Scenariusz lekcji na podstawie książek z serii Minecraft. Język angielski. Megazadania.

Scenariusz lub ćwiczenie

Informacje o materiale

Data dodania: 08.05.2023

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Nauczyciele świetlicy

Opis materiału

Scenariusz lekcji na podstawie książek z serii Minecraft. Język angielski. Megazadania.

Seria książek MINECRAFT. Język angielski. Megazadania, (wyd. HarperCollins Polska), to cykl zeszytów z zadaniami dla dzieci w wieku od 7, 8, 9 lat , wykorzystujące grę Minecraft jako podstawę do ćwiczenia pisowni i wymowy, słownictwa, gramatyki, interpunkcji a także komponowania wypowiedzi i kreatywnego pisania. Seria konsultowana z metodykiem nauczania.

Scenariusz lekcji 2×45 min. z materiałem rozdanym jako praca własna w domu przed zajęciami.

Obszar nauczania:
Szkoła podstawowa, klasy 1-2

Treści nauczania zgodne z podstawą programową:

• Określanie położenia przedmiotów oraz osób w terenie, orientacja w terenie
• Tworzenie krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych na podstawie obrazów
oraz tekstu
• Opisywanie położenia ludzi, zwierząt i przedmiotów
• Reagowanie ustnie w typowych sytuacjach
• Uzyskiwanie i przekazywanie informacji, instruowanie innych
Czytanie i rozumienie prostego tekstu
• Przekazywanie informacji uzyskanych z tekstu w języku angielskim oraz z materiałów wizualnych, obrazów i filmów
• Dokonywanie samooceny i wykorzystywanie techniki samodzielnej pracy nad językiem, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik
Współdziałanie w grupie
• Stosowanie strategii komunikacyjnych (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy)

Cele:
Uczniowie / Uczennice:
• Będą współpracować w parach i grupach
• Będą czytać, słuchać i mówić w języku angielskim
• Będą ćwiczyć i utrwalać wprowadzane słownictwo poprzez gry i zabawy
• Będą dokonywać analizy własnych umiejętności
• Nauczą się określać położenie przedmiotów w przestrzeni, używając przyimków miejsca z wykorzystaniem materiałów pomocniczych
• Poznają słownictwo z gry Minecraft i będą potrafili użyć go spontanicznie w zdaniach
• Utrwalą pytanie Where is….? oraz konstrukcję I’ve got

 

O autorce:
Mama dwójki dzieci, 7-letniego Brunona i 4-letniej Gai, które są najbardziej wymagającymi nauczycielami życia oraz ogromną skarbnicą inspiracji metodycznych i treningu cierpliwości. Jest nauczycielką angielskiego z powołaniem i prawie 20-letnim doświadczeniem w uczeniu, ale także tłumaczką, psycholożką, i instruktorką narciarstwa. Podąża za potrzebami i możliwościami ucznia zarówno w klasie, jak i na stoku narciarskim. Podczas swoich lekcji stawia przede wszystkim na komunikację między uczniami, ćwiczenie mówienia i aktywnego słuchania.

Pobierz materiał

Scenariusz lekcji na podstawie książek z serii Minecraft. Język angielski. Megazadania.

format: pdf

wielkość: 6,04 MB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY