Jesteś tutaj

Stereotypy

Opis:  Celem przeprowadzenia lekcji jest  zrozumienie przez uczniów/uczennice, że stereotypy i uprzedzenia mają wpływ na nasze życie. Uczniowie/uczennice mają wynieść z niej wniosek, że zakładanie jaki ktoś jest może prowadzić do stereotypów i ferowania niesprawiedliwych ocen zarówno o pojedynczych osobach jak i o grupach. 

 

Rodzaj: Scenariusz lekcji

Autor: CEO