Rola i zadania opiekuna/ki SU

Informacje o materiale

Data dodania: 10.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy, Uczniowie

Artykuł

 

Wg Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. z 1991 roku, Nr 95, poz. 425),
art. 55, p. 5, ust. 6:
Samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela
pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Słowo eksperta:
„Warto przyjmować rolę opiekuna samorządu, jeżeli zostanie się wybranym przez wszystkich uczniów całej szkoły w wyniku demokratycznych wyborów, w których kandydatami są wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej.
Nauczyciel wybrany przez wszystkich uczniów szkoły, wskazany jako ten, do którego mają zaufanie, z którym lubią pracować i ufają, że będzie działał w ich najlepszym interesie, to nauczyciel pozytywnie zweryfikowany. W taki sposób, o jakim nikt inny z nauczycieli nawet nie może marzyć(…). I taki nauczyciel zajmuje już zupełnie inną pozycję w szkole”.

Lucyna Bojarska

OPIEKUN SU – 7 OBOWIĄZKÓW GŁÓWNYCH:

 1. Opiekun samorządu uczniowskiego ma być strażnikiem, gwarantem i głównym orędownikiem praw uczniów w szkole.
  Samorząd uczniowski nie jest elementem wyposażenia szkoły – to społeczny organ, powołany na mocy ustawy do reprezentowania interesów uczniów. A [opiekun] jest jego gwarantem. Lucyna Bojarska
 2. Opiekun samorządu uczniowskiego to edukator, dbający o wiedzę i rozwój umiejętności i talentów wszystkich uczniów.
  (…) podstawową ideą samorządu nie powinno być popieranie wybitnych, kierowniczych jednostek celem przygotowania ich do odegrania twórczej roli w późniejszym życiu społecznym, lecz aktywizowanie każdego wychowanka przez wydobycie z niego (…) ukrytych twórczych wartości. Każda jednostka na swój sposób, w swoim rodzaju może oddać społeczeństwu usługi, trzeba ją tylko zauważyć i ośmielić do poczynań, w których objawiać się może jej wola, charakter, właściwości indywidualne. Cechy jej nie muszą być kierownicze, wybitne. Należy przeciwdziałać okoliczności tej, by na terenie szkolnym, a później życiowym ustalać obok aktywnych przywódców szarą, niezróżnicowaną, ślepą, idącą na pasku wszelakiej demagogii, nierozumną masę. (…) Celowa akcja wychowawcza, zmierzająca w kierunku budzenia każdej jednostki w ramach szkoły jest stokroć trudniejsza niźli powoływanie do spełnienia zadań samorządowych kilku czy kilkunastu wyróżniających się uczniów.” Rudolf Taubenszlag, Samorząd uczniowski jako czynnik wychowania społecznego.
 3. Opiekun samorządu uczniowskiego to animator i koordynator działań uczniowskich, prowadzonych z oddolnej inicjatywy uczniów a nie tych narzuconych odgórnie przez dyrekcję czy wynikających z planu pracy rady pedagogicznej.
 4. Opiekun samorządu uczniowskiego powinien stać się dla uczniów źródłem inspiracji i dobrych rad, dotyczących tego jak rozwiązywać problemy.
 5. Opiekun samorządu uczniowskiego to źródło wiedzy na temat tego, jak organizować pracę i strukturę samorządu, jak realizować i prowadzić projekty samorządowe, jak pozyskiwać sojuszników i wsparcie finansowe.
 6. Opiekun samorządu uczniowskiego to łącznik między uczniami a dyrekcją szkoły czy radą pedagogiczną.
 7. Opiekun samorządu uczniowskiego to największy sojusznik działań samorządu uczniowskiego – docenia, mądrze ocenia pracę samorządu, podpowiada rozwiązania problemów i pomysły na działania, motywuje do pracy, buduje poczucie wartości, dodaje energii.

Podobne materiały

Materiał graficzny

Plakaty informacyjne na temat niskiej emisji

Plakaty informacyjne dotyczące niskiej emisji mające na celu zaprezentowanie kroków, które można podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.
Zobacz
Publikacja

Kurs internetowy „Młodzi na rzecz czystego powietrza”

Kurs „Młodzi na rzecz czystego powietrza" ma na celu pomoc w zrealizowaniu projektu uczniowskiego oraz zwiększyć wiedzę
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Włącz szkołę- scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć o organizacjach społecznych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Artykuł

Open Space jako metoda partycypacji w szkole

Open space (otwarta przestrzeń, dalej w skrócie - OS) to popularna metoda prowadzeniadebat/konferencji, która bazuje na bardzo
Zobacz
Dobra praktyka

1Planet4All – Razem dla klimatu! – dobre praktyki

Dobre przykłady projektów młodzieżowych poświęconych zmianie klimatu.
Zobacz
Publikacja

FAQ: Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego

Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego w pytaniach i odpowiedziach.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Nuna i Natasza – dwie historie, jedna godność....

Scenariusz służy budowaniu empatii, refleksji nad postrzeganiem uchodźców i uporządkowaniu pojęć w kontekście migracji .
Zobacz
Dobra praktyka

Dobra praktyka z programu „Globalna szkoła. Razem dla...

Zobacz
Audio

Dialogues on transition – podcasts in english

Podcasty na temat transformacji ustrojowej po angielsku.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Zrozumieć transformację- scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć o transformacji ustrojowej.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY