Szkolne oazy bioróżnorodności

Informacje o materiale

Data dodania: 22.10.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi

Artykuł

Niezagospodarowane przestrzenie otaczające szkolne mury stanowią bardzo często obszary o wysokim „zielonym” potencjale, którego umiejętne wykorzystanie przyczynić się może w znaczący sposób do zwiększenia ogólnego poziomu bioróżnorodności w danej miejscowości. Jest to sytuacja szczególnie pożądana na obszarach zurbanizowanych, które kosztem pozyskiwania przestrzeni pod zabudowę mieszkaniowo-usługową czy infrastrukturę techniczną, zawłaszczają cenne tereny zieleni. Poza stricte ekologicznym aspektem, czyli poprawą jakości powietrza, ochroną przed hałasem oraz zapewnianiem schronienia dla fauny, ogródki szkolne posiadają istotny walor edukacyjny oraz rekreacyjny.

Pobierz materiał

Artykuł szkolne oazy bioróżnorodności

format: pdf

wielkość: 301,87 KB

Pobierz

Podobne materiały

Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY