Jesteś tutaj

Fotografia jako dokument

Opis: Celem lekcji jest wyjaśnienie dokumentacyjnej roli fotografii, zapoznanie uczniów/uczennic z wielowiekową obecnością Żydów w Europie i Polsce, wyjaśnienie „wyjątkowości” losu narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej.  A także  kształtowanie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
 
Rodzaj: Scenariusz lekcji 
 
Autor: Zygfryd Mazur