Współpraca nauczycieli – okiem praktyka

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 17.09.2021

Grupa docelowa: Dyrektorzy, Nauczyciele przedmiotowi

Opis materiału

Podczas webinarium nauczycielki z czterech szkół, które łączy udział w Klubie “Szkoły uczącej się”, pokazują spełniony potencjał współpracy w szkole w różnych jej aspektach:

 • współpracy między uczniami, którzy wspierają się w procesie uczenia
 • profesjonalnej współpracy nauczycieli w doskonaleniu nauczania, która pozwala celnie odpowiadać na potrzeby uczniów a także łączyć siły w projektach interdyscyplinarnych
 • współpracy, która obejmuje uczniów, nauczycieli i rodziców, tworzy wspólnotę celów i buduje przywiązanie do “naszej szkoły”

Rozmawialiśmy o tym, co składa się na sukces przedstawionych działań i jakie warunki są potrzebne, by współpraca była głęboka i efektywna, a także co dzięki niej zyskują: uczniowie, nauczyciele i cała społeczność szkolna.

W webinarium udział wzięły:

 •  Elżbieta Nazaruk – nauczycielka języka polskiego z trzynastoletnim stażem, wychowawczyni klasy 7, liderka zespołu przedmiotowego W Międzynarodowej Szkole Podstawowej „Paderewski” w Lublinie. Jedna rzecz, którą chcę przekazać o sobie to „jeśli coś robisz, włóż w to serce, inaczej nici z frajdy”.
 • Joanna Wróblewska-Karpowicz – nauczycielka języka angielskiego i francuskiego, wychowawczyni, a także koordynatorka projektów Erasmus+ i PO WER w Międzynarodowej Szkole Podstawowej „Paderewski” w Lublinie. W swojej pracy stawia na otwartość i ciekawość – zarówno swoją, jak i swoich uczniów.
 • Renata Janik – nauczycielka historii, terapeuta, wychowawczyni, koordynatorka szkolnego Programu Nauki Zachowania w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Jej motto to słowa św. Augustyna: „Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko”
 • Jolanta Łosowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapeutka, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, a także liderka szkolnego zespołu Pomocnych Przyjaciół, certyfikowana trenerka myślenia krytycznego, mentorka w kursach OKzeszyt. „Pozytywnie zakręcona na nowoczesne nurty edukacji, uczy się dbać również o własny dobrostan, łapie chwile dla siebie”.
 • Marita Kowalczyk – pracuje w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie. Jest liderką w programie SUS, promującą OK zeszyt w szkole. Nauczanie traktuje jako wspólną przygodę z uczniami, podczas której stawia na samodzielność, odpowiedzialność i współpracę pomiędzy uczniem, nauczycielem i rodzicem.
 •  Justyna Krawczyk – uczy języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Została nauczycielką, bo lubi być zaskakiwana każdego dnia.
 • Iwona Krysińska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, koordynatorka programu Obserwacja Wybranych Uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 im.Stanisława Staszica w Piastowie. Jej motto: „Nie wolno niczego nie robić tylko dlatego, że nie można zrobić wszystkiego”
 • Małgorzata Nagórska – pedagog w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie. Aktywność, uczestnictwo, odkrywanie potencjału jednostki i grupy, pedagogika niedyrektywna, twórcze działania, relacje, traktowanie inności, różnorodności jako wartości – to jej zdaniem najważniejsze hasła, które powinny towarzyszyć każdemu animatorowi i pedagogowi.

Klub Szkół uczących się zrzesza szkoły poszukujące wspólnie odpowiedzi na pytania: czym jest dobra szkoła i dobre nauczanie. Przyłączcie się do nas w tych poszukiwaniach podczas webinarium.

Podobne materiały

Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY