Spotkanie w Pradze. 12 punktów widzenia na zmianę klimatu

Informacje o materiale

Data dodania: 16.10.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy, Specjaliści w szkole, Bibliotekarze, Uczniowie

Artykuł

spotkanie koordynatorów w Pradze

Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym i będzie dotyczyć wszystkich społeczności świata, niezależnie od granic państwowych. Dlatego również nasze działania powinny mieć jak najszerszy charakter i docierać do jak największej liczby osób. Z tego założenia wyszedł pomysł programu1Planet4All, który jest projektem międzynarodowego konsorcjum organizacji pozarządowych z 12 krajów europejskich.

W lutym 2020 r. Marta Jackowska-Uwadizu, koordynatorka polskiej części programu 1Planet4All, spotkała się w Pradze z koordynatorami i koordynatorkami z pozostałych 11 krajów, które uczestniczą w programie. Spotkanie trwało 3 dni, a jego celem było nie tylko poznanie się, ale również omówienie obecnej sytuacji w komunikowaniu na temat zmiany klimatu i ustalenie wspólnych propozycji, które pomogą zaangażować młodzież w działania na rzecz ochrony klimatu.

Uczestniczki i uczestnicy spotkania dyskutowali na temat różnego podejścia do tematu zmiany klimatu w naszych państwach – na poziomie masowych przekazów medialnych, edukacji czy działań państwowych. Mimo że zmiana klimatu pojawia się w różnym stopniu w debacie publicznej w naszych krajach, wszędzie zaobserwowano brak dogłębnej znajomości przyczyn i skutków zmiany klimatu, zwłaszcza tych występujących w krajach globalnego Południa. Z drugiej strony, doświadczenia historyczne i społeczno-ekonomiczne państw biorących udział w 1Planet4All powodują, że perspektywa z jakiej patrzymy na zagadnienia globalne jest bardzo różnorodna. Pozwoli to na tworzenie ciekawszych materiałów edukacyjnych uwzględniających bogactwo naszych punktów widzenia.

Podczas spotkania okazało się, że we wszystkich krajach młodzież zaczęła mobilizować siły, aby walczyć o swoją przyszłość na Ziemi. Młodzi ludzie bardzo często komunikują i organizują się za pomocą mediów społecznościowych i szeroko pojętych narzędzi internetowych. Dlatego również w polskiej części programu postawimy na umiejętności posługiwania się tymi narzędziami i wesprzemy młodzież w korzystaniu z nich w działaniach na rzecz ochrony klimatu.

Spotkanie pozwoliło również na ponowne przyjrzenie się celowi projektu, który przyświecać będzie naszym działaniom edukacyjnym: dać młodym ludziom niezbędne umiejętności i przestrzeń do zaangażowania się w kampanie informacyjne na temat zmiany klimatu i potrzeby jego ochrony. W CEO oznacza to, że będziemy wyposażać nauczycieli i nauczycielki w kompetencje i materiały, które pomogą im pracować z młodzieżą i uczyć o zmianie klimatu oraz rzetelnym informowaniu na jej temat.

Międzynarodowe konsorcjum składa się z organizacji pochodzących z następujących krajów: Polska, Czechy, Niemcy, Austria, Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Słowacja, Estonia i Irlandia.

 

Projekt w „1Planet4All – Razem dla klimatu!” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

Co Europa zawdzięcza arabom?

Co Europa zawdzięcza Arabom? Islam jako religia obecna od zawsze w Europie. Scenariusz zajęć na lekcje historii,
Zobacz
Dobra praktyka

Tydzień Edukacji Globalnej. Pomysły na aktywności.

Jak zorganizować Tydzień Edukacji Globalnej w Waszej szkole? Poradnik krok po kroku
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

What do all those numbers mean? – Migrants...

What do all those numbers mean? – Migrants and numbers. Scenariusz zajęć na lekcję języka angielskiego w
Zobacz
Dobra praktyka

Jak poruszać tematykę migracyjną na zajęciach geografii?

Jak poruszać tematykę migracyjną na zajęciach przedmiotowych z geografii? Materiał metodyczny do szkół ponadpodstawowych
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Why do people move? Dlaczego ludzie się przemieszczają?

Why do people move? Dlaczego ludzie się przemieszczają? Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych
Zobacz
Dobra praktyka

Jak poruszać tematykę migracyjną na godzinie wychowawczej?

Jak poruszać tematykę migracyjną na godzinie wychowawczej? Materiał metodyczny
Zobacz
Film lub webinarium

Jak prowadzić zajęcia na temat migracji?

Jak prowadzić zajęcia na temat migracji i uchodźstwa z poszanowaniem różnych punktów widzenia? Prezentacja z webinarium Centrum
Zobacz
Dobra praktyka

Dobre praktyki związane z migracjami

Dobre praktyki związane z migracjami. Materiał merytoryczny
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Punkty widzenia w Klubie Dobrej Rozmowy

Klub dobrej rozmowy. Scenariusz wprowadzający
Zobacz
Dobra praktyka

Klub Dobrej Rozmowy z ciekawym człowiekiem

Klub dobrej rozmowy z gościem. Wskazówki, jak zorganizować spotkanie z osobą z doświadczeniem migracji.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Rola polskiej emigracji w odzyskaniu niepodległości w 1918...

Rola i udział polskiej emigracji w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Scenariusz zajęć historii dla VII klasy
Zobacz
Artykuł

Kryzys humanitarny w Jemenie

Kryzys humanitarny w Jemenie. Najważniejsze informacje dla nauczycieli i edukatorów
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY