Spotkanie samokształceniowego wg koncepcji Dylana Williama

Informacje o materiale

Autor/-ka: Laura Piotrowska

Data dodania: 05.10.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy

Artykuł

Scenariusz poniższego spotkania zespołu (np. przedmiotowego) jest dostosowany do potrzeb grupy ok. 10-12 nauczycieli. 

Zasady i przebieg

1. Przewodniczący spotkania. Odpowiednio wcześniej przed spotkaniem (np. pod koniec spotkania poprzedniego) wybieramy odpowiedzialnego za jego zorganizowanie i pilnowanie przebiegu. Funkcję przewodniczącego sprawuje się tylko przez jedno spotkanie.

2. Ćwiczenie wstępne (5 minut). Z użyciem stopera osoba prowadząca przydziela każdemu uczestnikowi czas na „wyrzucenie z siebie” skarg dotyczących wszystkiego, co przeszkadza jej w pracy. W niektórych szkołach, aby uniknąć rozpoczynania każdego spotkania na negatywną nutę zastępuje się „minutę narzekania” minutowym opowiadaniem o jednej pozytywnej rzeczy, która ostatnio spotkała uczestników spotkania.

3. Dzielenie się doświadczeniem (25 minut). Każdy nauczyciel w tej części spotkania daje krótkie sprawozdanie z tego, czego spróbował w praktyce i jak mu poszło. Nauczyciele odpowiadają na post-itach na dwa pytania:  Co sprzyjało realizacji tego zadania? Co utrudniało realizację tego zadania? Odpowiedzi umieszczamy wedle zasady: jeden czynnik – jeden post-it. Karteczki naklejamy na flipcharcie przedzielonym pionową linią, po jednej stronie to, co sprzyja, po drugiej to, co utrudnia; na skraju arkusza uczestnik umieszcza czynniki, które najsilniej oddziałują, im bliżej centrum umieszczona karteczka, tym oddziaływanie słabsze. Opisana metoda funkcjonuje jako pole siłowe lub identyfikacja przeszkód.

Po zebraniu odpowiedzi omawiamy je na forum zadając pytania: Co zrobić, żeby to, co sprzyjają naszym działaniom pojawiało się bardziej regularnie? Jak sobie radzić z najpoważniejszymi przeszkodami?

4. Nowe pomysły (20 minut). W ramach wprowadzania nowych koncepcji na każdym spotkaniu prezentowane są pomysły na ćwiczenia, wyświetlane filmy przedstawiające wybraną metodę, prowadzone dyskusje na temat fragmentu „zadanej” publikacji. Przy wprowadzeniu nowych metod można skorzystać  z opisanego wcześniej modelu mikrolekcji. 

Jeżeli zamierzamy wykorzystać mikronauczanie, to odpowiednio wcześniej przez zajęciami prosimy dwie, zawsze inne osoby o przygotowanie dla nas 10-12 minutowego fragmentu lekcji z użyciem omawianej metody. 

5. Planowanie działań (15 minut). Każdy uczestnik planuje, co chciałby osiągnąć przed następnym spotkaniem. Może to dotyczyć wypróbowania nowych pomysłów jak i utrwalenia w szkolnej praktyce wypróbowanych już technik. To dobry moment na zaplanowanie spaceru edukacyjnego lub obserwacji koleżeńskiej.

6. Podsumowanie (5 minut). Ostanie 5 minut to krótka dyskusja nad tym, czy udało się osiągnąć wyznaczone cele.

Opracowano w ramach programu “Szkoła ucząca się”.

Autorka: Laura Piotrowska

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

Bioróżnorodność. Jestem częścią przyrody, kl. VII-VIII

Niniejszy scenariusz zawiera lekcję poświęconą tematowi bioróżnorodności. Scenariusz podzielony jest na dwie części: klasową i terenową.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Bioróżnorodność. Jestem częścią przyrody, kl. IV-VI

Niniejszy scenariusz zawiera lekcję poświęconą tematowi bioróżnorodności. Scenariusz podzielony jest na dwie części: klasową i terenową.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak stworzyć przestrzeń, w której dobrze się uczy?

Przyjazna i komfortowa przestrzeń szkolna sprzyja zdobywaniu wiedzy i wzmacnia współpracę.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak wzmocnić relacje na zakończenie roku szkolnego

Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć bezpieczną atmosferę w szkole?

Zobacz
Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY