Światowy Dzień Działania

Informacje o materiale

Autor/-ka: MARTA JACKOWSKA-UWADIZU

Data dodania: 11.09.2021

Grupa docelowa: Wychowawcy, Specjaliści w szkole, Nauczyciele przedmiotowi, Bibliotekarze

Artykuł

Dziś Światowy Dzień Działania,  obchodzony w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym świecie tego dnia organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach Zrównoważonego Rozwoju i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz. W naszych programach z zakresu edukacji globalnej od dawna promujemy działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju i zachęcamy do działania.

Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju?

Sprawiedliwy, zrównoważony i pokojowy świat dla każdego jest nie tylko idealną wizją przyszłości, ale także zobowiązaniem podjętym przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. i doprecyzowanym poprzez 17 celów zwanych Celami Zrównoważonego Rozwoju, które zostały zawarte w dokumencie „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Jest to wezwanie do działania dla nas wszystkich – obywateli i obywatelek, ale także rządów, sektora prywatnego i instytucji międzynarodowych. Aby osiągnąć wszystkie Cele i przypisane im 169 szczegółowych zadań określonych w Agendzie 2030, wszystkie sektory muszą ściśle współpracować i szukać wspólnych rozwiązań globalnych wyzwań. Kwestie społeczne, gospodarcze i kulturowe związane z globalnym rozwojem są często wzajemnie powiązane, podobnie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju, które wymagają ogromnego i spójnego globalnego wysiłku. Każdy może wesprzeć ten szeroki zakres wyzwań do sprostania i przyczynić się do osiągnięcia celów – nawet jako uczeń lub społeczność szkolna.

Edukacja

Do realizacji Celów przyczynia się to, co w tej chwili dzieje się w salach lekcyjnych w Polsce i na całym świecie. W szczególności warto, aby wysiłki nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek wzmacniały obecność edukacji globalnej w szkołach, o czym mówi Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 4.7. (Cel 4, Zadanie 7):

“Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej”.

Włącz się!

Aby zacząć przygodę uczniów i uczennic z Celami posłuży scenariusz Joanny Kostrzewy do języka polskiego  pt. „O tym, jak „rozprawić się” z wyzwaniami współczesnego świata, czyli jak napisać rozprawkę.” Natomiast w naszych publikacjach z pierwszej edycji projektu „W świat z klasą” znajdziecie wiele scenariuszy przedmiotowych, które poruszają zagadnienia Celów Zrównoważonego Rozwoju https://globalna.ceo.org.pl/publikacje/w-swiat-z-klasa. postają również nowe scenariusze, które możecie testować na swoich zajęciach. zachęcamy do przesyłania nam Waszych opinii. Scenariusze są dostępne pod adresem: http://bit.ly/NoweScenariusze Innym sposobem na realizację Celów jest prowadzenie debat i kampanii młodzieżowych. W czasie Tygodnia Edukacji Globalnej dołączcie do kampanii i debat organizowanych przez uczestników programu „Klimat to temat!”. Aktualne informacje na ten temat znajdziecie na stronie programu: https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/aktualnosci. W przyszłym roku zaś zaprosimy Was do kampanii organizowanych w projekcie „W świat z klasą”. Śledźcie nasze działania zapisując się na Newsletter edukacji globanej i ekologicznej przez stronę globalna.ceo.org.pl i na Facebooku: @edukacjaglobalnaCEO, gdzie będziemy informować również o działaniach w pozostałych naszych programach: „Wzór na ścisłe”, „Rozmawiajmy o uchodźcach”, „Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole” oraz „Girls into Global STEM”.

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY