Prowadzenie spotkania zespołu nauczycieli – MIKRONAUCZANIE

Informacje o materiale

Autor/-ka: Aleksander Pawlicki

Data dodania: 15.08.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy

Artykuł

Sesja MIKRONAUCZANIA składa się kilkunastu mikrolekcji, jedna po drugiej, z pozostałymi nauczycielami w roli klasy. Podczas całej sesji powtarzamy kilkakrotnie ten sam, opisany niżej schemat mikrolekcji. 

Przebieg

Część 1. 

Wybrany/a nauczyciel/ka prowadzi 10 minutową mikrolekcję z użyciem wybranej techniki/metody dla 8–10 osób wybranych z grona uczestniczących. Pozostałe osoby wchodzą w rolę obserwatorów. Jeżeli warunki techniczne na to pozwalają, a osoba prowadząca lekcję się zgodzi, można nagrać „10 minut” do użytku własnego.

Przedmiotem mikrolekcji może być np. metoda ćwiczona/wdrażana przez zespół, technika, którą dana osoba pragnie innym zaprezentować, technika, z którą  zespół będzie eksperymentował w kolejnym miesiącu.

Część 2. 

Nauczyciele występujący w roli uczniów udzielają prowadzącemu/cej informacji zwrotnej, wedle przyjętej formuły. Można przyjąć na przykład – zwłaszcza w pierwszym okresie – że pełną informację zwrotną zapisują na karteczkach przekazywanych prowadzącej, a na forum prezentują tylko część związaną z pozytywami.

Część 3. 

Wszystkie osoby uczestniczące, które chciałyby przećwiczyć zaprezentowaną technikę mogą zaprezentować swoje plany, ewentualnie zadać pytania, wzbogacić koncepcję. Na tym etapie należy unikać już jakiegokolwiek oceniania.

Część 4. 

Nagranie przekazujemy osobie prowadzącej lekcję. Staramy się wyrobić nawyk oglądania nagrania i zestawiania go z otrzymanymi na piśmie IZ, samodzielnie  w domu.

Zakończenie

Po zamknięciu mikrolekcji z omówieniem (czas ok. 20 min), przechodzimy do kolejnej. Jeżeli zadbamy o zróżnicowanie tematów i zmienianie składu „uczniów” doświadczenie nie powinno być nużące dla uczestników.


Materiał opracowany  na podstawie praktyk wypracowanych na potrzeby programu Centrum Edukacji Obywatelskiej  EDUKACJA I KLASA, kierowanego do 12 warszawskich szkół podstawowych. 

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

Co Europa zawdzięcza arabom?

Co Europa zawdzięcza Arabom? Islam jako religia obecna od zawsze w Europie. Scenariusz zajęć na lekcje historii,
Zobacz
Dobra praktyka

Tydzień Edukacji Globalnej. Pomysły na aktywności.

Jak zorganizować Tydzień Edukacji Globalnej w Waszej szkole? Poradnik krok po kroku
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

What do all those numbers mean? – Migrants...

What do all those numbers mean? – Migrants and numbers. Scenariusz zajęć na lekcję języka angielskiego w
Zobacz
Dobra praktyka

Jak poruszać tematykę migracyjną na zajęciach geografii?

Jak poruszać tematykę migracyjną na zajęciach przedmiotowych z geografii? Materiał metodyczny do szkół ponadpodstawowych
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Why do people move? Dlaczego ludzie się przemieszczają?

Why do people move? Dlaczego ludzie się przemieszczają? Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych
Zobacz
Dobra praktyka

Jak poruszać tematykę migracyjną na godzinie wychowawczej?

Jak poruszać tematykę migracyjną na godzinie wychowawczej? Materiał metodyczny
Zobacz
Film lub webinarium

Jak prowadzić zajęcia na temat migracji?

Jak prowadzić zajęcia na temat migracji i uchodźstwa z poszanowaniem różnych punktów widzenia? Prezentacja z webinarium Centrum
Zobacz
Dobra praktyka

Dobre praktyki związane z migracjami

Dobre praktyki związane z migracjami. Materiał merytoryczny
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Punkty widzenia w Klubie Dobrej Rozmowy

Klub dobrej rozmowy. Scenariusz wprowadzający
Zobacz
Dobra praktyka

Klub Dobrej Rozmowy z ciekawym człowiekiem

Klub dobrej rozmowy z gościem. Wskazówki, jak zorganizować spotkanie z osobą z doświadczeniem migracji.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Rola polskiej emigracji w odzyskaniu niepodległości w 1918...

Rola i udział polskiej emigracji w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Scenariusz zajęć historii dla VII klasy
Zobacz
Artykuł

Kryzys humanitarny w Jemenie

Kryzys humanitarny w Jemenie. Najważniejsze informacje dla nauczycieli i edukatorów
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY