Książka jest zbiorem dziesięciu tekstów naukowych pisanych przez specjalistów w zakresie pedagogiki wielokulturowej, pracujących w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Artykuły wybrane do publikacji przedstawiają wyniki badań, często realizowanych na przestrzeni kilku lat, dotyczących m.in. organizacji zajęć z języka angielskiego jako drugiego, budowania relacji z rodzicami migranckimi, których dzieci uczęszczają do szkoły, mechanizmów wykluczenia, funkcjonujących w sposobie organizacji i prowadzenia szkoły, metod pracy w klasach, w których dzieci mają różne pochodzenie etniczne i narodowe oraz różne poziomy znajomości języka, obowiązującego w szkole.