Prowadzenie spotkania zespołu nauczycieli – MIKRONAUCZANIE

Informacje o materiale

Autor/-ka: Aleksander Pawlicki

Data dodania: 15.08.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy

Artykuł

Sesja MIKRONAUCZANIA składa się kilkunastu mikrolekcji, jedna po drugiej, z pozostałymi nauczycielami w roli klasy. Podczas całej sesji powtarzamy kilkakrotnie ten sam, opisany niżej schemat mikrolekcji. 

Przebieg

Część 1. 

Wybrany/a nauczyciel/ka prowadzi 10 minutową mikrolekcję z użyciem wybranej techniki/metody dla 8–10 osób wybranych z grona uczestniczących. Pozostałe osoby wchodzą w rolę obserwatorów. Jeżeli warunki techniczne na to pozwalają, a osoba prowadząca lekcję się zgodzi, można nagrać „10 minut” do użytku własnego.

Przedmiotem mikrolekcji może być np. metoda ćwiczona/wdrażana przez zespół, technika, którą dana osoba pragnie innym zaprezentować, technika, z którą  zespół będzie eksperymentował w kolejnym miesiącu.

Część 2. 

Nauczyciele występujący w roli uczniów udzielają prowadzącemu/cej informacji zwrotnej, wedle przyjętej formuły. Można przyjąć na przykład – zwłaszcza w pierwszym okresie – że pełną informację zwrotną zapisują na karteczkach przekazywanych prowadzącej, a na forum prezentują tylko część związaną z pozytywami.

Część 3. 

Wszystkie osoby uczestniczące, które chciałyby przećwiczyć zaprezentowaną technikę mogą zaprezentować swoje plany, ewentualnie zadać pytania, wzbogacić koncepcję. Na tym etapie należy unikać już jakiegokolwiek oceniania.

Część 4. 

Nagranie przekazujemy osobie prowadzącej lekcję. Staramy się wyrobić nawyk oglądania nagrania i zestawiania go z otrzymanymi na piśmie IZ, samodzielnie  w domu.

Zakończenie

Po zamknięciu mikrolekcji z omówieniem (czas ok. 20 min), przechodzimy do kolejnej. Jeżeli zadbamy o zróżnicowanie tematów i zmienianie składu „uczniów” doświadczenie nie powinno być nużące dla uczestników.


Materiał opracowany  na podstawie praktyk wypracowanych na potrzeby programu Centrum Edukacji Obywatelskiej  EDUKACJA I KLASA, kierowanego do 12 warszawskich szkół podstawowych. 

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

O bankach i produktach bankowych

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Skuteczne planowanie sprzedaży

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Pierwsza praca – Jak skutecznie poruszać się po...

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Inwestuj, pomnażaj, zyskuj

Scenariusz zajęć do programu "Młodzi przedsiębiorczy"
Zobacz
Publikacja

Szkoła otwartości – dbam o równość płci. Przegląd...

Kompendium wiedzy i przegląd badań dotyczących równości płci w szkole oraz nierówności będących udziałem dziewcząt i chłopców
Zobacz
Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY