Szczyt Klimatyczny COP24

Informacje o materiale

Data dodania: 19.10.2021

Grupa docelowa: Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi, Rodzice, Specjaliści w szkole, Uczniowie, Wychowawcy

Artykuł

W grudniu 2018 roku odbył się Szczyt Klimatyczny COP24, czyli 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Był to trzeci COP organizowany w Polsce, a miastem, które przyjęło do siebie Konferencję były Katowice. Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat Konferencji Stron, Prozumienia Paryskiego podpisanego w 2015 r. i wydarzeń planowanych w trakcie COP24 przez ruchy obywatelskie. Zwraca przy tym uwagę, że Szczyt Klimatyczny to niezwykle ważne wydarzenie dla wszystkich obywateli i obywatelek świata.

Co to ten COP?

Ze względu na cel, jakim jest opracowanie reguł wdrażających Porozumienie Paryskie, Szczyt Klimatyczny w Katowicach będzie zapewne najważniejszym z dotychczas organizowanych przez Polskę. Szczyt Klimatyczny COP24, czyli 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change, w skrócie UNFCCC) to ważne, międzynarodowe wydarzenie, które odbędzie się w Katowicach dniach 3-14 grudnia 2018 roku. 

Konwencja UNFCCC, to jedna z trzech konwencji przyjętych na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. Ma na celu zapobieganie niszczeniu klimatu przez działalność człowieka. Niemalże wszystkie państwa ratyfikowały ją, stając się tym samym Stronami Konwencji. Konferencja Stron (COP) jest najwyższym organem Konwencji a w jej skład wchodzą przedstawiciele Stron. Na Konferencjach Stron, które odbywają się co roku, odbywa się przegląd dokonań postanowień Konwencji oraz podejmowane są decyzje mające na celu zapewnienie wykonania tychże postanowień.

W ramach UNFCCC funkcjonuje 5 grup regionalnych ONZ:

  • grupa afrykańska,
  • grupa wschodnioeuropejska (ang. EEG), do której należy Polska
  • grupa Europy zachodniej i inne grupy (ang. WEOG),
  • grupa Azji i Pacyfiku,
  • grupa Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ang. GRULAC).

Ich głównym zadaniem jest zapewnienie swoim członkom reprezentacji w organach UNFCCC. Prezydencja COP jest przydzielana kolejno tym 5 grupom, a one z kolei nominują spośród siebie państwa-gospodarzy. 
Polska już po raz trzeci czwarty będzie przewodniczyć Konwencji a po raz trzeci gościć ją w kraju. Poprzednie konferencje odbyły się w Poznaniu w 2008 roku-COP14 i w Warszawie w 2013 roku-COP19. 

Szczyt Klimatyczny COP 24

W tym roku głównym tematem będzie Porozumienie Paryskie. Zostało ono podpisane w 2015 roku w Paryżu. 195 państw podpisało tę globalną umowę określającą szczegółowe cele walki ze zmianą klimatu. Założenia umowy wdrażane będą od 2020 roku. Podstawą porozumienia jest Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Będą dyskutowane również mechanizmy strat i szkód, mechanizm środków zaradczych, rola gruntów i lasów i sposoby finansowania działań. Wynikające zaś z Porozumienia Paryskiego wnioski zobowiązują wszystkie państwa konwencji do działania na rzecz powstrzymania zmian klimatu w sposób przez siebie wybrany, z koniecznością jednak informowania o skuteczności działań i przedkładania nowych planów co pięć lat. Porozumienie ma zacząć obowiązywać w 2020 roku, co zależy w dużej mierze od tego, jak potoczy się tegoroczny Szczyt Klimatyczny. „Zasadniczym celem polskiej Prezydencji na COP24 jest przyjęcie decyzji zapewniającej pełne wdrożenie Porozumienia paryskiego (tzw. pakiet implementacyjny – Reguły Katowickie). Pakiet implementacyjny nada Porozumieniu paryskiemu realny kształt wyznaczając ścieżkę, którą każde z państw zdecyduje się podążać w zakresie intensyfikacji działań na rzecz ochrony klimatu. Upraszczając można powiedzieć, że „bez Katowic nie ma Paryża”.1

W czasie tegorocznego Sczytu Klimatycznego zbiorą się przedstawiciele 196 państw świata. Polska obejmie Prezydencję COP pierwszego dnia Szczytu. Prezydencja trwa rok do pierwszego dnia kolejnego szczytu w listopadzie/grudniu 2019 r. „Prezydent COP jest liderem i moderatorem globalnych negocjacji. Wszelkie prezentowane przez Prezydencję inicjatywy powinny mieć zasięg i znaczenie międzynarodowe oraz nie stać w sprzeczności z celami Konwencji Klimatycznej.2” W konferencji biorą udział negocjatorzy,  przedstawiciele organizacji międzynarodowych, korporacji, firm, banków, mediów, nauki i środowisk akademickich, miast i rządów regionalnych, organizacji non-profit zajmujących się ochroną środowiska, politycy i celebryci,  ale tylko delegaci rządowi biorą udział w negocjacjach i mają moc decyzyjną. To nie znaczy, że w działania na rzecz klimatu nie mogą włączyć się wszyscy.

Klimat dla wszystkich

Szczyt Klimatyczny to niezwykle ważne wydarzenie dla wszystkich obywateli i obywatelek świata. Działania na rzecz klimatu do jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju – Cel 13. Choć w spotkaniach na szczycie zapadają decyzje dotyczące polityki i gospodarek światowych, każdy z nas może przyczynić się do zapobiegania skutkom zmiany klimatu. Wokół samego COP-u odbywa się wiele akcji oddolnych organizowanych przez organizacje pozarządowe lub obywaletli i obywatelki. Przykładem może być Marsz dla Klimatu, który odbędzie się 8 grudnia w Katowicach, czy wielkie wydarzenie organizowane przez Ala Gore’a i jego organizację – 24 hours for Reality, w czasie którego, w ciągu 24 godzin, przy wpspółpracy wielu naukowców i działaczy z całego świata będzie można zobaczyć i posłuchać o zmianie klimatu i jej skutkach. 

COP w szkole

Wy też możecie podjąć tematykę zmiany klimatu z okazji nadchodzącego Szczytu. Przez ostatnie 3 miesiące wiele szkół, uczestniczących w programie „Klimat to temat!” CEO, przeprowadziło akcje dla klimatu w postaci debat, kampanii, lekcji i innych. Polecamy zobaczyć ich relacje dostępne: TUTAJ.  Zachęcamy również do korzystania z Przewodnika dla młodzieży, który zawiera pomysły na kampanie i debaty na rzecz klimatu oraz ze scenariuszy zajęć, które pomogą wyjaśniać uczniom i uczennicom, czym jest zmiana klimatu i podpowiadać, co sami mogą zrobić. 
 
Więcej na temat Szczytu można znaleźć na stronie wydarzenia: http://cop24.gov.pl/
 

W artykule wykorzystano fragmenty przewodnika Lidii Wojtal „COP24 w Katowicach. Instrukcja obsługi.”

 
Program „Klimat to temat!” jest dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków z Unii Europejskiej.
logo mazowsze serce polski
logo UE

Podobne materiały

Film lub webinarium

Kto się boi matematyki? Czy da się ją...

Poznaj sposoby na to, aby dzieci polubiły matematykę i zainspiruj się doświadczeniem z pracy z dziećmi w
Zobacz
Film lub webinarium

Jak twórczo wykorzystać potencjał lokalny w bibliotece?

"Lokalność w bibliotece" cz. II. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Film lub webinarium

Diagnoza lokalna w bibliotece

"Lokalność w bibliotece" cz. I. Zainspiruj się lokalnością . Dowiedz się w jaki sposób ją diagnozować i
Zobacz
Gra Edukacyjna

Ikony skojarzeń i gra karciana do spektaklu „Iskry...

Narzędzie edukacyjne, które pomoże poznać lub zapamiętać dokonania osób ważnych dla polskiej historii, nauki i kultury.
Zobacz
Gra Edukacyjna

RÓWNE SZANSE. Gra korytarzowa

Narzędzie edukacyjne, pobudzające do refleksji nad wzajemną współpracą w społeczności szkolnej i przydatne we wdrażaniu standardu równości
Zobacz
Film lub webinarium

Nauczyciel i rodzic. Jak razem zbudować dobry kontakt?

Obustronna komunikacja jest podstawą dobrych kontaktów, z których korzyści możesz czerpać Ty, rodzice i Twoi uczniowie.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pracować nad programem wychowawczo-profilaktycznym w szkole?

Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

VI.13 Czy Chiny zastąpią USA w roli supermocarstwa?

Scenariusz lekcji realizuje zagadnienie VI.13. Dotyczy Chin, ich supermocarstwowych predyspozycji oraz rywalizacji z USA.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

VII.5, VI.15 Rozmowy w trójkącie bermudzkim – między...

Scenariusz lekcji realizuje zagadnienie VII.5 i VI.15. Dotyczy złożonych zagadnień związanych ze współistnieniem religii, wolności wypowiedzi i
Zobacz
Materiał graficzny

Prezentacja do webinaru ,,Przedsiębiorczy, czyli zaangażowany. Jak dbać...

Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Program warsztatu dla nauczycieli ,,Jak założyć spółdzielnię uczniowską”

Zobacz
Materiał graficzny

Prezentacja do webinaru dla uczniów ,,Budując mosty”

Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY