Spotkanie w Pradze. 12 punktów widzenia na zmianę klimatu

Informacje o materiale

Data dodania: 16.10.2021

Grupa docelowa: Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi, Specjaliści w szkole, Uczniowie, Wychowawcy

Artykuł

spotkanie koordynatorów w Pradze

Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym i będzie dotyczyć wszystkich społeczności świata, niezależnie od granic państwowych. Dlatego również nasze działania powinny mieć jak najszerszy charakter i docierać do jak największej liczby osób. Z tego założenia wyszedł pomysł programu1Planet4All, który jest projektem międzynarodowego konsorcjum organizacji pozarządowych z 12 krajów europejskich.

W lutym 2020 r. Marta Jackowska-Uwadizu, koordynatorka polskiej części programu 1Planet4All, spotkała się w Pradze z koordynatorami i koordynatorkami z pozostałych 11 krajów, które uczestniczą w programie. Spotkanie trwało 3 dni, a jego celem było nie tylko poznanie się, ale również omówienie obecnej sytuacji w komunikowaniu na temat zmiany klimatu i ustalenie wspólnych propozycji, które pomogą zaangażować młodzież w działania na rzecz ochrony klimatu.

Uczestniczki i uczestnicy spotkania dyskutowali na temat różnego podejścia do tematu zmiany klimatu w naszych państwach – na poziomie masowych przekazów medialnych, edukacji czy działań państwowych. Mimo że zmiana klimatu pojawia się w różnym stopniu w debacie publicznej w naszych krajach, wszędzie zaobserwowano brak dogłębnej znajomości przyczyn i skutków zmiany klimatu, zwłaszcza tych występujących w krajach globalnego Południa. Z drugiej strony, doświadczenia historyczne i społeczno-ekonomiczne państw biorących udział w 1Planet4All powodują, że perspektywa z jakiej patrzymy na zagadnienia globalne jest bardzo różnorodna. Pozwoli to na tworzenie ciekawszych materiałów edukacyjnych uwzględniających bogactwo naszych punktów widzenia.

Podczas spotkania okazało się, że we wszystkich krajach młodzież zaczęła mobilizować siły, aby walczyć o swoją przyszłość na Ziemi. Młodzi ludzie bardzo często komunikują i organizują się za pomocą mediów społecznościowych i szeroko pojętych narzędzi internetowych. Dlatego również w polskiej części programu postawimy na umiejętności posługiwania się tymi narzędziami i wesprzemy młodzież w korzystaniu z nich w działaniach na rzecz ochrony klimatu.

Spotkanie pozwoliło również na ponowne przyjrzenie się celowi projektu, który przyświecać będzie naszym działaniom edukacyjnym: dać młodym ludziom niezbędne umiejętności i przestrzeń do zaangażowania się w kampanie informacyjne na temat zmiany klimatu i potrzeby jego ochrony. W CEO oznacza to, że będziemy wyposażać nauczycieli i nauczycielki w kompetencje i materiały, które pomogą im pracować z młodzieżą i uczyć o zmianie klimatu oraz rzetelnym informowaniu na jej temat.

Międzynarodowe konsorcjum składa się z organizacji pochodzących z następujących krajów: Polska, Czechy, Niemcy, Austria, Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Słowacja, Estonia i Irlandia.

 

Projekt w „1Planet4All – Razem dla klimatu!” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

O bankach i produktach bankowych

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Skuteczne planowanie sprzedaży

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Pierwsza praca – Jak skutecznie poruszać się po...

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Inwestuj, pomnażaj, zyskuj

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Publikacja

Szkoła otwartości – dbam o równość płci. Przegląd...

Kompendium wiedzy i przegląd badań dotyczących równości płci w szkole oraz nierówności będących udziałem dziewcząt i chłopców
Zobacz
Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY