Tryb matematyczny – scenariusz lekcji na podstawie książek z serii Minecraft. Matematyka. Megazadania.

Scenariusz lub ćwiczenie

Informacje o materiale

Data dodania: 08.05.2023

Grupa docelowa: Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi, Nauczyciele świetlicy

Opis materiału

„Tryb matematyczny – scenariusz lekcji na podstawie książek z serii Minecraft. Matematyka. Megazadania.”

Seria książek MINECRAFT. Megazadania, (wyd. HarperCollins Polska), to cykl zeszytów z zadaniami matematycznymi dla dzieci w wieku od 7 lat wzwyż, wykorzystujące grę Minecraft jako podstawę do ćwiczenia kluczowych umiejętności matematycznych na odpowiednim do wieku poziomie. Seria konsultowana z metodykiem nauczania.

Obszar nauczania:
Szkoła podstawowa, klasy 1-3

Treści nauczania zgodne z podstawą programową:

• rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
i wnioskowania;
• rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
• kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym
oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
• sprawne wykorzystywanie matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
praca w zespole i społeczna aktywność;
• umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich
rozwiązania, planowania i organizacji działania;
• dzielenie na dwie i cztery równe części; używanie pojęć: połowa, dwa i pół, cztery równe części,
czwarta część lub ćwierć;
• układanie zadań i rozwiązywanie ich, tworzenie łamigłówek matematycznych, wykorzystywanie
w tym procesie własnej aktywności artystycznej, technicznej, konstrukcyjnej;
• dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych; obliczanie sumy i różnic większych liczb prostych; mnożenie liczb dwucyfrowych przez 2; mnożenie i dzielenie w zakresie tabliczki mnożenia.

Cele:
Uczniowie / Uczennice:
• będą współpracować w grupach,
• będą dokonywać analizy własnych umiejętności i porównywać je w grupie,
• będą odpowiednio zarządzać dostępnymi zasobami,
• będą wspólnie rozwiązywać problemy i układać plan działania,
• będą szlifować swoje umiejętności matematyczne.

Kryteria sukcesu:
Po lekcji uczniowie/uczennice:
• potrafią napełnić naczynie w ½ i w ¼ (bez znajomości całkowitej pojemności naczynia i podziałki
pomocniczej),
• potrafią zaplanować strategię działania,
• potrafią współpracować i słuchać siebie nawzajem,
• zakodują i odkodują opis poruszania się po planszy.

 

O autorce:
Janina Taniewicz jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczycielką w podwarszawskiej szkole podstawowej. Na co dzień uczy chemii, matematyki oraz prowadzi kółko chemiczne. Podczas swoich zajęć stara się przekonać uczniów, że „matematyka da się lubić”, a jednocześnie pokazać, że legendy o trudnościach, jakie sprawia królowa nauk, są przereklamowane.

Pobierz materiał

Tryb matematyczny - scenariusz lekcji

format: pdf

wielkość: 11,41 MB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY