Współdecydowanie w szkole wymagania MEN

Informacje o materiale

Data dodania: 06.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy, Uczniowie

Artykuł

PIRAMIDA PARTYCYPACJI

Włączanie uczniów w podejmowanie decyzji dotyczących życia szkolnego może się odbywać na kilku poziomach, które ilustruje poniższa piramida.

OBSZARY WSPÓŁDECYDOWANIA

W podejmowanie jakich decyzji uczniowie chcą się angażować?

Odpowiedź na to pytanie zależy od poszczególnych uczniów, nie da się więc stworzyć pełnego katalogu takich zagadnień. Doświadczenie pozwala jednak założyć, że uczniowie chcą mieć wpływ na decyzje, które w sposób bezpośredni dotyczą ich sytuacji, niezależnie od tego, czy związane są z dydaktyką, organizacją pracy szkoły, czy jej życiem, kulturalnym.

WSPÓŁDECYDOWANIE A WYMAGANIA MEN

Obszary zaproponowane przez nas do współdecydowania pomagają szkole realizować wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej (załącznik do Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego) i zawarte w nim wymagania. Udział uczniów na poziomie przynajmniej konsultacji jest konsekwencją następujących wymagań zawartych w załączniku (poziom B):

 • lista tematów projektów uczniowskich (w gimnazjum) (uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój);
 • sposób zagospodarowania placu przed szkołą (uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników w procesie decyzyjnym);
 • prace remontowe w szkole (zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników w procesie decyzyjnym);
 • wybór patrona szkoły;
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych (uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój);
 • wewnątrzszkolny system oceniania (uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój, uczniowie i rodzice mają wpływ na to jakie wartości i normy obowiązują w szkole);
 • program wychowawczy (uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój, uczniowie i rodzice mają wpływ na to jakie wartości i normy obowiązują w szkole);
 • wprowadzenie mundurków, krój mundurków (uczniowie i rodzice mają wpływ na to jakie wartości i normy obowiązują w szkole);
 • działania projektowe SU (uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój);
 • wspólne wyjścia do kina/teatru (uczniowie współdziałają w realizacji koncepcji pracy szkoły, uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój);
 • plan zakupów książek do szkolnej biblioteki (uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój, zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników w procesie decyzyjnym).

Istnieją zatem zapisy prawne, które zobowiązują dyrektorów do organizowania takich procedur uzgodnień i porozumiewania się, by przedstawione w rozporządzeniu wymagania były respektowane.

Podobne materiały

Materiał graficzny

Plakaty informacyjne na temat niskiej emisji

Plakaty informacyjne dotyczące niskiej emisji mające na celu zaprezentowanie kroków, które można podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.
Zobacz
Publikacja

Kurs internetowy „Młodzi na rzecz czystego powietrza”

Kurs „Młodzi na rzecz czystego powietrza" ma na celu pomoc w zrealizowaniu projektu uczniowskiego oraz zwiększyć wiedzę
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Włącz szkołę- scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć o organizacjach społecznych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Artykuł

Open Space jako metoda partycypacji w szkole

Open space (otwarta przestrzeń, dalej w skrócie - OS) to popularna metoda prowadzeniadebat/konferencji, która bazuje na bardzo
Zobacz
Dobra praktyka

1Planet4All – Razem dla klimatu! – dobre praktyki

Dobre przykłady projektów młodzieżowych poświęconych zmianie klimatu.
Zobacz
Publikacja

FAQ: Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego

Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego w pytaniach i odpowiedziach.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Nuna i Natasza – dwie historie, jedna godność....

Scenariusz służy budowaniu empatii, refleksji nad postrzeganiem uchodźców i uporządkowaniu pojęć w kontekście migracji .
Zobacz
Dobra praktyka

Dobra praktyka z programu „Globalna szkoła. Razem dla...

Zobacz
Audio

Dialogues on transition – podcasts in english

Podcasty na temat transformacji ustrojowej po angielsku.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Zrozumieć transformację- scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć o transformacji ustrojowej.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY