Rozmowy o nauczaniu

Informacje o materiale

Autor/-ka: Danuta Sterna

Data dodania: 05.10.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy

Artykuł

Wymiana doświadczeń, obserwacji oraz wniosków dotyczących nauczanie i uczenia się może być niezwykle pomocna w pracy nauczycieli. Nie jest łatwe wprowadzenie zwyczaju rozmów o nauczaniu wśród grona nauczycieli jednej szkoły, a takie są najbardziej korzystne. 

Dlaczego rozmowy o nauczaniu?

W szkole brakuje rozmów o nauczaniu, przez co wielu nauczycieli pracuje samotnie, a część wręcz obawia się pokazania swojego warsztatu czy dyskutowania na jego temat. Praca nauczyciela wymaga ciągłego podejmowania wyzwań i zmian, a znacznie łatwiej podjąć je wspólnie. 

W Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie “Szkoła ucząca się” podjęliśmy inicjatywę polegającą na zaproponowaniu grupie chętnych nauczycieli w szkole rozmowy na temat związany z nauczaniem. Opracowaliśmy 25 artykułów, które stanowić mają przyczynek do dyskusji. Do tych tematów opracowaliśmy scenariusze  spotkań dla nauczycieli (1 -1,5 godzinne). Zachęciliśmy nauczycieli do prowadzenia spotkań z zainteresowanymi tematem koleżankami i kolegami. Spotkania mogą mieć proponowany w scenariuszu przebieg lub być przeprowadzone według własnego pomysłu osoby prowadzącej. 

Mamy już doświadczenie z prowadzenia takich spotkań. W trudnym roku 2021 prowadziliśmy pilotażowy kurs internetowy dla osób, które chciały wypróbować ten rodzaj współpracy nauczycieli w  swojej szkole.  Dostosowaliśmy tematy i scenariusze do opcji zdalnej.  

Jesteśmy przekonani, że ten pomysł, choć bardzo ambitny może być satysfakcjonujący dla nauczycieli. W niektórych szkołach powstały kluby Rozmów o nauczaniu, których członkowie spotykają się regularnie i dyskutują nie tylko wokół tematów zaproponowanych przez nas. 

Co decyduje o sukcesie rozmów o nauczaniu?

Warunkiem niezbędnym dla powodzenia przedsięwzięcia jest poczucie bezpieczeństwa. Budowane jest ono poprzez dobrowolność i wybór. Dlatego warto, aby w rozmowach uczestniczyli ci nauczyciele, którzy chcą. Dobrze, gdy dyrektor wspiera inicjatywę Rozmów o nauczaniu, ale nie zobowiązuje nikogo do uczestnictwa w nich. Nauczyciele powinni czuć się komfortowo na takich spotkaniach i mieć możliwość wyrażania różnych opinii. 

Z naszego doświadczenia widać, że najlepiej, gdy spotkanie prowadzi cieszący się zaufaniem grona pedagogicznego nauczyciel lub nauczycielka. Nie jest warsztat, ani szkolenie, jest to rozmowa na interesujący wszystkich temat. Rozmowy o nauczaniu toczące się w szkole dają szansę na rozpoznanie unikalnego kontekstu danej szkoły i dostosowanie zmian do warunków szkoły.  Nauczyciele uczący tych samych uczniów mogą wymienić się doświadczeniami i dostosować nauczanie do potrzeb uczniów. We własnym gronie możliwa jest dyskusja i wzajemna pomoc.

Korzyści z rozmów o nauczaniu w szkole

Rozmowy o nauczaniu tworzą kulturę współpracy w szkole. Często owocują podjęciem zmiany w indywidualnej pracy nauczyciela i nauczycielki, a czasami wyzwanie jest podejmowane wspólnie i obejmują całą grupę nauczycieli.    

Rozmowy o nauczaniu nadają pracy nauczycielskiej sens, nauczyciele  czują, że wykonują ważna pracę i w dużej części jej jakość zależy od nich samych. 

To, że nauczyciele współpracują oraz wspólnie podejmują wyzwanie, jest wyjątkowe i godne docenienia. Dlatego warto celebrować takie działania w szkole.  

Możliwe tematy do rozmów o nauczaniu

Przedstawiamy jeden z tekstów do rozmowy o nauczaniu: Jak wpływać na motywację? i dwa proponowane scenariusze, jeden stacjonarny, a drugi zdalny.

Materiał i praktyka opracowane zostały w ramach programu “Szkoła ucząca się”

Autorka: Danuta Sterna

Pobierz materiał

Artykuł rozmowy o nauczaniu

format: pdf

wielkość: 524,80 KB

Pobierz

Przykładowy scenariusz rozmowy o nauczaniu Jak wpływać na motywację spotkanie zdalne

format: pdf

wielkość: 524,80 KB

Pobierz

Przykładowy scenariusz rozmowy o nauczaniu Jak wpływać na motywację

format: pdf

wielkość: 524,80 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak reagować na przemoc w klasie?

Sytuacje przemocowe między uczniami należą do najtrudniejszych, z jakim mierzą się w szkole nauczyciele i nauczycielki.
Zobacz
Artykuł

Informacja zwrotna. Cud w szkole i w domu.

Poznaj informację zwrotną, która zawiera wskazanie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, oraz pokazuje to, co wymaga
Zobacz
Film lub webinarium

Niezbędnik dokumentalny. Jak korzystać z filmów dokumentalnych na...

Podczas webinaru przyjrzeliśmy się wykorzystaniu filmów dokumentalnych w pracy edukacyjnej – zarówno w warstwie analizy i interpretacji,
Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć warunki, które wzmacniają zaangażowanie nauczycieli?

Jak tworzyć warunki w szkole, w których nauczyciele i nauczycielki będą chętniej się angażować.
Zobacz
Film lub webinarium

Moja i twoja, czyli nasza. Jakiej szkoły chcą...

Jak stworzyć środowisko, które sprzyja uczniom i uczennicom, wzmacnia ich aktywność oraz otwartość na innych.
Zobacz
Artykuł

Współpraca z organizacją społeczną

Jak prowadzić współpracę z organizacją społeczną, by korzyści dla placówki oświatowej były jak największe.
Zobacz
Artykuł

Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach

Artykuł „Kręgi Naprawcze jako forma rozwiązywania konfliktów w szkołach” ma na celuprzedstawienie metody Kręgów Naprawczych, genezy ich
Zobacz
Artykuł

Scenariusz zebrania z rodzicami

Zobacz
Artykuł

Diagnoza kompetencji przedmiotowych uczniów z doświadczeniem migracji

Ocena wiedzy z zakresu poszczególnych przedmiotów jest jedną z kluczowych aktywności podejmowanych przez nauczycieli w ramach ewaluacji.
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb społecznych dzieci i młodzieży.
Zobacz
Artykuł

Działania szkół odpowiadające na wyzwania wynikające z potrzeb...

W poniższym zestawieniu prezentujemy dobre praktyki, które odnoszą się do zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY
?>