomocnych Przyjaciół, certyfikowana trenerka myślenia krytycznego, mentorka w kursach OKzeszyt. „Pozytywnie zakręcona na nowoczesne nurty edukacji, uczy się dbać również o własny dobrostan, łapie chwile dla siebie”.
 • Marita Kowalczyk – pracuje w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie. Jest liderką w programie SUS, promującą OK zeszyt w szkole. Nauczanie traktuje jako wspólną przygodę z uczniami, podczas której stawia na samodzielność, odpowiedzialność i współpracę pomiędzy uczniem, nauczycielem i rodzicem.
 •  Justyna Krawczyk – uczy języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Została nauczycielką, bo lubi być zaskakiwana każdego dnia.
 • Iwona Krysińska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, koordynatorka programu Obserwacja Wybranych Uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 im.Stanisława Staszica w Piastowie. Jej motto: „Nie wolno niczego nie robić tylko dlatego, że nie można zrobić wszystkiego”
 • Małgorzata Nagórska – pedagog w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie. Aktywność, uczestnictwo, odkrywanie potencjału jednostki i grupy, pedagogika niedyrektywna, twórcze działania, relacje, traktowanie inności, różnorodności jako wartości – to jej zdaniem najważniejsze hasła, które powinny towarzyszyć każdemu animatorowi i pedagogowi.

Klub Szkół uczących się zrzesza szkoły poszukujące wspólnie odpowiedzi na pytania: czym jest dobra szkoła i dobre nauczanie. Przyłączcie się do nas w tych poszukiwaniach podczas webinarium.

Podobne materiały

Publikacja

Podsumowanie projektu rzeczniczego: materiał pomocniczy

Materiału pomocniczy dla opiekuna i opiekunki grupy projektowej wspierający podsumowanie projektu.
Zobacz
Materiał graficzny

Plakaty informacyjne na temat niskiej emisji

Plakaty informacyjne dotyczące niskiej emisji mające na celu zaprezentowanie kroków, które można podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.
Zobacz
Publikacja

Kurs internetowy „Młodzi na rzecz czystego powietrza”

Kurs „Młodzi na rzecz czystego powietrza" ma na celu pomoc w zrealizowaniu projektu uczniowskiego oraz zwiększyć wiedzę
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Włącz szkołę- scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć o organizacjach społecznych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Artykuł

Open Space jako metoda partycypacji w szkole

Open space (otwarta przestrzeń, dalej w skrócie - OS) to popularna metoda prowadzeniadebat/konferencji, która bazuje na bardzo
Zobacz
Dobra praktyka

1Planet4All – Razem dla klimatu! – dobre praktyki

Dobre przykłady projektów młodzieżowych poświęconych zmianie klimatu.
Zobacz
Publikacja

FAQ: Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego

Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego w pytaniach i odpowiedziach.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Nuna i Natasza – dwie historie, jedna godność....

Scenariusz służy budowaniu empatii, refleksji nad postrzeganiem uchodźców i uporządkowaniu pojęć w kontekście migracji .
Zobacz
Dobra praktyka

Młodzi dziennikarze piszą i mówią o zmianie klimatu...

Dobre praktyki szkolnych redakcji, które w ramach programu CEO podjęły się zadania tworzenia treści dziennikarskich na temat
Zobacz
Audio

Dialogues on transition – podcasts in english

Podcasty na temat transformacji ustrojowej po angielsku.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY