Współdecydowanie w szkole wymagania MEN

Informacje o materiale

Data dodania: 06.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Uczniowie, Wychowawcy

Artykuł

PIRAMIDA PARTYCYPACJI

Włączanie uczniów w podejmowanie decyzji dotyczących życia szkolnego może się odbywać na kilku poziomach, które ilustruje poniższa piramida.

OBSZARY WSPÓŁDECYDOWANIA

W podejmowanie jakich decyzji uczniowie chcą się angażować?

Odpowiedź na to pytanie zależy od poszczególnych uczniów, nie da się więc stworzyć pełnego katalogu takich zagadnień. Doświadczenie pozwala jednak założyć, że uczniowie chcą mieć wpływ na decyzje, które w sposób bezpośredni dotyczą ich sytuacji, niezależnie od tego, czy związane są z dydaktyką, organizacją pracy szkoły, czy jej życiem, kulturalnym.

WSPÓŁDECYDOWANIE A WYMAGANIA MEN

Obszary zaproponowane przez nas do współdecydowania pomagają szkole realizować wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej (załącznik do Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego) i zawarte w nim wymagania. Udział uczniów na poziomie przynajmniej konsultacji jest konsekwencją następujących wymagań zawartych w załączniku (poziom B):

 • lista tematów projektów uczniowskich (w gimnazjum) (uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój);
 • sposób zagospodarowania placu przed szkołą (uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników w procesie decyzyjnym);
 • prace remontowe w szkole (zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników w procesie decyzyjnym);
 • wybór patrona szkoły;
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych (uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój);
 • wewnątrzszkolny system oceniania (uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój, uczniowie i rodzice mają wpływ na to jakie wartości i normy obowiązują w szkole);
 • program wychowawczy (uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój, uczniowie i rodzice mają wpływ na to jakie wartości i normy obowiązują w szkole);
 • wprowadzenie mundurków, krój mundurków (uczniowie i rodzice mają wpływ na to jakie wartości i normy obowiązują w szkole);
 • działania projektowe SU (uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój);
 • wspólne wyjścia do kina/teatru (uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój);
 • plan zakupów książek do szkolnej biblioteki (uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój, zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników w procesie decyzyjnym).

Istnieją zatem zapisy prawne, które zobowiązują dyrektorów do organizowania takich procedur uzgodnień i porozumiewania się, by przedstawione w rozporządzeniu wymagania były respektowane.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY