Spacer edukacyjny, czyli dzielmy się doświadczeniem

Informacje o materiale

Data dodania: 05.10.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy

Artykuł

Spacer edukacyjny (ang. Learning Walk) to strategia dzielenia się doświadczeniem przez nauczycieli oraz upowszechniania dobrych praktyk, która polega na tym, że w określonych dniach, podczas trwania zajęć, wybrana i przygotowana grupa nauczycieli i innych pracowników dydaktycznych wędruje po swojej szkole, odwiedzając wybranych nauczycieli pracujących aktualnie z klasami. 

Seria takich spacerów przeprowadzana jest co pewien  czas, na przykład raz na miesiąc bądź co dwa miesiące. Odwiedziny trwają zwykle nie więcej niż 10 minut i nie mniej niż 4 minuty.

Goście przyglądają się pracy uczniów i różnym klasowym artefaktom, rozmawiają z uczniami oraz mogą zadać pytania nauczycielowi. Po wyjściu z klasy członkowie grupy mają kilka minut na wykonywanie szybkich notatek z obserwacji.

Cele spaceru edukacyjnego

Celem spaceru jest obserwacja, jak uczniowie się uczą i jak nauczyciele ich nauczają. Uczestnicy spacerów starają się też uwzględnić różne aspekty środowiska edukacyjnego, takie jak organizacja przestrzeni, wystrój pomieszczenia, klimat społeczny – w tym wzajemne relacje uczniów oraz uczniów i nauczyciela.

Strategia ta służy wyłącznie identyfikowaniu efektywnych praktyk i metod, które obserwatorzy bądź inni nauczyciele z danej szkoły mogliby wdrożyć w swoich klasach, upowszechnianiu informacji o nich i dokonywaniu refleksji nad ich miejscem w procesie uczenia/nauczania się.

Spacerowiczom nie wolno krytykować!

Można dla ułatwienia, sformułować listę obszarów (np. program, lekcja, uczniowie, praca) i elementów do obserwacji i porządkowanie w trakcie spaceru edukacyjnego (np. w obszarze PROGRAM obserwuje się: komunikowanie celów zajęć uczniom w sposób skuteczny, precyzyjny i jasny; zgodność celów ze standardami właściwymi dla danej grupy wiekowej; dominujący rodzaj operacji umysłowych ćwiczonych w klasie. W obszarze LEKCJA obserwuje się metody i  techniki wykorzystywane w procesie uczenia się oraz np. sposób angażowania uczniów w ocenianie).

Po zakończeniu spaceru uczestnicy podsumowują swoje obserwacje i porządkują wrażenia, wykonując rzeczowe notatki. Są one następnie udostępniane w specjalnej bazie, dostępnej dla personelu pedagogicznego. Każdy zainteresowany może zapoznać się z zamieszczonymi tam spostrzeżeniami, uzupełnionymi o wyniki badań, przeprowadzonych w szkole i dotyczących kluczowych aspektów uczenia się uczniów.

Obejrzyj film o spacerze edukacyjnym:

Materiał opracowany w ramach programu “Szkoła ucząca się”.

Pobierz materiał

Artykuł spacer edukacyjny

format: pdf

wielkość: 439,87 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY
?>