Rola i zadania opiekuna/ki SU

Informacje o materiale

Data dodania: 10.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Uczniowie, Wychowawcy

Artykuł

 

Wg Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. z 1991 roku, Nr 95, poz. 425),
art. 55, p. 5, ust. 6:
Samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela
pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Słowo eksperta:
„Warto przyjmować rolę opiekuna samorządu, jeżeli zostanie się wybranym przez wszystkich uczniów całej szkoły w wyniku demokratycznych wyborów, w których kandydatami są wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej.
Nauczyciel wybrany przez wszystkich uczniów szkoły, wskazany jako ten, do którego mają zaufanie, z którym lubią pracować i ufają, że będzie działał w ich najlepszym interesie, to nauczyciel pozytywnie zweryfikowany. W taki sposób, o jakim nikt inny z nauczycieli nawet nie może marzyć(…). I taki nauczyciel zajmuje już zupełnie inną pozycję w szkole”.

Lucyna Bojarska

OPIEKUN SU – 7 OBOWIĄZKÓW GŁÓWNYCH:

 1. Opiekun samorządu uczniowskiego ma być strażnikiem, gwarantem i głównym orędownikiem praw uczniów w szkole.
  Samorząd uczniowski nie jest elementem wyposażenia szkoły – to społeczny organ, powołany na mocy ustawy do reprezentowania interesów uczniów. A [opiekun] jest jego gwarantem. Lucyna Bojarska
 2. Opiekun samorządu uczniowskiego to edukator, dbający o wiedzę i rozwój umiejętności i talentów wszystkich uczniów.
  (…) podstawową ideą samorządu nie powinno być popieranie wybitnych, kierowniczych jednostek celem przygotowania ich do odegrania twórczej roli w późniejszym życiu społecznym, lecz aktywizowanie każdego wychowanka przez wydobycie z niego (…) ukrytych twórczych wartości. Każda jednostka na swój sposób, w swoim rodzaju może oddać społeczeństwu usługi, trzeba ją tylko zauważyć i ośmielić do poczynań, w których objawiać się może jej wola, charakter, właściwości indywidualne. Cechy jej nie muszą być kierownicze, wybitne. Należy przeciwdziałać okoliczności tej, by na terenie szkolnym, a później życiowym ustalać obok aktywnych przywódców szarą, niezróżnicowaną, ślepą, idącą na pasku wszelakiej demagogii, nierozumną masę. (…) Celowa akcja wychowawcza, zmierzająca w kierunku budzenia każdej jednostki w ramach szkoły jest stokroć trudniejsza niźli powoływanie do spełnienia zadań samorządowych kilku czy kilkunastu wyróżniających się uczniów.” Rudolf Taubenszlag, Samorząd uczniowski jako czynnik wychowania społecznego.
 3. Opiekun samorządu uczniowskiego to animator i koordynator działań uczniowskich, prowadzonych z oddolnej inicjatywy uczniów a nie tych narzuconych odgórnie przez dyrekcję czy wynikających z planu pracy rady pedagogicznej.
 4. Opiekun samorządu uczniowskiego powinien stać się dla uczniów źródłem inspiracji i dobrych rad, dotyczących tego jak rozwiązywać problemy.
 5. Opiekun samorządu uczniowskiego to źródło wiedzy na temat tego, jak organizować pracę i strukturę samorządu, jak realizować i prowadzić projekty samorządowe, jak pozyskiwać sojuszników i wsparcie finansowe.
 6. Opiekun samorządu uczniowskiego to łącznik między uczniami a dyrekcją szkoły czy radą pedagogiczną.
 7. Opiekun samorządu uczniowskiego to największy sojusznik działań samorządu uczniowskiego – docenia, mądrze ocenia pracę samorządu, podpowiada rozwiązania problemów i pomysły na działania, motywuje do pracy, buduje poczucie wartości, dodaje energii.

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

O bankach i produktach bankowych

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Skuteczne planowanie sprzedaży

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Pierwsza praca – Jak skutecznie poruszać się po...

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Inwestuj, pomnażaj, zyskuj

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Publikacja

Szkoła otwartości – dbam o równość płci. Przegląd...

Kompendium wiedzy i przegląd badań dotyczących równości płci w szkole oraz nierówności będących udziałem dziewcząt i chłopców
Zobacz
Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY