Spacer edukacyjny, czyli dzielmy się doświadczeniem

Informacje o materiale

Data dodania: 05.10.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy

Artykuł

Spacer edukacyjny (ang. Learning Walk) to strategia dzielenia się doświadczeniem przez nauczycieli oraz upowszechniania dobrych praktyk, która polega na tym, że w określonych dniach, podczas trwania zajęć, wybrana i przygotowana grupa nauczycieli i innych pracowników dydaktycznych wędruje po swojej szkole, odwiedzając wybranych nauczycieli pracujących aktualnie z klasami. 

Seria takich spacerów przeprowadzana jest co pewien  czas, na przykład raz na miesiąc bądź co dwa miesiące. Odwiedziny trwają zwykle nie więcej niż 10 minut i nie mniej niż 4 minuty.

Goście przyglądają się pracy uczniów i różnym klasowym artefaktom, rozmawiają z uczniami oraz mogą zadać pytania nauczycielowi. Po wyjściu z klasy członkowie grupy mają kilka minut na wykonywanie szybkich notatek z obserwacji.

Cele spaceru edukacyjnego

Celem spaceru jest obserwacja, jak uczniowie się uczą i jak nauczyciele ich nauczają. Uczestnicy spacerów starają się też uwzględnić różne aspekty środowiska edukacyjnego, takie jak organizacja przestrzeni, wystrój pomieszczenia, klimat społeczny – w tym wzajemne relacje uczniów oraz uczniów i nauczyciela.

Strategia ta służy wyłącznie identyfikowaniu efektywnych praktyk i metod, które obserwatorzy bądź inni nauczyciele z danej szkoły mogliby wdrożyć w swoich klasach, upowszechnianiu informacji o nich i dokonywaniu refleksji nad ich miejscem w procesie uczenia/nauczania się.

Spacerowiczom nie wolno krytykować!

Można dla ułatwienia, sformułować listę obszarów (np. program, lekcja, uczniowie, praca) i elementów do obserwacji i porządkowanie w trakcie spaceru edukacyjnego (np. w obszarze PROGRAM obserwuje się: komunikowanie celów zajęć uczniom w sposób skuteczny, precyzyjny i jasny; zgodność celów ze standardami właściwymi dla danej grupy wiekowej; dominujący rodzaj operacji umysłowych ćwiczonych w klasie. W obszarze LEKCJA obserwuje się metody i  techniki wykorzystywane w procesie uczenia się oraz np. sposób angażowania uczniów w ocenianie).

Po zakończeniu spaceru uczestnicy podsumowują swoje obserwacje i porządkują wrażenia, wykonując rzeczowe notatki. Są one następnie udostępniane w specjalnej bazie, dostępnej dla personelu pedagogicznego. Każdy zainteresowany może zapoznać się z zamieszczonymi tam spostrzeżeniami, uzupełnionymi o wyniki badań, przeprowadzonych w szkole i dotyczących kluczowych aspektów uczenia się uczniów.

Obejrzyj film o spacerze edukacyjnym:

Materiał opracowany w ramach programu “Szkoła ucząca się”.

Pobierz materiał

Artykuł spacer edukacyjny

format: pdf

wielkość: 439,87 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

O budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli

Zobacz
Artykuł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ukraińskich uczniów w szkołach

W niniejszym materiale zawarto podpowiedzi, w jaki sposób prowadzić rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów ukraińskich.
Zobacz
Artykuł

Jak przyjmować w szkole nowych uczniów? 6 najważniejszych...

Materiał  skierowany jest do dyrektorów szkół, którzy mierzą się z nadal trwającym napływem uczniów z Ukrainy.
Zobacz
Film lub webinarium

Ocenianie, które pomaga w nauczaniu i uczeniu się....

Sposób oceniania wywołuje gorące dyskusje z rodzicami i wewnątrz rady pedagogicznej. Podjęcie tej rozmowy jest pierwszym krokiem
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Równość płci na świecie. Scenariusz

Scenariusz ma na celu zachęcanie dziewcząt do podejmowania wyzwań w ramach nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Co zrobić, by projekt cały czas trwał? Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i utrzymaniu motywacji młodzieży przy realizacji wyznaczonych celów.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt osadzony lokalnie. Ćwiczenia

Niniejszy materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i znalezieniu lokalnych sojuszników. Poznasz sposoby realizacji projektu w
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Krytyczna postawa wobec mediów. Ćwiczenia

Materiał ma pomóc w realizacji projektu młodzieżowego i wzmacniania wiedzy na temat aktualnych wyzwań. Poznasz metody weryfikacji
Zobacz
Publikacja

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej...

Jak uczyć o klimacie? Praktyczny przewodnik po rzetelnej edukacji klimatycznej
Zobacz
Gra

Włącz szkołę dla klas 1-3

Scenariusz i gra dla klas 1-3 o wolontariacie i organizacjach społecznych. Kim jest wolontariusz, co robią organizacje
Zobacz
Artykuł

Krytyczne myślenie a ochrona środowiska – na co...

Artykuł porusza kwestie krytycznego myślenia w ochronie środowiska wokół takich zagadnień jak: segregacja odpadów, transport oraz fast
Zobacz
Film lub webinarium

Jak zaprosić uczniów do dyskusji o wartościach?

Dowiesz się, jak realizować związane z nimi zadania wychowawcze dzięki naszym bezpłatnym filmom oraz prostym ćwiczeniom.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY
?>