Prowadzenie spotkania zespołu nauczycieli – MIKRONAUCZANIE

Informacje o materiale

Autor/-ka: Aleksander Pawlicki

Data dodania: 15.08.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy

Artykuł

Sesja MIKRONAUCZANIA składa się kilkunastu mikrolekcji, jedna po drugiej, z pozostałymi nauczycielami w roli klasy. Podczas całej sesji powtarzamy kilkakrotnie ten sam, opisany niżej schemat mikrolekcji. 

Przebieg

Część 1. 

Wybrany/a nauczyciel/ka prowadzi 10 minutową mikrolekcję z użyciem wybranej techniki/metody dla 8–10 osób wybranych z grona uczestniczących. Pozostałe osoby wchodzą w rolę obserwatorów. Jeżeli warunki techniczne na to pozwalają, a osoba prowadząca lekcję się zgodzi, można nagrać „10 minut” do użytku własnego.

Przedmiotem mikrolekcji może być np. metoda ćwiczona/wdrażana przez zespół, technika, którą dana osoba pragnie innym zaprezentować, technika, z którą  zespół będzie eksperymentował w kolejnym miesiącu.

Część 2. 

Nauczyciele występujący w roli uczniów udzielają prowadzącemu/cej informacji zwrotnej, wedle przyjętej formuły. Można przyjąć na przykład – zwłaszcza w pierwszym okresie – że pełną informację zwrotną zapisują na karteczkach przekazywanych prowadzącej, a na forum prezentują tylko część związaną z pozytywami.

Część 3. 

Wszystkie osoby uczestniczące, które chciałyby przećwiczyć zaprezentowaną technikę mogą zaprezentować swoje plany, ewentualnie zadać pytania, wzbogacić koncepcję. Na tym etapie należy unikać już jakiegokolwiek oceniania.

Część 4. 

Nagranie przekazujemy osobie prowadzącej lekcję. Staramy się wyrobić nawyk oglądania nagrania i zestawiania go z otrzymanymi na piśmie IZ, samodzielnie  w domu.

Zakończenie

Po zamknięciu mikrolekcji z omówieniem (czas ok. 20 min), przechodzimy do kolejnej. Jeżeli zadbamy o zróżnicowanie tematów i zmienianie składu „uczniów” doświadczenie nie powinno być nużące dla uczestników.


Materiał opracowany  na podstawie praktyk wypracowanych na potrzeby programu Centrum Edukacji Obywatelskiej  EDUKACJA I KLASA, kierowanego do 12 warszawskich szkół podstawowych. 

Podobne materiały

Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY