Spotkanie w Pradze. 12 punktów widzenia na zmianę klimatu

Informacje o materiale

Data dodania: 16.10.2021

Grupa docelowa: Bibliotekarze, Nauczyciele przedmiotowi, Specjaliści w szkole, Uczniowie, Wychowawcy

Artykuł

spotkanie koordynatorów w Pradze

Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym i będzie dotyczyć wszystkich społeczności świata, niezależnie od granic państwowych. Dlatego również nasze działania powinny mieć jak najszerszy charakter i docierać do jak największej liczby osób. Z tego założenia wyszedł pomysł programu1Planet4All, który jest projektem międzynarodowego konsorcjum organizacji pozarządowych z 12 krajów europejskich.

W lutym 2020 r. Marta Jackowska-Uwadizu, koordynatorka polskiej części programu 1Planet4All, spotkała się w Pradze z koordynatorami i koordynatorkami z pozostałych 11 krajów, które uczestniczą w programie. Spotkanie trwało 3 dni, a jego celem było nie tylko poznanie się, ale również omówienie obecnej sytuacji w komunikowaniu na temat zmiany klimatu i ustalenie wspólnych propozycji, które pomogą zaangażować młodzież w działania na rzecz ochrony klimatu.

Uczestniczki i uczestnicy spotkania dyskutowali na temat różnego podejścia do tematu zmiany klimatu w naszych państwach – na poziomie masowych przekazów medialnych, edukacji czy działań państwowych. Mimo że zmiana klimatu pojawia się w różnym stopniu w debacie publicznej w naszych krajach, wszędzie zaobserwowano brak dogłębnej znajomości przyczyn i skutków zmiany klimatu, zwłaszcza tych występujących w krajach globalnego Południa. Z drugiej strony, doświadczenia historyczne i społeczno-ekonomiczne państw biorących udział w 1Planet4All powodują, że perspektywa z jakiej patrzymy na zagadnienia globalne jest bardzo różnorodna. Pozwoli to na tworzenie ciekawszych materiałów edukacyjnych uwzględniających bogactwo naszych punktów widzenia.

Podczas spotkania okazało się, że we wszystkich krajach młodzież zaczęła mobilizować siły, aby walczyć o swoją przyszłość na Ziemi. Młodzi ludzie bardzo często komunikują i organizują się za pomocą mediów społecznościowych i szeroko pojętych narzędzi internetowych. Dlatego również w polskiej części programu postawimy na umiejętności posługiwania się tymi narzędziami i wesprzemy młodzież w korzystaniu z nich w działaniach na rzecz ochrony klimatu.

Spotkanie pozwoliło również na ponowne przyjrzenie się celowi projektu, który przyświecać będzie naszym działaniom edukacyjnym: dać młodym ludziom niezbędne umiejętności i przestrzeń do zaangażowania się w kampanie informacyjne na temat zmiany klimatu i potrzeby jego ochrony. W CEO oznacza to, że będziemy wyposażać nauczycieli i nauczycielki w kompetencje i materiały, które pomogą im pracować z młodzieżą i uczyć o zmianie klimatu oraz rzetelnym informowaniu na jej temat.

Międzynarodowe konsorcjum składa się z organizacji pochodzących z następujących krajów: Polska, Czechy, Niemcy, Austria, Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Słowacja, Estonia i Irlandia.

 

Projekt w „1Planet4All – Razem dla klimatu!” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Podobne materiały

Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY