Światowy Dzień Działania

Informacje o materiale

Autor/-ka: MARTA JACKOWSKA-UWADIZU

Data dodania: 11.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy, Specjaliści w szkole, Bibliotekarze

Artykuł

Dziś Światowy Dzień Działania,  obchodzony w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym świecie tego dnia organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach Zrównoważonego Rozwoju i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz. W naszych programach z zakresu edukacji globalnej od dawna promujemy działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju i zachęcamy do działania.

Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju?

Sprawiedliwy, zrównoważony i pokojowy świat dla każdego jest nie tylko idealną wizją przyszłości, ale także zobowiązaniem podjętym przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. i doprecyzowanym poprzez 17 celów zwanych Celami Zrównoważonego Rozwoju, które zostały zawarte w dokumencie „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Jest to wezwanie do działania dla nas wszystkich – obywateli i obywatelek, ale także rządów, sektora prywatnego i instytucji międzynarodowych. Aby osiągnąć wszystkie Cele i przypisane im 169 szczegółowych zadań określonych w Agendzie 2030, wszystkie sektory muszą ściśle współpracować i szukać wspólnych rozwiązań globalnych wyzwań. Kwestie społeczne, gospodarcze i kulturowe związane z globalnym rozwojem są często wzajemnie powiązane, podobnie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju, które wymagają ogromnego i spójnego globalnego wysiłku. Każdy może wesprzeć ten szeroki zakres wyzwań do sprostania i przyczynić się do osiągnięcia celów – nawet jako uczeń lub społeczność szkolna.

Edukacja

Do realizacji Celów przyczynia się to, co w tej chwili dzieje się w salach lekcyjnych w Polsce i na całym świecie. W szczególności warto, aby wysiłki nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek wzmacniały obecność edukacji globalnej w szkołach, o czym mówi Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 4.7. (Cel 4, Zadanie 7):

“Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej”.

Włącz się!

Aby zacząć przygodę uczniów i uczennic z Celami posłuży scenariusz Joanny Kostrzewy do języka polskiego  pt. „O tym, jak „rozprawić się” z wyzwaniami współczesnego świata, czyli jak napisać rozprawkę.” Natomiast w naszych publikacjach z pierwszej edycji projektu „W świat z klasą” znajdziecie wiele scenariuszy przedmiotowych, które poruszają zagadnienia Celów Zrównoważonego Rozwoju https://globalna.ceo.org.pl/publikacje/w-swiat-z-klasa. postają również nowe scenariusze, które możecie testować na swoich zajęciach. zachęcamy do przesyłania nam Waszych opinii. Scenariusze są dostępne pod adresem: http://bit.ly/NoweScenariusze Innym sposobem na realizację Celów jest prowadzenie debat i kampanii młodzieżowych. W czasie Tygodnia Edukacji Globalnej dołączcie do kampanii i debat organizowanych przez uczestników programu „Klimat to temat!”. Aktualne informacje na ten temat znajdziecie na stronie programu: https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/aktualnosci. W przyszłym roku zaś zaprosimy Was do kampanii organizowanych w projekcie „W świat z klasą”. Śledźcie nasze działania zapisując się na Newsletter edukacji globanej i ekologicznej przez stronę globalna.ceo.org.pl i na Facebooku: @edukacjaglobalnaCEO, gdzie będziemy informować również o działaniach w pozostałych naszych programach: „Wzór na ścisłe”, „Rozmawiajmy o uchodźcach”, „Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole” oraz „Girls into Global STEM”.

Podobne materiały

Materiał graficzny

Plakaty informacyjne na temat niskiej emisji

Plakaty informacyjne dotyczące niskiej emisji mające na celu zaprezentowanie kroków, które można podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.
Zobacz
Publikacja

Kurs internetowy „Młodzi na rzecz czystego powietrza”

Kurs „Młodzi na rzecz czystego powietrza" ma na celu pomoc w zrealizowaniu projektu uczniowskiego oraz zwiększyć wiedzę
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Włącz szkołę- scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć o organizacjach społecznych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Artykuł

Open Space jako metoda partycypacji w szkole

Open space (otwarta przestrzeń, dalej w skrócie - OS) to popularna metoda prowadzeniadebat/konferencji, która bazuje na bardzo
Zobacz
Dobra praktyka

1Planet4All – Razem dla klimatu! – dobre praktyki

Dobre przykłady projektów młodzieżowych poświęconych zmianie klimatu.
Zobacz
Publikacja

FAQ: Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego

Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego w pytaniach i odpowiedziach.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Nuna i Natasza – dwie historie, jedna godność....

Scenariusz służy budowaniu empatii, refleksji nad postrzeganiem uchodźców i uporządkowaniu pojęć w kontekście migracji .
Zobacz
Dobra praktyka

Dobra praktyka z programu „Globalna szkoła. Razem dla...

Zobacz
Audio

Dialogues on transition – podcasts in english

Podcasty na temat transformacji ustrojowej po angielsku.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Zrozumieć transformację- scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć o transformacji ustrojowej.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY