Scenariusz „Cała szkoła na rzecz środowiska”

Scenariusz lub ćwiczenie

Informacje o materiale

Data dodania: 15.05.2023

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Uczniowie, Wychowawcy

Opis materiału

Scenariusz „Cała szkoła na rzecz środowiska” jest przeznaczony dla nauczycielek i nauczycieli, którzy chcą ze swoimi podopiecznymi zaplanować prośrodowiskową zmianę w szkole.

Adresatami jest szerokie grono odbiorców – nauczyciele i nauczycielki uczący różnych przedmiotów. Zachęcamy do zapoznania się z sugestiami, jak zaplanować z uczennicami i uczniami pracę na rzecz środowiska w ramach projektu młodzieżowego. Prezentowany materiał pomoże lepiej zaplanować proces projektowy oraz wsparcie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic, a w perspektywie długofalowej może wpłynąć na zmianę kultury pracy szkoły, wspomagając pogłębienie refleksji nad jej stosunkiem do ekologii oraz modyfikację postaw osób zaangażowanych w jej funkcjonowanie.

Materiał powstał w ramach projektu Ekologiczna szkoła. Młodzież stawia na środowisko, finansowanego przez m. st. Warszawa.

Pobierz materiał

Scenariusz Cała szkoła na rzecz środowiska

format: pdf

wielkość: 372,18 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY